Aangepast zoeken

donderdag 27 juli 2017

Ganzenjagers maken zich schuldig aan ernstig dierenleed

Jagers die namens de provincie ganzen afschieten in de Hoeksche Waard, maken zich schuldig aan ernstig dierenleed. Aangeschoten dieren worden niet direct uit hun lijden verlost maar lijden nog minuten lang zonder dat door de jagers wordt ingegrepen.  De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat het provinciebestuur direct maatregelen neemt tegen de jagers van de Faunabeheereenheid.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft onlangs beelden gemaakt van de ganzenjacht in de Hoeksche Waard. Op die beelden is onder meer te zien dat aangeschoten dieren vaak minutenlang spartelen nadat ze zijn geraakt. Ook bijten jachthonden de nog in leven zijnde gewonde ganzen. De jagers wachten lang voor ze ingrijpen en uit de beelden kan worden opgemaakt dat mogelijk de nek wordt gebroken, wat verboden is.

De ganzenjacht vindt plaats omdat de provincie Zuid-Holland de ganzenpopulatie met 100.000 dieren wil terugbrengen. De ganzen zouden voor overlast zorgen en schade veroorzaken aan landbouwgewassen. Jagers van de Faunabeheereenheid hebben daarom van de provincie opdracht gekregen de ganzen dood te schieten.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft de beelden van de jachtpartij gezien. Ze vindt dat er sprake is van ernstig dierenleed en onnodig lijden van dieren. Als de ganzen worden aangeschoten, zouden ze direct met een tweede schot uit hun lijden moeten worden verlost. Nu moeten ze vaak nog minutenlang lijden en worden ze ook meerdere keren gebeten door een hond, terwijl ze nog leven.

De partij wil dat provincie als opdrachtgever de Faunabeheereenheid, die belast is met de uitvoering van schadebestrijding, opdraagt ervoor te zorgen dat dergelijk dierenleed niet meer plaatsvindt. Ook zou de provincie maatregelen moeten nemen tegen jagers als de nekken van ganzen gebroken worden. Sowieso zouden de regels rond de ganzenjacht verder moeten worden aangescherpt om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De beelden van Animal Rights zijn echt afschuwelijk om te zien. Mijn partij is sowieso tegen de jacht en het doden van dieren vanuit het oogpunt van schadebestrijding. Maar als er dan toch op dieren wordt geschoten, verlos ze dan zo snel mogelijk uit hun lijden. Zoals er nu met die ganzen wordt omgegaan, gaat echt alle perken te buiten en dit moet stoppen!’

donderdag 20 juli 2017

Minister Blok gaat strafmaat ernstige verkeersdelicten verhogen

Minister Blok van Veiligheid en Justitie bereidt wetgeving voor om de maximale strafmaat te verhogen voor een aantal ernstige verkeersdelicten. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.  Het gaat om rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval, rijden zonder (geldig) rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen. Ook zal in het wetsvoorstel op een andere manier invulling gegeven worden aan het begrip roekeloosheid in de Wegenverkeerswet 1994, zodat meer situaties waarin roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft. Tot slot wil hij mogelijk maken dat de politie meer opsporingsbevoegdheden krijgt in situaties waarin bestuurders zijn doorgereden na een ernstig ongeval met letsel of erger tot gevolg.

De minister baseert zich bij deze wijzigingen op de resultaten van een onderzoek van de universiteit van Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). Minister Blok vindt het een waardevol onderzoek, omdat het een goed beeld geeft van straffen bij ernstige verkeersdelicten. Met de maatregelen die Blok neemt, komt hij tegemoet aan de verbeterpunten die de onderzoekers zien.


Naast deze verbeterpunten is een belangrijke constatering van de onderzoekers dat het niveau van bestraffing over het algemeen adequaat is. Ook blijkt dat, conform de bedoeling van de wetgever, dat naarmate de ernst van de verkeersfout en de ernst van het letsel toenemen, ook de duur en zwaarte van de straf toeneemt.

Dementie oorzaak een op de tien sterfgevallen

Met meer dan 15 duizend sterfgevallen was dementie in 2016 opnieuw de belangrijkste oorzaak van de sterfte onder Nederlanders. Vooral meer mannen overleden aan dementie, vergeleken met een jaar eerder. Ook stierven meer mensen ten gevolge van een val. Dat blijkt uit voorlopige cijfers over doodsoorzaken van het CBS

 Het aantal sterfgevallen in Nederland is in 2016 met 1,3 procent toegenomen naar 149 duizend

72 180 mannen en 76 817 vrouwen. De tien genoemde doodsoorzaken zijn de meest voorkomende en hebben betrekking op 47 procent van de sterfgevallen. 

Met bijna 15,4 duizend sterfgevallen, 7 procent meer dan in 2015, staat dementie opnieuw bovenaan de lijst. Bij vrouwen is dementie met meer dan 10 duizend sterfgevallen (+ 5 procent) de belangrijkste doodsoorzaak. De sterfte aan dementie nam vooral onder mannen toe; deze was vorig jaar 11 procent hoger dan een jaar eerder. Bij mannen is dementie met ruim 5 duizend sterfgevallen na longkanker de meest voorkomende doodsoorzaak.


Het verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om dementie als doodsoorzaak hangt grotendeels samen met een verschil in leeftijdsopbouw. Naarmate de leeftijd toeneemt, komt dementie vaker voor als doodsoorzaak. In de oudste leeftijdsgroep zitten meer vrouwen dan mannen.

Iets meer mensen overleden aan longkanker

In 2016 stierven bijna 10,7 duizend Nederlanders als gevolg van longkanker, een toename van iets meer dan 2 procent. Bij mannen is longkanker met bijna 6,3 duizend sterfgevallen nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door dementie en de beroerte. Het verschil tussen dementie en longkanker wordt echter wel steeds kleiner. Longkanker is als doodsoorzaak bij vrouwen met bijna 4,4 duizend gevallen inmiddels van groter omvang dan borstkanker, met ruim 3,1 duizend sterfgevallen.

Beroerte op één na belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen

Bijna 9,5 duizend Nederlanders stierven vorig jaar als gevolg van een beroerte. Net als in 2015 is de beroerte de op twee na belangrijkste oorzaak van overlijden. Met ruim 5,5 duizend gevallen stierven vrouwen vaker aan een beroerte dan mannen (bijna 4 duizend gevallen). De beroerte is na dementie de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Het aantal Nederlanders dat overleed aan deze aandoening is vorig jaar iets gedaald (-1 procent). De daling was onder mannen en vrouwen naar verhouding ongeveer even groot.

Minder vrouwen overleden aan longontsteking

Het aantal vrouwen dat overleed als gevolg van een longontsteking is in 2016 vergeleken met een jaar eerder met ruim 11 procent afgenomen. Verder overleden er vorig jaar minder Nederlanders (-6 procent) aan een chronisch obstructieve longaandoeningen (COPD). Een jaar eerder was er nog sprake van een stijging van 20 procent. Het aantal mensen dat overleed als gevolg van een hartinfarct nam in 2016 met 6 procent af.

Sterke stijging van sterfte door vallen

De sterfte aan niet-natuurlijke doodsoorzaken steeg in 2016 vergeleken met een jaar eerder met 6,4 procent naar ruim 7,7 duizend sterfgevallen. Deze stijging hangt vooral samen met een toename van het aantal Nederlanders dat overleed na een val. In totaal waren dat er 3,3 duizend, een stijging van 16 procent. Verondersteld dat het bij onbekende letseloorzaken ook grotendeels gaat om vallen, komt het aantal sterfgevallen zelfs uit op ongeveer 3,8 duizend. Door een verschil in leeftijdsopbouw is de sterfte als gevolg van vallen onder vrouwen ongeveer anderhalf keer zo hoog als onder mannen. 

Werkloosheidscijfers juni: om moedeloos van te worden

Het CBS publiceert vandaag de werkloosheidscijfers van de afgelopen maand. De trend van de achterliggende maand is ook in juni van toepassing; de totale werkloosheid daalt maar de werkzoekende 45-plusser blijft ver achter bij het gemiddelde beeld.

"Het percentage werkzoekende 45-plussers was in juni met 4,7% zelfs hoger dan in 2011", zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Het is om moedeloos van te worden. Werkgevers moeten bij vacatures op zoek gaan naar talent, kennis en ervaring. En die mix kunnen ze vooral bij de 45-plusser vinden."

Tegendeel is waar

Toch is de werkloosheid onder oudere werknemers al jaren hoger dan die van jongere werknemers. Ook is de baanzoekduur fors hoger. ANBO zoekt de oorzaak vooral in beeldvorming. Den Haan: "Werkgevers hebben nog steeds vooroordelen over deze groep werknemers. Dat ze niet flexibel zouden zijn of vaker ziek dan jongere werknemers. Het tegendeel is waar."

