Aangepast zoeken

dinsdag 19 mei 2020

Zonder mondkapje in OV kost 95 euro boete

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Lees de informatie over de stappen na 1 juni in eenvoudige taal.

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  

Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Lees meer over het onderwijs in het nieuwsbericht: Onderwijs gaat stap voor stap open 
Lees meer over buitenschoolse opvang in het nieuwsbericht: Buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer volledig open

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

vrijdag 1 mei 2020

Verdachten schietincident Zoetermeer aangehouden

Zoetermeer - De politie heeft woensdagochtend 29 april twee verdachten aangehouden vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij een schietincident op 5 oktober 2019 in Zoetermeer. Bij de aanhouding in een woning werden diverse wapens en drugs aangetroffen. Daarnaast waren vijf andere personen in de woning aanwezig. Zij zijn ook aangehouden.

De verdachten van het schietincident zijn een 20-jarige man uit Den Haag en een 21-jarige man uit Zoetermeer. Ze werden aangehouden in een woning aan de H.M. van Randwijkhove in Zoetermeer. De verboden goederen zijn in beslag genomen. Alle verdachten worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Schietincident
Op zaterdag 5 oktober 2019 vond in de middag een schietincident plaats rondom een woning aan de Gershwinrode in Zoetermeer. Getuigen zagen meerdere verdachten wegrennen en in een auto stappen. Er werden destijds geen gewonden aangetroffen. De politie deed sindsdien onderzoek naar het schietincident.

donderdag 16 april 2020

Zelfbrengdepot opent op 17 april

Het Zelfbrengdepot opent weer en wel op vrijdag 17 april. U kunt alleen op afspraak langskomen bij het depot. Op die manier wordt de toeloop beperkt gehouden en kunt u veilig het grofvuil brengen. Vanaf 16 april kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 079, keuze 2.

Wij vragen u om zich aan onderstaande regels te houden:

 • Maak geen afspraak als u corona-gerelateerde klachten hebt. Wacht tot de klachten over zijn.
 • Neem uw milieupas mee. Zonder milieupas kunt u het terrein niet op.
 • U mag maximaal 2 m3 aan grofvuil aanbieden.
 • Zet het grofvuil zoveel mogelijk voorgesorteerd in de auto zodat u zo kort mogelijk op het Zelfbrengdepot bent.
 • Houdt u aan de afgesproken tijd. Kom niet te vroeg, want er zijn geen parkeerplekken. Kom niet te laat, want dan moet u een nieuwe afspraak maken.
 • U mag alleen het terrein op als het kenteken overeen komt met het kenteken dat is doorgegeven bij het maken van de afspraak.
 • Maximaal 2 personen per auto om het aantal mensen op het Zelfbrengdepot te beperken.
 • Houdt 1,5 m afstand van elkaar op het Zelfbrengdepot.
 • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers direct op.
 • Als het kan, stel het brengen van grofvuil uit naar een later moment dit jaar.

woensdag 15 april 2020

Eikenprocessierups

In Nederland is het seizoen voor de eikenprocessierups weer aangebroken, dus ook in Zoetermeer. De eerste rupsjes zijn waargenomen op 6 april. Deze jonge rupsen veroorzaken nog geen jeukklachten. Pas na de derde vervelling, rond half mei, krijgen de rupsen de brandharen die de overlast kunnen veroorzaken.

De gemeente Zoetermeer heeft een contract met een aannemer voor de inventarisatie en het wegzuigen van de eikenprocessierups. Alle voorbereidingen zijn geregeld, dus kunnen we op korte termijn starten met het bestrijden van de eikenprocessierups.

vrijdag 10 april 2020

KNMG: Zorgverlening zonder afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen kan zorg in gevaar brengen

woensdag 8 april 2020

Landelijk moment voor geslaagden

Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Hiermee geeft minister Slob (onderwijs) gehoor aan een verzoek van LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren. Afhankelijk van de school horen sommige leerlingen al eerder dat ze geslaagd zijn, maar op 4 juni wordt dit met alle leerlingen samen gevierd. Op welke manier dat kan is afhankelijk van de situatie op die dag.

Minister Slob: “Hoe we het einde van de examens precies gaan vieren, hangt natuurlijk af van de omstandigheden op 4 juni. Maar ik hoop dat er die dag veel vlaggen met schooltassen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. De meeste eindexamenkandidaten hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren. Ik gun ze in deze ongekende crisis met dit landelijke moment toch een mooie afsluiting van hun middelbare schoolloopbaan.”

