Aangepast zoeken

vrijdag 18 oktober 2019

Dubbelcheck en voorkom dat je wordt opgelicht!

Gouda - De politie ziet het aantal oplichtingen sterk toenemen. Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die slachtoffer is geworden. Het geeft een hoop ellende; je bankrekening wordt geblokkeerd en je bent je geld kwijt. Slechts in enkele gevallen stelt de bank je schadeloos.

1. Het Whatsappje van ‘je broer’
Je krijgt een WhatsAppbericht van een bekende, bijvoorbeeld je broer die vakantie viert in het buitenland. Zijn oude telefoon zat per ongeluk in de wasmachine, dus hij heeft een nieuwe. Bellen kan hij nog niet, wel whatsappen. Hij vraagt of je hem kan helpen. Hij moet namelijk met spoed een rekening betalen en geeft je de betaalgegevens. Natuurlijk wil jij je broer helpen, dus betaal je de rekening. Je broer appt dat er nog twee rekeningen betaald moeten worden. Ook met spoed. Hij belooft ze zo snel mogelijk terug te betalen. Omdat je al een rekening betaald hebt, ben je snel de drempel over om de andere twee rekeningen ook te betalen. De berichtjes lijken echt van je broer te komen, hij weet van alles van je.

Oplichters vinden op Facebook en andere sociale media veel persoonlijke informatie over je waardoor het lijkt alsof je in gesprek bent met je broer, je dochter of je nicht. Je betaalt duizenden euro’s, maar in werkelijkheid blijkt dit een oplichter te zijn. De politie wijst op dit soort oplichterspraktijken en geeft tips hoe je je ertegen kunt wapenen. Help je broer, dochter of nicht pas als je hem of haar daadwerkelijk aan de telefoon hebt. Stel een controlevraag, bijvoorbeeld de voornaam van een ouder. En strooi niet met allerlei privégegevens op sociale media. Oplichters maken daar misbruik van.

2. De ‘koper’ op internet
Een ander voorbeeld: ‘Je biedt op internet een dvd-speler te koop aan voor 20 euro. Een koper dient zich aan. Hij woont ver weg en kan hem niet ophalen. Hij wil de vraagprijs en de verzendkosten betalen en stuurt je een verzoek om je rekeninggegevens. Een link naar een site die veel lijkt op die van een bank. Of het is een betaalverzoek via Tikkie of een QR-code. Je werkt eraan mee en probeert via de link een betaling te doen. Je vult je gegevens in, maar de betaling lukt niet. Je hebt geen argwaan, het is tenslotte maar 20 euro en iemand wil iets van je kopen.’

Weet echter dat er valse Tikkies zijn, valse QR-codes en valse betaalverzoeken. Ze verschillen één letter of cijfer van de echter Tikkie of QR-code, maar dat merk je niet op. Ondertussen wordt je rekening leeggetrokken. Geld wordt van je spaarrekening op je betaalrekening gestort en ook die wordt leeggehaald. Je hebt tenslotte zelf je bankgegevens aan de oplichter gegeven. Doe dit nooit: Marktplaats kent ‘veilig oversteken’.

3. Het ‘bedrijf’ op Google
Ook het laatste voorbeeld van fraude, komt vaak voor. ‘Je wilt je jaarabonnement voor een virusscanner verlengen. Je zoekt het bedrijf op Google op en belt. Je krijgt een Engelssprekende man aan de telefoon. Die vraagt of je een programma wilt installeren en of hij tijdelijk je computer mag overnemen om je te kunnen helpen. Je stemt in en ziet dat er wijzigingen worden gedaan. Of je 102 euro wil betalen; je gaat akkoord. Maar als je inlogt op je bank, zie je dat dit bedrag vele malen is afgeschreven. Je dacht dat je te maken had met het bedrijf van de virusscanner maar dat is niet zo. Oplichters uit het buitenland zetten zich hoog in op Google waardoor je al snel voor hen kiest. Trap hier niet in. Zoek alles goed uit. Laat nooit iemand je computer/laptop overnemen.

Dubbelcheck
In alle gevallen geldt: dubbelcheck alles voor je iets doet en verstrek nooit gegevens voor je zeker weet met wie je te maken hebt. Heb je het vermoeden dat er oplichters aan het werk zijn, bel je bank of de politie. En doe aangifte wanneer u toch slachtoffer van fraude bent geworden. Kijk ook eens op politie.nl voor meer uitleg over verschillende soorten oplichting en wat u hiertegen kunt doen.

