Aangepast zoeken

woensdag 24 augustus 2011

Stichting Groene Hart: plannen Snowworld niet inpasbaar

De Stichting Groene Hart (SGH) dringt er bij het provinciebestuur op aan, zich te bezinnen op het voornemen om toestemming te geven voor de bouw van een vierde baan van SnowWorld, 60 meter hoog en 300 meter lang. SGH ondersteunt hiermee het Kwaliteitsteam Buytenpark die statenleden hebben gevraagd om het voornemen van GS in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving (R&L) te behandelen en een herziening te bepleiten.

Argumenten zijn o.m.
Grote visuele inbreuk op het Groene Hart;
Grote zichtbaarheid vanuit Leiden, Zoeterwoude , Stompwijk en Leidscheveen, ten koste van het Buytenpark dat als natuurgebied is ontstaan op de stortheuvels;

De toegezegde natuurcompensatie niet geregeld;
Het plan staat haaks op het voornemen van het Stadsgewest Haaglanden om het leefgebied van de steenuil te vergroten en het historische karakter van het weidegebied in het Buytenpark in Zoetermeer te herstellen.

De SGH rekent op aanpassing van de plannen voor Snowworld. De huidige plannen zijn niet inpasbaar.
(groenehart)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads