Aangepast zoeken

vrijdag 23 oktober 2009

Oud Soetermeer tegen sloop pand

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer is tegen de voorgenomen sloop van het gemeentelijk monument Delftsewallen 15. Volgens het genootschap is sloop onnodig.

De voormalige gasfitterswoning moet volgens de gemeente worden afgebroken vanwege vervuilde grond. Voor de sloop is daarom onlangs een vergunning afgegeven.

Oud Soetermeer erkent het belang van de volksgezondheid, maar stelt dat uit gegevens blijkt dat de vervuiling pas vijf meter vanaf de woning begint. Het pand is volgens het genootschap van te grote historische waarde om onnodig te worden opgeofferd.

Het pand Delftsewallen 15 voldoet aan de criteria die de gemeente hanteert voor het zorgvuldig omgaan met monumenten: 'Het gebouw heeft een cultuurhistorische waarde en is van belang voor de plaatselijke geschiedenis, als herinnering aan de toenmalige sociaal-economische verhoudingen. Bovendien heeft het zeldzaamheidswaarde.' Aldus citeert het Historisch Genootschap Oud Soetermeer de gemeente Zoetermeer.
(Infothuis)

0 reacties:

Een reactie posten

Gratis ads