OV Tarieven stijgen in 2020

De OV tarieven in de regio Rotterdam Den Haag stijgen in 2020 met 2,23 procent. Hiermee volgt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de landelijk vastgestelde prijsstijging, de landelijke tarievenindex (LTI).

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt jaarlijks de tarieven voor het OV vast, de landelijk vastgestelde prijsstijging is hiervoor leidend. De consumentenorganisaties hebben op alle voorstellen positief geadviseerd. 

De kosten voor vervoerders kunnen jaarlijks stijgen door bijvoorbeeld hogere personeels- of brandstof- of electriciteitskosten.

Tarieven per regio

Reizigers die reizen met de RET en EBS in de regio Rotterdam betalen vanaf  2020 15 eurocent per kilometer (was 14,7 eurocent).  Reizigers die reizen met HTM en EBS in de regio Haaglanden betalen in 2020 16,9 eurocent per kilometer (2018: 16,6 eurocent). Deze prijs geldt ook voor reizigers van Metrolijn E voor beide richtingen op het traject  Den Haag – Pijnacker-Zuid.

Het totale tarief voor reizen met de OV-chipkaart bestaat naast een kilometertarief ook uit een basistarief. Dit basistarief betaalt iedere reiziger aan het begin van zijn reis met bus, tram en metro en is in heel Nederland gelijk. Het basistarief wordt in 2020  € 0,98 (was € 0,96).

Voor het eind van het jaar informeren de vervoerders de reizigers over de nieuwe prijzen van het openbaar vervoer inclusief de prijzen van de abonnementen en andere kaarten die de vervoerders aanbieden.

Start bouw nieuw IKC

Wethouder Iedema (Onderwijs) was donderdag 17 oktober aanwezig bij de start van de bouw van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) op de voormalige locatie van de prinses Amaliaschool in Meerzicht. Samen met ruim 200 leerlingen van de Prinses Amaliaschool werd de start feestelijk gevierd.

Wethouder Iedema sprak de leerlingen enthousiast toe: 'De start van de bouw is altijd een speciaal moment. Straks staat hier een school waar jullie allemaal nieuwe avonturen gaan beleven. Waar je mooie momenten beleeft, of verdrietige, maar waar je wel veel leert en waar je je leven lang wat aan hebt.'

In het nieuwe gebouw worden de Prinses Amaliaschool, Kern kinderdagopvang en Meerpunt, centrum voor jeugd en gezin, gehuisvest. De nieuwe IKC wordt volledig aardgasvrij en wordt naar verwachting augustus 2020 opgeleverd.

Bij het nieuwe gebouw komt ook een nieuw kunstwerk. Hiervoor is een projectgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de Prinses Amaliaschool, Kern Kinderopvang en adviseurs van de gemeente. De projectgroep heeft voor kunstenares AnneMarie van Splunter gekozen.

Er zijn diverse IKC's in Zoetermeer in ontwikkeling. Efficiënt, flexibel, toekomstgericht en vooral kindgericht is het motto van een IKC. Onderwijs en kinderopvang van 7.00 tot 19.00 uur met een gemeenschappelijke pedagogische visie.

Gemeente Den Haag rondt schades nog dit jaar af

Gemeente Den Haag rondt nog dit jaar alle schadegevallen na de vonkenregen op Scheveningen af. “En dat gaan wij ruimhartig doen”, zei burgemeester Johan Remkes vandaag in de gemeenteraad naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Het gaat daarbij om circa 250 schades die bij de gemeente zijn gemeld, samen goed voor een schadebedrag van ongeveer 1 miljoen euro. Daarnaast worden nog regres-claims van verzekeraars verwacht. De gemeente begint met de afhandeling van schades van bewoners op Scheveningen. Dat gebeurt meteen vanaf morgen (vrijdag 18 oktober). Bij een positieve beoordeling volgt vergoeding op basis van de actuele waarde van het beschadigde of vernielde goed.

“En daarbij gaan wij niet in juridische haarkloverij vervallen”, aldus burgemeester Remkes.

De regres-claims van verzekeraars komen na de bewoners aan de beurt. Bij regres gaat het om schadevergoedingen die inmiddels door verzekeraars aan gedupeerden zijn uitgekeerd en die de verzekeraars willen terugvorderen bij de gemeente.

