Aangepast zoeken

vrijdag 9 september 2011

Kapvergunning binnen een week afgegeven,bezwaar onmogelijk!

De gemeente maakt het onmogelijk voor de burgers om op enigerlei wijze bezwaar te maken tegen bijvoorbeeld bomenkap omdat men de beslissingen en besluiten in hoog tempo neemt.Hieronder een voorbeeld van een aangevraagde omgevingsvergunning op 1 september 2011.En het verlenen van die vergunning binnen nagenoeg een week op 8 september.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (kap)

Publicatiedatum 01-09-2011
Soort bekendmaking omgevingsvergunning (aanvraag), activiteit het vellen of doen vellen van een houtopstand (kap)

Chopinrode 13 en 15, het kappen van drie populieren, WB20110500 (ontvangen 22 augustus 2011);

Louis Armstrongrode 55, het kappen van een sierkers, WB20110504 (ontvangen 22 augustus 2011);

Sheridanzijde 5 en 7, het kappen van een valse christusdoorn, WB20110501 (ontvangen 22 augustus 2011);

Ingediende aanvragen
De bekendmaking van de ontvangst van deze aanvraag heeft uitsluitend een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen de aanvraag geen zienswijze of bezwaar kunt indienen.
_______________________________

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)op 8 september 2011

• Chopinrode 13 en 15, het kappen van drie populieren,
WB20110500 (verzonden 1 september 2011);

• Louis Armstrongrode 55, het kappen van een sierkers,
WB20110504 (verzonden 1 september 2011);

• Sheridanzijde 5 en 7, het kappen van een valse christusdoorn,
WB20110501 (verzonden 1 september 2011);

Als dat zo met die 8000 bomen die op de planning staan voor de slacht ook zo gaat hebben we straks een mooie kale stad.En de burgers hebben geen mogelijk heden om bezwaar te maken omdat de gemeente dit onmogelijk maakt!
(Zoetermeernieuws)

NOS NIEUWS

OMROEP WEST

RTL Nieuws