Aangepast zoeken

zondag 27 maart 2011

Gemeente Zoetermeer viert de afbraak van de dertiende eeuwse Landscheiding

Door Ed Stevenhagen

Met de uitbreiding van de verlengde Oosterheemlijn heeft de gemeente Zoetermeer het laatste stukje van de historische Landscheidingsdijk opgeruimd en archeologisch onderzoek weten tegen te houden. Die gebeurtenis wil de gemeente op 27 maart 2011 bezegelen met een informatiebord op de stadsboerderij De Weidemolen.
Zoetermeer is een monumentenstad, daar denkt niet iedereen aan. Dat er onder de bewoners van de gemeente Zoetermeer een groot besef is van het historisch erfgoed bewijst het aantal van meer dan 1000 leden van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS). Helaas is dat besef bij de ambtenaren van de gemeente Zoetermeer nooit tot ontwikkeling gekomen. Hier volgt een volgend voorbeeld:

De Landscheidingsdijk.
Het oudste monument van Zoetermeer vormde de Landscheiding uit de dertiende eeuw die vanaf de kust via Leidschendam het binnenland inliep. De landscheiding was een dijk die de scheiding vormde tussen de Hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland en Schieland. Een uniek drielandenpunt bevond zich op de plek waar nu winkelcentrum Rokkenveen ligt.

Helaas zijn monumenten in Zoetermeer een vrij onbeschermd goed. Tijdens de bouw van Rokkenveen werd binnen de wijk de volledige landscheiding weg gegraven. Dat gebeurde zo grondig dat in de wijk niets meer aan de landscheiding doet herinneren.
Het laatste deel van de middeleeuwse landscheidingsdijk was nog aanwezig ten oosten van het van Tuylpark, nabij de A12. Tijdens de plannen van de verlengde Oosterheemlijn gaf archeologisch vooronderzoek direct aan dat er een vervolgonderzoek moest komen. Gezien de ouderdom en de ligging van dit deel van de landscheidingsdijk werd zelfs de mogelijkheid open gehouden dat er vondsten uit de Romeinse tijd te vinden zouden zijn.

De wethouder Emmens moet zich rot geschrokken hebben. Hij was al veel tijd en geld kwijtgeraakt nadat bekend werd dat hij ook een hogedruk CO2-leiding in zijn plannen had verstopt. En hij had haast om zijn leisurepark, industrieterrein Prisma en het station Bleizo te ontwikkelen. Hij liet daarom alleen een conceptrapport van het onderzoek in het projectplan Verlengde Oosterheemlijn opnemen. Met de opmerking dat hij een vervolgonderzoek niet noodzakelijk achtte, hield hij een veelbelovend archeologisch onderzoek tegen.

Inmiddels is de landscheidingdijk onder de Randstadrail verdwenen. Op zondag 27 maart 2011 wil de gemeente Zoetermeer haar overwinning met de afbraak van weer een stuk cultuurhistorisch erfgoed vieren. Het verdwijnen van landscheiding is nu in 2011 een feit. Als blijvende herinnering zal oud-raadslid mevrouw Colijn een herinneringsbord over de oude Landscheiding onthullen, op de stadsboerderij De Weidemolen. Daarmee geeft de gemeente aan dat de middeleeuwse landscheidingsdijk nu definitief tot de geschiedenis van Zoetermeer behoort.

Zo sneuvelt in Zoetermeer het ene na het andere monument: Lydiahoeve, Watertoren, Gasfitterhuisje, dorpsgezicht Zoetermeer…. Zoetermeer, een stad die zijn verleden niet eert.

Oude kaart van Zoetermeer met: "Die Lant-Scheidinge"

De dertiende eeuwse monumentale dijk valt ten prooi aan de Zoetermeerse stadsontwikkelaars.

Niets mocht meer herinneren aan de oude dertiende eeuwse dijk die op de tekentafels van de wijk Rokkeveen niet was meegenomen.

(Zoetermeernieuws)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads