Aangepast zoeken

donderdag 19 september 2019

Drie verdachten aangehouden na inbraakpoging

Rijswijk - De politie hield in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 september op de Buitensingel drie mannen aan op verdenking van een inbraakpoging. Omdat de verdachten niet meewerkten, zijn bij de aanhouding politiehonden ingezet.

Rond 00.30 uur ontving de politie de melding van een mogelijke inbraak op een bouwterrein aan de Buitensingel. Daar zouden spullen zijn gestolen van een bouwterrein. Toen agenten op de locatie arriveerden, zagen zij drie mannen. De verdachten renden vervolgens weg, waarop de agenten de achtervolging inzetten. Een van de verdachten verstopte zich in de struiken, waarop een politiehond hem beet. Na korte tijd konden de drie mannen worden aangehouden. Het gaat om een 44-jarige man uit Delft en twee mannen van 34 en 32 jaar uit Spijkenisse. Zij zitten op dit moment vast op het politiebureau. De gebeten 32-jarige verdachte is op het bureau nagekeken voor zijn verwondingen.

Verdachte (14) aangehouden voor mishandeling 71 jarige Hagenaar

Den Haag - Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de mishandeling en het overlijden van een 71-jarige Hagenaar hield woensdagmiddag 18 september een 14-jarige Hagenaar aan. Hij heeft zichzelf woensdag kenbaar gemaakt bij de politie en werd na zijn aanhouding ingesloten op een politiebureau. Het onderzoek naar de overige verdachten gaat onverminderd verder.

Maandag 16 september kwam de Hagenaar te overlijden in het ziekenhuis, nadat de hulpdiensten waren gebeld dat hij onwel was geworden in zijn woning aan de Blois van Treslongstraat. Terwijl de hulpverlening in volle gang was, werd duidelijk dat de man eerder op de middag op de Willem de Zwijgerlaan slachtoffer was geworden van een mishandeling.

Onderzoeksbelang
In verband met het overlijden van de man en een mogelijk verband met de eerdere mishandeling is een Team Grootschalige Opsporing opgestart dat onder leiding van een Officier van Justitie onderzoek doet naar de zaak. Inmiddels is bij het NFI sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer. Omwille van het onderzoek, de verklaringen van getuigen en het verhoor van de verdachte(n), is het op dit moment niet mogelijk om meer informatie te geven over het onderzoek, de mogelijke toedracht en de doodsoorzaak van het slachtoffer.

Heeft u informatie of beelden?
In verband met het onderzoek komt de recherche graag in contact met getuigen van de mishandeling, mensen die wellicht eerder op de middag een groepje jongeren rond heeft zien hangen op de Willem de Zwijgerlaan en iedereen die op een andere manier informatie of beeldmateriaal heeft die voor het onderzoek van belang kan zijn. Het rechercheteam is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.

Weer liquidatie in Amsterdam

Amsterdam - Vanavond heeft er een dodelijk schietincident plaatsgevonden aan de Langbroekdreef in Amsterdam Zuidoost. Er is geschoten op een personenauto met één inzittende. De schutter zat samen met een ander persoon op een tweewielig motorvoetuig en zijn na het lossen van de schoten op de vlucht geslagen. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden.

Rond half negen worden er meerdere schoten gelost op een auto aan de Langbroekdreef ter hoogte van de brandweerkazerne Anton. Deze auto komt tot stilstand tegen de voorgevel van de brandweerkazerne. De verdachten vluchten op een tweewielig motorvoertuig vermoedelijk in de richting van de Gooiseweg.. Het slachtoffer wordt gereanimeerd door de brandweer daar ter plaatse en meerdere hulpdiensten worden ingezet. Het slachtoffer overlijdt kort daarna aan zijn verwondingen. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart en heeft een ruime plaats delict afgezet. 

Update:
Het overleden slachtoffer betreft de 32-jarige Kelvin Maynard. 
 

Getuigenoproep

De verdachten waren zwart gekleed en reden op een zwart tweewielig motorvoertuig. De politie is op zoek naar deze twee personen. Heeft u iets gezien of gehoord, of andere informatie dat kan bijdragen aan het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.

woensdag 18 september 2019

Sneller meer betaalbare woningen voor starters en middeninkomens

Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren.