De gemeente erkent op basis van de conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die is ontstaan door de vonkenregen op Scheveningen. Ook de huisadvocaat van de gemeente heeft dit inmiddels bevestigd.

“Veel bewoners op Scheveningen hebben tijdens de laatste jaarwisseling het verschil gemaakt door hun eigen daken en balkons nat te houden en zo de brandweer te ondersteunen bij zijn werk. Daarmee is erger voorkomen. Wij zijn hen nog steeds zeer dankbaar voor de enorme inzet die zij die nacht hebben geleverd. Veel bewoners hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de vonkenregen, bijvoorbeeld omdat zij schade hebben aan hun daken, tuinmeubilair of fietsen en auto’s. Nu duidelijk is dat de gemeente aansprakelijk kan worden gehouden, gaan wij voortvarend en ruimhartig met de bij ons bekende schadeclaims aan de slag”, aldus burgemeester Remkes.

Gedupeerden van wie de situatie na de vonkenregen schrijnend was, zijn inmiddels al geholpen. “In die gevallen hebben we maatwerk geleverd”, aldus de burgemeester.


ACM: brede uitrol glasvezel nodig voor toekomstbestendig telecomnet

Glasvezelaansluitingen bieden consumenten meer keuzevrijheid en zijn nodig om nu en in de toekomst te voldoen aan de groeiende vraag naar snel breedband internet. Het aantal aansluitingen neemt weer gestaag toe, maar vooral in de stedelijke gebieden zijn er situaties ontstaan waarbij de uitrol vertraging oploopt. Dat beschrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de marktstudie glasvezel, die vandaag gepubliceerd wordt.

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest rond de uitrol van glas in verschillende gemeenten, zowel in dorpen en steden als buiten de bebouwde kom. De ACM heeft de marktstudie uitgevoerd om te bekijken hoe de markt bijdraagt aan deze belangrijke innovatie. In buitengebieden kunnen mede door lokale initiatieven steeds meer huishoudens beschikken over snel internet via glasvezel. Binnen de bebouwde kom, in steden en dorpskernen, bestaan knelpunten. Naar aanleiding van de gesignaleerde knelpunten komt de ACM met enkele suggesties om de markt beter te laten werken.

 

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘We zien dat in stedelijk gebied vaak meerdere partijen op dezelfde locatie glasvezel aankondigen. De dubbele uitrol van glasvezel is als toevoeging op de bestaande koper- en kabelnetwerken meestal niet rendabel. Partijen kunnen binnen het huidige systeem strategisch reageren op glasvezelprojecten van concurrenten, die daardoor vertraagd of beperkt worden.’

Deze gedragingen richting concurrerende glasvezelprojecten vergroten de onzekerheden voor investeerders in glasvezel. Dit kan ervoor zorgen dat investeerders afhaken en daardoor leiden tot minder investeringen in de uitrol van glasvezel in bepaalde gebieden. De kansen die momenteel aanwezig zijn voor de grootschalige aanleg van glasvezel in Nederland worden zodoende niet optimaal benut.

Suggesties ACM

De ACM beschrijft naar aanleiding van de waargenomen knelpunten in de marktverkenning enkele suggesties, die binnen het huidige systeem kunnen bijdragen aan het beter benutten van de mogelijkheden die de markt voor glasvezel momenteel biedt.

Ten eerste zouden partijen die glasvezel uitrollen mogelijkheden kunnen verkennen voor gezamenlijke investeringen. De ACM is bereid om op verzoek van de betrokken marktpartijen de verschillende mogelijkheden binnen het mededingingsrechtelijke kader te verkennen. De consument kan met de juiste condities baat hebben bij samenwerking tussen marktpartijen, doordat providers daarmee sneller en in een groter gebied diensten kunnen aanbieden over glasvezel.

Ten tweede constateert de ACM dat er winst kan worden behaald als gemeenten, waterschappen en provincies de voorwaarden die zij hanteren voor het aanleggen van glasvezelnetwerken zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en bekendmaken. Dat biedt duidelijkheid aan alle partijen die glasvezelnetwerken willen aanleggen, voorkomt daarmee onzekerheid bij investeerders en versnelt het uitrolproces.

Tot slot ziet de ACM aanleiding om de markt nauwlettend te gaan monitoren. Op die manier kan beter worden vastgesteld of concurrentie tussen partijen voor problemen zorgt.

donderdag 17 oktober 2019

Kabinet wil telefoonnummer 1-1-3 voor suïcidepreventie beschikbaar maken

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) willen het telefoonnummer 1-1-3 beschikbaar maken voor mensen die hulp zoeken bij suïcidale gedachten. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) zetten gezamenlijk de nodige stappen om verantwoord tot het openstellen van het nummer te komen. Stichting 113Zelfmoordpreventie is nu nog te bereiken op het nummer 0900-0113. Het plan is dus om de organisatie bereikbaar te maken via 1-1-3.

Blokhuis: “Het was echt verschrikkelijk om te horen dat iemands hulpvraag onbeantwoord bleef, omdat er 1-1-3 is gebeld in plaats van 0900-0113. Mensen die suïcidaal zijn, moeten snel en zonder drempels de juiste steun en hulp weten te vinden en krijgen. Als het beschikbaar maken van het nummer 1-1-3 een leven kan redden, dan moeten we daar natuurlijk alles voor in het werk stellen. Gelukkig krijgen veel mensen via de organisatie van 113Zelfmoordpreventie goede hulp en begeleiding.”

Geen vertragende factor voor 1-1-2 noodoproepen

Om 1-1-3 in gebruik te kunnen nemen, onderzoeken de bewindspersonen de mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld van groot belang dat er voor iedereen een duidelijk onderscheid bestaat tussen 1-1-2 en 1-1-3 om te voorkomen dat mensen het verkeerde nummer bellen. Als mensen toch het verkeerde nummer bellen moeten zij altijd snel geholpen worden. “Het openstellen van het nummer 113 mag geen vertragende factor zijn voor burgers in nood die per ongeluk het verkeerde nummer bellen. Dan telt elke seconde. Daarover willen we op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid”, aldus Blokhuis.

Zorgvuldigheid

Ook wordt onderzocht wat er nodig is aan menskracht en techniek om het nummer open te stellen. Het is daarom nog niet precies in te schatten wanneer het nummer eventueel beschikbaar zou kunnen komen. Voor het einde van het jaar komt daar meer duidelijkheid over. “Het gaat om mensenlevens en dat vraagt om grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ik wil zeker weten dat er niet onverhoopt onoverkomelijke obstakels zijn”, zegt Blokhuis. De telecomaanbieders maken met het ministerie van EZK afspraken om op korte termijn te regelen dat mensen die 1-1-3 bellen een bericht te horen krijgen met het juiste nummer van 113Zelfmoordpreventie of tijdelijk doorgeschakeld worden.

Groei 113Zelfmoordpreventie

113Zelfmoordpreventie biedt online en telefonisch hulp en steun aan mensen die suïcidaal zijn. 24 uur per dag, zeven dagen per week zijn hier professionals en getrainde vrijwilligers beschikbaar die deze steun bieden. Wat ooit begon als een hoofdzakelijk online platform met een naamsbekendheid van 3 procent in 2015 is uitgegroeid tot een professionele organisatie met een naamsbekendheid van 56 procent. Jaarlijks helpt 113Zelfmoordpreventie 22.000 mensen via de telefoon en 48.000 mensen via de crisischat.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.

Getuigen steekincident Wouwermanstraat gezocht

Den Haag - De politie zoekt getuigen van een steekincident op de Wouwermanstraat woensdagavond 16 oktober. Hierbij raakte een 17-jarige jongen uit Den Haag gewond.

Rond 20.15 uur ontstond vlakbij de tramhalte een ruzie tussen meerdere jongeren. De 17-jarige jongen probeerde de ruzie te sussen, toen hij opeens werd gestoken door een onbekende man. Deze verdachte maakte zich vervolgens uit de voeten en sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling van zijn verwondingen.

Signalement verdachte
Man van ongeveer 20 jaar oud
Donkere huidskleur
Zwarte jas
Nike-schoenen
Spijkerbroek

Getuigen gezocht
Heeft u iets gezien of gehoord van het steekincident op woensdagavond 16 oktober? Of beschikt u over camerabeelden? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Twee aanhoudingen op verdenking van handel in verdovende middelen

Katwijk - Het Flexteam van de politie Leiden-Bollenstreek heeft donderdagavond 10 oktober na een onderzoek twee verdachten van handel in verdovende middelen aangehouden op de Leidseweg in Voorschoten. De verdachten zijn maandag 14 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een 28-jarige verdachte uit Katwijk is in bewaring gesteld voor veertien dagen. De andere verdachte is heengezonden.