ANBO blijft aandacht vragen voor werkzoekende 45-plussers, zowel bij de politiek als bij werkgevers. Het nieuwe kabinet moet echt met een structurele aanpak van deze problematiek komen.

Open vizier


Den Haan: "De overheid moet meer zijn best doen om de vooroordelen die werkgevers hebben te bestrijden. Daar moeten gerichte campagnes voor komen. Daarnaast moet de overheid het gesprek aangaan met werkgevers. Pas als de werkgevers met open vizier op zoek gaan naar kandidaten én kijken naar iemands kwaliteiten, in plaats van leeftijd, kan er écht iets veranderen."

Twee agenten licht gewond na controle, twee verdachten aangehouden

Nootdorp - Twee politieagenten raakten licht gewond bij een controle van twee mannen in de nacht van zondag 16 juli in de Dorpsstraat. De mannen keerden zich tegen hen en werden aangehouden.

De agenten reden rond 02.00 uur over de Dorpsstraat toen zij de twee mannen, die daar liepen, passeerden. Kort daarvoor was een inbraakalarm bij een bouwterrein in diezelfde straat afgegaan. In het voorbijgaan riepen de twee wat naar de agenten. Toen de agenten stopten en de mannen aanspraken en om hun identiteitsbewijzen vroegen, werkte een van hen in eerste instantie mee aan de controle, maar de andere man werd meteen recalcitrant en wilde zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Nadat hem werd verteld dat hij was aangehouden, verzette hij zich en sloeg hij de agenten. Zij raakten hierdoor licht gewond aan hun hoofd en ribben. De andere man probeerde ondertussen de aanhouding te voorkomen en belemmerde de agenten om hun werk te doen.

De twee verdachten wisten zich in eerste instantie te onttrekken aan hun aanhouding, maar werden meteen daarop verder in de straat aangehouden door andere agenten die inmiddels waren gearriveerd. De twee agenten werden in het ziekenhuis gecontroleerd en konden hierna hun dienst weer vervolgen. De twee mannen, 21 jaar oud en allebei afkomstig uit Nootdorp, worden verdacht van mishandeling en belemmering. Van betrokkenheid van de mannen bij het inbraakalarm is niets gebleken. De recherche heeft de zaak in onderzoek. 

Tijdens de aanhouding raakte een politieportofoon kwijt. Deze portofoon is inmiddels gedeactiveerd, maar mocht iemand de portofoon vinden dan kan deze worden afgegeven aan het politiebureau of kan er contact worden opgenomen met de politie via 09008844.

Bewakingscamera legt insluiper vast

Den Haag - In de tuin van een woning aan de Van Marrewijklaan draaide een bewakingscamera mee toen een insluiper dinsdag 4 juli kans zag via een open schuifpui een laptop te stelen. Tien dagen later herkenden agenten hem op straat en hielden hem na overleg met de officier van justitie buiten heterdaad aan.

Uit verder onderzoek komt naar voren dat deze 41-jarige Hagenaar van nog een andere insluiping wordt verdacht. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog vast.
De eigenaars van de laptop waren de dag van de inbraak in en om het huis bezig en hadden de schuifpui openstaan. In een ‘onbewaakt’ ogenblik zag de man kans om de laptop uit de woning te halen. Een getuige zag de man weglopen met iets onder zijn arm en vertrouwde het niet. Zij waarschuwde de bewoners die merkten dat de laptop verdwenen was. Op de beelden van hun bewakingscamera was de man te zien. De bewoner deed aangifte en stelde de camerabeelden ter beschikking van de politie.

Insluiping voorkomen
‘Een insluiping is zo gebeurd’, constateert teamchef Ronald van den Broek van politieteam Loosduinen. ‘Gelukkig draaide hier een camera mee, maar een insluiping voorkomen is natuurlijk het beste. Vooral nu met mooi weer kijken dieven waar ze met zo min mogelijk moeite een mooie buit kunnen halen. Sluit dus altijd deuren en ramen wanneer je er geen zicht op hebt.’ Kijk hier voor nog meer tips tegen insluiping en woninginbraak.

Terug van vakantie? Eén minuut kraan doorspoelen

U kunt er op elk moment van de dag op vertrouwen: lekker en betrouwbaar drinkwater, zo uit de kraan. Veel mensen missen dit tijdens hun verblijf in het buitenland. Maar als u van huis bent, staat het water thuis stil. Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea adviseert daarom na vakantie de waterleidingen in huis even door te spoelen.