Prettig wonen betekent dat genoeg woningen beschikbaar zijn voor elke portemonnee en levensfase. Woningen die qua grootte, prijs, locatie en omgeving aansluiten op de woonwensen. Door een stijgende vraag naar woningen en steeds hogere huizenprijzen, raakt dit voor meer mensen buiten bereik. Daarom komt er een woningbouwimpuls beschikbaar van 1 miljard euro om het woningtekort in te lopen en de bouwproductie hoog te houden. De woningbouwimpuls moet bijdragen aan betaalbare woningbouw en het oplossen van knelpunten. Denk daarbij aan uitplaatsing van bedrijven, het direct bereikbaar maken van een nieuwe wijk of het opvangen van de gevolgen van de stikstofuitspraak. Daarnaast worden door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met gemeenten, beschikbare rijksgronden klaargemaakt voor woningbouw. 
Verhuurderheffing

Het kabinet wil de wachtlijsten in de huursector aanpakken zodat mensen sneller aan een betaalbare woning kunnen komen. Door het aanjagen van de bouw via de verhuurderheffing met een impuls van 1 miljard euro, ontstaat er een gerichte stimulans voor woningcorporaties en andere verhuurders om meer betaalbare woningen te bouwen. Dankzij de extra middelen kunnen de verhuurders meer sociale en middenhuurwoningen gaan bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en duurzaamheid van de bestaande voorraad. Daarnaast komt er een vrijstelling van de verhuurderheffing voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen.  

Beter wonen

Door de krapte op de woningmarkt stijgen de huren, stagneert de doorstroming en zijn er excessen. Het kabinet neemt daarom maatregelen om betaalbare woningen voor starters, lage en middeninkomens beter bereikbaar te houden. Zo wordt de inkomensgrens van een meerpersoonshuishouden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning verhoogd naar 42.000 euro (grens eenpersoonshuishoudens gaat omlaag naar 35.000 euro). De ruimte voor woningcorporaties voor lokaal maatwerk wordt vergroot waardoor ook lage middeninkomens voor een sociale huurwoning in aanmerking kunnen komen. Woningcorporaties kunnen huurders met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen een huurverhoging van 50 tot 100 euro geven. Ook kunnen woningcorporaties straks gemakkelijker een woning aan mensen met middeninkomens en zittende huurders verkopen. Door de WOZ-waarde beperkter te laten meetellen voor de huurprijs, blijven er meer sociale huurwoningen beschikbaar voor lagere inkomens.Den Haag start als eerste in Nederland proef met een schoolstraat

Als eerste in Nederland start Den Haag vandaag in de Abeelstraat bij de Christelijke Montessorischool 'De Abeel' een proef met een schoolstraat. Dit betekent dat de straat waar de school staat twee keer per dag tijdens de haal- en brengtijden wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen is 1 van de 10 speerpunten van het Haagse verkeersveiligheidsbeleid. Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit is dan ook blij met deze proef: “Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolingang vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Vooral kinderen ervaren dit als onoverzichtelijk en gevaarlijk. Door de straat dan verkeersvrij te maken hopen we het haal- en brenggedrag van ouders positief te veranderen."

Verkeersveiligheid rond scholen is belangrijk en gaat iedereen aan. Ouders en kinderen hebben zelf aangegeven in interviews, door enquêtes en een informatieavond dat ze door het autoverkeer en de vele fietsers, de straat chaotisch vinden tijdens de haal- en brengtijden. Bij wijze van proef wordt nu met een schoolstraat gestart: de straat wordt met een tijdelijk hek afgesloten voor auto’s en overige gemotoriseerd verkeer. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren. Op de Valkenboskade zijn twee tijdelijke kiss & ride plekken gemaakt. Op de stoep zijn twee tijdelijke vakken getekend waar (bak)fietsen kunnen staan.

“Een groot deel van de onveilige situaties ligt aan gedrag van mensen zelf: autoportieren zomaar opengooien, fietsen niet goed neerzetten, parkeren op de stoep, niet uitkijken bij het oversteken. Dat moet anders want in het verkeer moet je nu eenmaal rekening houden met elkaar. Ik hoop dat deze proef mensen laat zien dat het ook anders kan, dat minder ouders met de auto tot de voordeur rijden, hun kinderen bij de kiss & ride plekken laten uitstappen of zelfs komen fietsen of lopen,” aldus Van Asten.