De politie was een onderzoek gestart nadat zij meerdere tips en informatie had ontvangen over het vermoedelijke dealen door een 28-jarige Katwijker in zijn woonplaats en omliggende plaatsen. De Katwijker zou voornamelijk vanuit zijn auto drugs verkopen aan zijn afnemers. Agenten van het Flexteam hebben uiteindelijk afgelopen donderdagavond in Voorschoten deze verdachte en een 26-jarige Noordwijker aangehouden. Bij de Katwijker werd geld aangetroffen dat mogelijk verdiend is door drugshandel en bij de Noordwijker werd een hoeveelheid harddrugs aangetroffen. De auto van de Katwijker is in beslaggenomen voor verder onderzoek. Zijn woning werd doorzocht waarna er een hoeveelheid harddrugs en ook een vuurwapen werd gevonden.

Flexteam
Het Flexteam Leiden-Bollenstreek wordt ingezet ter ondersteuning van de politieteams in Leiden en de Bollenstreek en de (districts-)recherche met onder andere korte en gerichte acties bij veiligheidsproblemen zoals; drugsoverlast, woninginbraken, zakkenrollerij en fietsendiefstallen.

Meld drugshandel
Vermoedt u dat in uw buurt drugs worden verhandeld? Meld dit dan via 0900–8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u de informatie ook via Stichting M 0800–7000 doorgeven.

Vakbonden kondigen eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit aan

Vandaag roepen vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn op tot een landelijke ‘ziekenhuisstaking’ op 20 november. Dit doen zij vanwege het uitblijven van een goede cao voor 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland.

Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat dit gebeurt. De komende tijd zullen de vakbonden met ziekenhuismedewerkers in de actiecomités in gesprek gaan over hun deelname. Zij verwachten dat minimaal de helft van de ziekenhuizen op 20 november hun deuren gaan sluiten voor niet-spoedeisende zaken.

Sinds de gesprekken aan de cao-tafel begin juni zijn beëindigd, hebben sinds juli al 25 ziekenhuizen 24 uur lang zondagsdiensten gedraaid, de ‘stakingsvariant voor ziekenhuizen’. Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria, sluiten dan 24 uur hun deuren voor niet-spoedeisende zaken.

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn willen een goede cao voor ziekenhuismedewerkers met een goede structurele loonsverhoging van 5% voor 2019 en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bood in het laatste informele overleg een eenmalige (naar rato dienstverband) van bruto €1.000,- voor 2019, 4% op 1 jan 2020 en 4% op 1 jan 2021. Dat is een gemiddelde structurele loonsverhoging van 2,8% over de looptijd van 34 maanden. Bovendien wil de NVZ verslechteringen doorvoeren zoals het stoppen met de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering; dit kost medewerkers tussen de 200 en 400 euro netto per jaar. Tevens willen zij de loondoorbetaling bij ziekte verlagen van 100% naar 90%.

Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland. De cao ziekenhuizen verliep op 31 maart 2019.


woensdag 16 oktober 2019

Ook veiligheidsprobleem met scootmobiel en elektrische bakfiets

Er is onvoldoende aandacht voor veiligheid bij het op de weg komen van nieuwe licht gemotoriseerde voertuigen, zoals elektrische (bak)fietsen en scootmobiels. Dit komt mede door de grote verscheidenheid aan toelatingsprocedures, die afwisselende of helemaal geen eisen stellen aan de veiligheid van de voertuigen. Bovendien is er onvoldoende zicht op het effect van veel verschillende voertuigen op de verkeersveiligheid. Dit blijkt uit het rapport ‘Veilig toelaten op de weg – Lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd. De aanleiding van dit onderzoek was het ongeval waarbij een Stint in botsing kwam met een trein in Oss op 20 september 2018. Vier kinderen kwamen om het leven, de bestuurster van de Stint en een vijfde kind raakten zwaargewond. Het ongeval riep in de samenleving en de politiek vragen op over de veiligheid van dit type licht gemotoriseerde voertuigen.