Herkansingen

Normaal gesproken bestaat het eindexamen uit het schoolexamen en het centraal examen. Leerlingen kunnen dan één centraal examen herkansen. Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen kunnen plaatsvinden, komen er resultaatverbeteringstoetsen. Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen. Deze resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni afgenomen. Een leerling mag voor twee vakken zo’n toets afnemen in plaats van één, omdat het centraal examen niet doorgaat. Leerlingen die geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Slaag-zakregeling

Of een leerling geslaagd is, is afhankelijk van de cijfers. Vandaag is bekend gemaakt welke minimale cijfers er nodig zijn om te slagen. Dit is de zogeheten slaag-zakregeling. In de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reguliere regeling. Deze verschillen per onderwijssoort. Ze zijn te vinden op rijksoverheid.nl/examens.

Voortgezet speciaal onderwijs

Ook de slaag-zakregeling voor leerlingen die staatsexamen doen is gepubliceerd, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs. Daar is bijzondere aandacht naar uitgegaan. Zo wordt er bij de afname van het college-examen extra aandacht besteed aan de afnamecondities zodat de afname zo prettig mogelijk voor de kandidaat verloopt.

Extra ondersteuning voor getroffen lokale en regionale media

Minister Slob trekt eenmalig 11 miljoen euro uit om huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Om te voorkomen dat veel mensen hierdoor in deze tijd verstoken blijven van informatie uit hun omgeving, ontvangen zij afhankelijk van hun oplage en bereik een bijdrage tussen de 4000 en enkele tienduizenden euro’s uit een tijdelijk steunfonds.

“Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt. Lokale media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren. Daarom help ik waar de nood het hoogst is”, aldus minister Slob.

Fors minder reclame-inkomsten

Lokale media zijn vaak grotendeels afhankelijk van reclame-inkomsten en die lopen nu fors terug. Dit kunnen zij moeilijk opvangen omdat ze tegelijkertijd vaak zeer beperkte reserves hebben. De bijdragen uit het steunfonds helpen dan ook de lokale informatievoorziening op peil te houden. Het kabinet trekt hierbij samen op met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Minister Slob: ”Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de lokale media. Ik ga er daarom van uit dat gemeenten een bijdrage leveren door bijvoorbeeld geld te geven of door advertenties in te kopen. Ook heb ik de provincies gevraagd te helpen.’’

Aanvragen

Huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen kunnen van 11 april tot en met 19 april een eenmalige bijdrage uit het steunfonds aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart voor drie maanden.

Voorbeelden

Een lokale publieke omroep die zo’n 20.000 huishoudens bereikt, kan rekenen op 6.600 euro. Een omroep met een bereik van 50.000 huishoudens ontvangt 16.500 euro. Huis-aan-huiskranten met eenzelfde oplage krijgen een bijdrage van 13.200 euro, respectievelijk 33.000 euro.

Andere maatregelen

De regeling komt bovenop de generieke maatregelen die het kabinet al eerder nam om bedrijven te ondersteunen. Landelijke mediaorganisaties en journalisten kunnen daarvan gebruikmaken. Het gaat dan onder meer om extra ondersteuning voor zzp’ers en uitstel van het betalen van diverse belastingen.

Daarnaast komt er vanuit Regionale Publieke Omroep 2 miljoen euro beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven.

Om meer lucht te geven aan mediaorganisaties die met subsidies vanuit het Rijk werken, zal de minister verder coulanter omgaan met diverse deadlines, zoals voor het indienen van het jaarverslag 2019. De deadline hiervan verschuift van 1 mei naar 1 juni. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten treffen soortgelijke maatregelen.

Huisartsenposten en Spoedeisende hulp (SEH) kunnen vanaf nu medische gegevens van alle burgers inzien

Om de toenemende druk tijdens de COVID-19-crisis op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten, wordt het tijdelijk mogelijk om huisartsgegevens van meer patiënten te raadplegen. Hiermee kunnen dokters sneller werken, omdat niet alle gegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en ingetypt in de systemen.

Huisartsenposten kunnen normaal alleen belangrijke informatie zoals allergieën en medicatie raadplegen als de patiënt daar (vooraf) toestemming voor heeft gegeven. Met de tijdelijke maatregel hoeft dit niet. Dit zorgt ervoor dat de huisartsgegevens van mensen die nog geen keuze daarover hebben gemaakt klaar staan om te worden geraadpleegd door Huisartsenpost en Spoedeisende hulp (SEH) ten tijde van deze crisissituatie.