Schoolstraat
Het principe van een schoolstraat is uit Italie komen overwaaien en werd voor het eerst toegepast in 1989, in de Italiaanse stad Bolzano. Daarna volgde België waar Gent de primeur kreeg. In november 2012 startte de stad met een proefproject, om van twee doodlopende straten een schoolstraat te maken. De resultaten bleken positief. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de straten zorgen voor een veiliger schoolomgeving en een vlottere doorstroming van het verkeer. 8 op de 10 ouders, leerlingen, schoolmedewerkers en buurtbewoners vinden het een goede maatregel. Meer dan 130 Vlaamse scholen hebben inmiddels een schoolstraat of hebben er vergaande plannen voor.

Proef
Vanaf woensdag 18 september t/m vrijdag 27 september is de Abeelstraat tijdens haal- en brengtijden afgesloten voor inkomend verkeer. Het afsluiten gebeurt met een hek. De gemeente Den Haag zal deze proef evalueren en op basis hiervan overwegen de proef verder uit te breiden. 

Hagenaar (71) overleden na mishandeling

Den Haag - De recherche zoekt getuigen van de mishandeling van een 71-jarige Hagenaar, maandag 16 september omstreeks 15.00 uur op de Willem de Zwijgerlaan. De man kwam enige uren later te overlijden.

Bij de hulpdiensten kwam omstreeks 16.10 uur de melding binnen dat de Hagenaar onwel was geworden in zijn woning aan de Blois van Treslongstraat. Direct werd de reanimatie gestart en kwam een mobiel medisch team ter plaatse waarna de man naar het ziekenhuis vervoerd werd. Daar kwam hij later op de dag te overlijden.

Terwijl de hulpverlening in volle gang was, werd duidelijk dat de man eerder op de middag slachtoffer was geworden van een mishandeling. Toen hij op de Willem de Zwijgerlaan vertrok na een afspraak, passeerde hij een groep jongeren. Wat er zich vervolgens precies heeft afgespeeld, is onderwerp van onderzoek. Wel is duidelijk dat de man werd mishandeld. Nadat de man aanvankelijk werd opgevangen door omstanders, is hij verder gelopen naar huis. Eenmaal thuis vertelde hij zijn vrouw wat er was gebeurd, ruim een uur later trof zij haar echtgenoot onwel aan.

In verband met het overlijden van de man en een mogelijk verband met de eerdere mishandeling is een Team Grootschalige Opsporing opgestart dat onder leiding van een Officier van Justitie onderzoek doet naar de zaak.

Was u getuige?
Het rechercheteam komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben van de mishandeling of de vlucht van het groepje jongeren, vermoedelijk in de middelbare school leeftijd. Wellicht heeft u vlak voor 15.00 uur een groepje rond zien hangen op de Willem de Zwijgerlaan? Heeft u iets gezien dat voor het onderzoek van belang kan zijn, neemt u dan contact op met het TGO-team via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.

Korpschef reageert op liquidatie advocaat

Nederland - Korpschef Erik Akerboom reageert op de liquidatie van advocaat Wiersum in Amsterdam.

“Vanochtend heeft er een brute moord plaats gevonden in Amsterdam. Ik heb er met afschuw kennis van genomen. Met deze brute moord is een nieuwe grens overschreden, nu ook mensen die gewoon hun werk doen niet meer veilig lijken.  

Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden, familie en vrienden, van advocaat Derk Wiersum. Ik wil dat zij weten dat wij er alles aan zullen doen om de dader te pakken. We rusten niet voordat dat gelukt is.

Als samenleving kunnen we dit niet accepteren. We moeten er alles aan doen om criminele ondermijning te stoppen. Politie, het OM en burgemeesters trekken hierin samen op. Deze en andere vormen van extreem geweld, laten wat mij betreft zien dat er een brede en langdurige aanpak van ondermijning nodig is.”

dinsdag 17 september 2019

Just Peace Festival in Museon

Haagse Internationale organisaties die hard werken aan een betere en veiligere wereld openen hun deuren voor het publiek op zondag 22 september. Op deze Haagse Internationale Dag kun je zelf ervaren wat er zich afspeelt binnen de muren van belangrijke organisaties zoals het Internationaal Strafhof, Europol, het Vredespaleis en het Museon. De toegang is gratis.