Er verschijnen steeds meer verschillende voertuigen op de weg. Met name op het fietspad wordt het steeds drukker met diverse soorten voertuigen. De toelating en mogelijke keuring van deze voertuigen kan onderverdeeld worden in vier verschillende categorieën. Naast voertuigen die zonder keuring of via Europese procedures op de weg komen, bestaat er in Nederland een categorie voor bijzondere bromfietsen. Deze is ontstaan onder grote politieke druk om innovatieve voertuigen, zoals destijds de Segway, simpel en snel toe te laten op de openbare weg. Deze categorie vertoont echter tekortkomingen. De definitie van deze categorie was tussen 2007 en 2015 erg breed, zodat veel verschillende soorten voertuigen hier binnen vielen en dus gemakkelijk op de openbare weg konden komen. Het toelatingsproces werd voorts eenvoudig ingericht en week sterk af van de Europese procedures: er werden minimale eisen gesteld aan het voertuig en de veiligheid daarvan. Hierdoor ontbrak een effectieve veiligheidstoets voordat de voertuigen op de weg kwamen.

Zonder keuring op de weg

Naast genoemde tekortkomingen bij de toelating van bijzondere bromfietsen signaleert de Raad ook veiligheidsproblemen bij de voertuigen die zonder keuring op de weg komen. Bijvoorbeeld de elektrische bakfiets, die net als de Stint tot tien kinderen kan vervoeren. De voertuigen zijn in snelheid, gewicht en functionaliteit grotendeels vergelijkbaar met elkaar, maar de elektrische bakfiets komt zonder toelatingsprocedure op de weg. Daarnaast rijden er steeds meer voertuigen op de weg die officieel niet zijn toegelaten en in de praktijk dus illegaal zijn, zoals elektrisch aangedreven stepjes, elektrische skateboards en monowheels. Ook hierop ontbreekt het zicht op de veiligheid en het gebruik ervan in het verkeer.

Herhaling van geschiedenis

Het gebruik van de Stint werd na het ongeval in Oss opgeschort, deze mocht niet meer de openbare weg op. Om zo snel mogelijk de nieuwe versie van de Stint de weg op te krijgen, heeft de Kamer – op nadrukkelijk verzoek van diverse brancheverenigingen in de kinderopvang – de minister opgedragen om het toelatingskader bijzondere bromfietsen in hoog tempo aan te passen. Net als destijds bij de Segway oefent de Kamer zo politieke druk uit om één specifiek voertuig (de Stint) weer op de weg te krijg. De veiligheidseisen voor bijzondere bromfietsen zijn inmiddels aangepast, maar de toelatingsprocedure is niet gewijzigd. De tekortkomingen die de Onderzoeksraad heeft vastgesteld in het toelatingsproces zijn daarmee nog niet opgelost. Hierdoor is er nog steeds onvoldoende zicht op de veiligheid bij het op de weg komen van licht gemotoriseerde voertuigen, waaronder de aangepaste Stint.

Aanbevelingen

Twintig procent van de in totaal 678 dodelijke slachtoffers in het verkeer waren vorig jaar gebruiker van een licht gemotoriseerd voertuig. Gezien de toegenomen drukte op de openbare weg en de grote aantallen slachtoffers, kunnen maatregelen niet op zich laten wachten. De Onderzoeksraad beveelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom aan om de wijze te herzien waarop licht gemotoriseerde voertuigen op de weg komen. De Onderzoeksraad is van mening dat de categorie bijzondere bromfietsen moet worden ingericht naar Europees model. De risico’s van alle licht gemotoriseerde voertuigen moeten in kaart worden gebracht en worden getoetst aan een door de minister vastgesteld veiligheidsniveau. Voor sommige voertuigen kan dat betekenen dat mogelijk alsnog een toelating wordt ingevoerd, voor andere dat de toelating opnieuw wordt beoordeeld. Voor voertuigen die al op de weg zijn, zijn mogelijk maatregelen nodig om alsnog de veiligheid te vergroten. De Onderzoeksraad beveelt aan dat een onafhankelijk keuringsinstantie eindverantwoordelijk wordt voor de besluitvorming over toelating, in Nederland is dat de RDW. De Tweede Kamer en de minister zijn verantwoordelijk om beleid vast te stellen om de verkeersveiligheid op de openbare weg te verbeteren. De minister, noch de Kamer moet treden in de uiteindelijke beoordeling van de veiligheid van (nieuwe) voertuigen. (Ovv)

Gratis ads