Kraanwater is beperkt houdbaar en kan het beste vers gedronken worden. Tijdens vakanties staat het water een tijdje stil. Dit kan de kwaliteit negatief beïnvloeden. Er is geen gevaar voor de gezondheid, maar de kwaliteit, smaak en geur van het water kan anders zijn dan gewend. Het is daarom verstandig om bij thuiskomst de kranen open te zetten en de leidingen door te spoelen. Laat het water één minuut lang rustig stromen.
 
Doorspoeltips
• Begin met de kraan die het dichtste bij de watermeter zit.
• Open van elk tappunt de koud- en/of warmwaterkraan.
• Laat het water een minuut lang rustig stromen en voorkom dat het water vernevelt.
• Ook door toiletten door te spoelen en douches te laten doorlopen, ververst u het water in de
 leiding. Maakt u daar gelijk schoon, dan hoeft doorspoelen geen verspilling te zijn.
• Het is niet nodig brandslanghaspels door te spoelen. Deze zijn beveiligd of gekoppeld aan een
 leiding waarin water doorstroomt naar een kraan verderop.
• Het water dat er na een minuut uit komt, is weer van prima kwaliteit. 

Reggae Rotterdam festival op 30 juli

ARE YOU REGGAE?!
De surprise act voor het Reggae Rotterdam Festival is bekend gemaakt.
Wie staat er 
30 juli op het podium? Hint: ze scoorden de meeste nummer 1 hits in Jamaica!
Grote verrassing!
Ware legendes staan op het podium tijdens Reggae Rotterdam. Ze scoorden zelfs de meeste nummer 1 hits in Jamaica. Toots and the Maytals is de surprise act die opzondag 30 juli geschiedenis gaat schrijven in het Park bij de Euromast. Als dit geen feestje wordt, weten wij het ook niet meer.
 
Git Dem While They Hot!
Nog maar 3 weken en al meer dan 12.500 harten zijn er 30 juli sowieso bij!
Wat een
 liefde! De laatste "Kingston" fase is online op www.reggaerotterdam.nl aangebroken en in de winkels zijn nog een beperkt aantal Iron Lion tickets (35,- euro)beschikbaar, dus wees er snel bij! OP = OP.
PICKNEY FOR FREE
Willen de allerkleinsten ook mee? Geen probleem! Kids tot en met 10 jaar mogen gratis naar binnen. Voor hen is er ook genoeg te doen op het terrein in het'Pickney’s paradise’. Kaartjes koop je viawww.reggaerotterdam.nl. 
Podia

Gek op afwisseling? Op Reggae Rotterdam zijn maar liefst drie podia.
Kies jij voor de Mainstage, waar Alpha Blondy, Toots & Maytals, Gentleman en Eek-A-Mouse hun opwachting maken? Of ga je voor de Dancehall Stage waar onder meer Beenie Man en Wayne Wonder de show gaan stelen? De dikste bassen en torenhoge systemen zijn te vinden op het Soundsystem Stage. King Shiloh Soundsystem en Jah Shaka Soundsystem beklimmen de heuse soundsystem arena.
Eten
Geen festival is compleet zonder goed eten. Dat beseffen we als geen ander! Tijdens Reggae Rotterdam kun je genieten van de lokale en internationale foodtrucks op het terrein. Geniet van het lekkerste, exotisch eten en drinken terwijl je ondertussen geniet van de zonnige muziek.
Handje helpen
Voor het festival worden nog vrijwilligersgezocht. Wil jij een handje helpen of onderdeel zijn van dit toffe evenement? De handen uit de mouwen steken terwijl je ondertussen ondergedompeld wordt in de meest fijne vibe en chille muziek? Interesse?Mail dan naar info@reggaerotterdam.nl.
One love! 
❤💚💛