Ruim acht miljoen Nederlanders die geen voorkeur hebben aangegeven worden nu geregistreerd als ‘corona-opt in’. Dit betekent dat de belangrijke huisartsinformatie beschikbaar wordt gesteld. Mensen die dit niet willen kunnen dit aangeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl (opt-out). De huisartsenpost vraagt bovendien zelf bij raadpleging van de gegevens mondeling toestemming aan de patiënt, zolang de patiënt in staat in zijn wil te uiten. Zonder toestemming mag de huisartsenpost het dossier niet inzien.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt met deze maatregel in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie tegemoet aan het verzoek van de huisartsen, de eerste hulp artsen en de Patiëntenfederatie om een oplossing te vinden voor het vollopen van de huisartsenposten en de SEH’s (spoedeisende hulp).

Distributiecentrum voedselpakketten komt langzaam op gang

Voedselbank Haaglanden heeft de afgelopen weken met man en macht gewerkt om de reguliere voedselstroom weer op gang te brengen. Sinds 7 april worden vanuit het ministerie van Defensie vier medewerkers logistiek ter beschikking gesteld die gaan ondersteunen bij het opstarten van de distributie. Hierdoor kan een begin worden gemaakt met het opstarten van het bevoorraden van de 14 regionale Voedselbanken.

Zodra het distributiecentrum Haaglanden weer op gang is gebracht en de toevoer van voedsel voldoende is om voedselpakketten samen te stellen, kunnen de kratten voor de uitgiftepunten in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk weer worden gevuld. Jakobien Groeneveld wethouder armoedebeleid in Zoetermeer 'De verwachting is dat de laatste week van april het distributiecentrum weer opgestart is. Ik ben blij dat de volgende stap is gezet. Ik leef erg mee met deze kwetsbare groep mensen en ik vind het belangrijk dat we deze mensen kunnen helpen.'

Voedselbank Haaglanden bekijkt per uitgiftepunt waar voedselpakketten kunnen worden verstrekt. Dit hangt met name af van de toevoer van voedsel naar het distributiecentrum en de mogelijkheden om bij het uitgiftepunt rekening te houden met de richtlijnen van het RIVM om het risico op besmetting te voorkomen. Zolang het verstrekken van voedselpakketten niet mogelijk is, worden de supermarktbonnen verstrekt.

Paastientje

De protestantse kerken en de katholieke parochies in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk geven vanwege Pasen een extra supermarktbon van 10 euro aan klanten van de Voedselbank. De supermarktbonnen worden in de week voor, en de week na Pasen verstrekt. Zo worden de supermarktbonnen gedurende 2 weken verhoogd naar € 25 (1 bon van € 15,- en 1 bon van € 10,-).

Supermarktbon in plaats van voedselpakket

Voedselbank en distributiecentrum Haaglanden nam in maart de moeilijke beslissing om in ieder geval tot 6 april 2020 te sluiten. Reden hiervoor was de stagnatie in de aanvoer van voedsel door supermarkten en andere reguliere leveranciers. Daarnaast was de Voedselbank niet in staat om voldoende bescherming te bieden aan de 2347 klanten en de 200 vrijwilligers.

De klanten van Voedselbank Haaglanden hebben daarom de afgelopen weken een supermarktbon in plaats van een voedselpakket ontvangen. Voedselbank Haaglanden geeft huishoudens van 1 tot en met 3 personen één bon, huishoudens met 4 of meer personen ontvangen 2 bonnen. Deze bonnen worden indien nodig tot 1 juni door de gemeente Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk beschikbaar gesteld.

Mooi weer, maar blijf thuis!, gemeente sluit parkeerplaatsen natuurgebieden

Ook de komende dagen en in het komende paasweekend blijft het nog mooi lenteweer, maar blijf thuis! Geniet in huis, tuin of op je balkon van de zon. Gaat u op pad voor uw boodschappen of het halen van een frisse neus? Vermijd drukke plekken en neem 1,5 meter afstand van anderen.

Om te voorkomen dat het op sommige plekken druk wordt, heeft de gemeente de parkeerplaatsen bij de volgende locaties afgesloten:

 • Balijbos
 • Westerpark
 • Noord Aa gebied
 • Het Lange Land (parkeerplaatsen Happy Moose en het beweegpark)
 • Voetbalclub DSO en het Bentwoudpad vanaf de N209

Het beweegpark aan het Lange Land en het fitnesspark aan de Van der Hagenstraat in het Van Tuyllpark zijn afgesloten. Team Handhaving en de politie houden toezicht op naleving van de regels. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Gratis ads