Kijk op internationaledag.nl voor de voorwaarden en duik in de wereld van rechtspraak, internationale veiligheid en mensenrechten.

Speciaal programma in het Museon (gratis toegang)

Tijdens de Haagse Internationale Dag is er ook veel te beleven in het Museon. Na de officiële opening van de Haagse Internationale Dag door Saskia Bruines (wethouder Onderwijs en Internationaal) om 12.00 uur wordt de World Class 2019/2020 gehouden. Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechten Collectief, geeft een lezing over kinderrechten en nodigt internationale studenten en aanwezigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Deelname is nog mogelijk. Stuur voor vrijdag 20 september 2019 een e-mail naar martin.born@denhaag.nl. UNICEF is aanwezig met een Ganzenbordspel voor kinderen en een VR Experience, er zijn tentoonstellingen en educatieve programma’s.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap

Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.

Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester van start

In het kader van de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester is de
vertrouwenscommissie gestart. De leden van de commissie gaan samen met de adviseurs op zoek naar de beste burgemeester voor Zoetermeer nu de heer Aptroot volgend jaar september afscheid neemt. Tijdens de eerste vergadering van de commissie is de heer J.J. (Jordy) Boerboom gekozen als voorzitter. Het traject om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Zoetermeer is begonnen.

Burgemeester Aptroot bereikt in september 2020 de leeftijd waarop de wet voorschrijft dat hij geen burgemeester meer kan zijn. De gemeenteraad heeft op 15 juli 2019 de leden en adviseurs van de vertrouwenscommissie benoemd. Deze commissie bereidt de voordracht van een nieuwe burgemeester door de gemeenteraad bij de commissaris van de Koning voor. In de eerste vergadering van de vertrouwenscommissie is de heer J.J. (Jordy) Boerboom gekozen als voorzitter. Als plaatsvervangend voorzitter is mevrouw M. (Margot) Kraneveldt-Van der Veen benoemd. Gezamenlijk gaan de leden van de commissie en adviseurs in de komende periode hun best doen de voor Zoetermeer best passende burgemeester te vinden. Daartoe wordt eerst een profielschets opgesteld. Op een nader te bepalen moment zullen ook Zoetermeer en de Zoetermeerders worden betrokken. De gemeenteraad stelt de profielschets uiteindelijk vast.

Breng uw stem uit voor Zoetermeer Fietsstad 2020

Zoetermeer is een echte fietsstad. Vindt u dat ook? Stem dan op Zoetermeer via www.fietsersbond.nl om Zoetermeer te nomineren voor Fietsstad 2020 en maak kans op een e-bike! In 2018 behaalde Zoetermeer de eerste plek in de categorie 'grootste steden', maar greep met een derde plek nét naast de eretitel. Dit jaar streven wij ernaar om op 28 februari 2020 de titel Fietsstad 2020 in ontvangst te mogen nemen.

Veilig fietsen

De vorige verkiezing heeft ons gestimuleerd om het voor u als fietser in Zoetermeer nog veiliger te maken. De fietspaden in het Van Tuyllpark zijn verbeterd en rond het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer en het station Zoetermeer-Oost is er meer mogelijkheid om uw fiets te stallen. Daarnaast werken we hard aan een fietssnelweg tussen Zoetermeer en Rotterdam waardoor fietsers straks snel en comfortabel tussen Zoetermeer en Rotterdam kunnen fietsen.

Fietsparkeernormen en deelfietsen

Er komt een voorstel om in het nieuwe parkeerbeleid ook normen voor het parkeren van fietsen vast te stellen. Dit betekent dat er bij nieuwe ontwikkelingen ook voldoende mogelijkheden moeten komen om fietsen te stallen. Daarnaast komen er binnenkort deelfietsen voor inwoners en bezoekers van Zoetermeer bij een aantal bushaltes en RandstadRail-stations. Kortom er gebeurt veel in Zoetermeer om het fietsen nog aantrekkelijker te maken.

Stemmen

Op enquete.fietsstad.nl/zs/kEB82d kunt u nog tot en met 31 oktober de enquête invullen. Doe mee en maak kans op een e-bike!

Gratis ads