Timetable Rotterdam Unlimited bekend

De timetable van het diverse programma op 25 t/m 29 juli is bekend gemaakt. Het centrum van Rotterdam wordt omgetoverd tot het middelpunt van culturele diversiteit. Dit wordt gevierd met kunst en cultuur, dans, muziek en special acts! Dinsdag trappen we af met de band Mariachi Reloaded en komt er hoog bezoek... Op woensdag 26 juli kunnen de kinderen hun ei kwijt bij de interactieve voorstellingen op Schouwburgplein terwijl er op de Markthal en Stationshal genoten kan worden van heerlijke bachata en merengue. Op donderdag 27 juli start er in samenwerking met The Hang-Out 010 een programmering met als thema gender- en seksualiteit. Op vrijdag 28 juli is er weer een spectaculaire editie van de Battle of Drums op het Hofplein en eindigt Rotterdam Unlimited met de wel bekende Zomercarnaval Straatparade en live-optredens op 29 juli. Er zijn nog veel meer optredens in de vijf dagen van het diverse evenementen, bekijk hierde gehele timetable. 
Feestelijke opening van Rotterdam Unlimited
Over twee weken is het zover, Rotterdam Unlimited 2017! De opening wordt gelijk op z'n Caribisch gevierd met de Mariachi Reloaded band, (bijna) levensechte giraffen en hoog bezoek van de Zomercarnaval Queen van 2017! Het festijn gaat van start op dinsdag 25 juli om 15:00u bij de Centrale Bibliotheek Rotterdam en zal vanaf dan hartje Rotterdam op zijn kop zetten tot zaterdag 29 juli. Bekijk hierde timetable en mis niks van het spektakel! 
Latin-ster treedt exclusief op tijdens Rotterdam Unlimited 
Na vele hits, samenwerkingen met onder anderen wereldsterren als Akon en Mohombi, en meer dan een miljard views met zijn laatste hit 'Picky', komt latin-ster Joey Montana eindelijk naar Nederland. En wel exclusief naar Rotterdam Unlimited! Kom alvast in de stemming en luister naar zijn lekkerste hits op zijn eigen Vevo kanaal
RU's kinderprogramma 
Woensdag 26 juli is helemaal bestemd voor de kids. Er is een Interactieve voorstelling over de beroemde Afrikaanse Spin Anansi en over zijn reis naar het westen. Ook worden de kinderen meegenomen in de muzikale wereld van BoomwhakalaaDe voorstelling zit vol sketches en Caribische liedjes waarbij je niet stil kan zitten.
Aanstormend talent Jaskelis op Rotterdam Unlimited
Programma Rotterdam Unlimited heeft nog een wijziging ondergaan: Monta & The Mother Grooves zullen helaas niet spelen op vrijdagavond om 18.00 uur op het Schouwburgplein. Zij zullen worden vervangen door aanstormend talent JASKELIS!  Heerlijke hiphop beats en loungy, latin sferen, met daarbovenop Jaskelis’ heerlijke stem, de ultíeme wijze om je Rotterdam Unlimited-avond af te trappen.
Alida Dorst creëert hiphop parade 
Op 29 juli neemt kunstinstelling TENT voor de derde keer deel aan het Rotterdamse Zomercarnaval. Voor deze editie maakt choreograaf Alida Dors een parade geïnspireerd op de rol van dans in Afro-Caribische begrafenisstoeten en verbindt dit met hiphop om zo culturele tradities voort te zetten. 
Rotterdam Unlimited presents: FRESH - The Culture Edition
Rotterdam Unlimited is bij uitstek het festival van verbinding. Daarom heeft Rotterdam Unlimited de handen ineen geslagen met The Hang-Out 010. Gezamenlijk organiseren zij diverse activiteiten, waaronder een Young Talent Stage, The Wizard of Cunt - Kiki Function Vogue Ball en deze editie van het Hangout-010 debat programma FRESH. Jong talent met verschillende culturele – en spirituele achtergronden, gender of seksuele diversiteit zullen optreden  tijdens het Young Talent Stage op het Schouwburgplein zaterdag 29 juli; de jongeren van The Hang-Out worden daarbij ondersteund door hun vrienden en straight allies. Tijdens The Wizard of Cunt - Kiki Function is vogueing your thing en FRESH – donderdag Rotterdamse Schouwburg donderdag 28 juli! - staat in het teken van cultuur en seksuele en genderdiversiteit en heeft toffe sprekers en optredens met betrekking tot dit thema. De line-up is amazing! We hebben talks van Suus te Braak (Coming In) en Rae Parnell (queer activist). Het entertainment is in handen Amna Durrani(spoken word) en van onze huis spoken word artieste & the allways FRESH Naomi Veldwijk. Later zal nog een suprise act bekend gemaakt worden!
Muzikale wereldreis met mps Pilot
mps Pilot is een van Nederlands bekendste Tropical/world bass dj’s en producers. Als geen ander weet hij  wereldwijde elektronische stijlen en traditionele genres samen te laten komen tot een heerlijk muzikaal geheel. Zijn optredens brengen over de hele wereld: hij draaide zowel in afgelegen woestijngebieden als in grote wereldsteden. Ook brengt hij een bezoek aan Rotterdam op 29 juli tijdens Rotterdam Unlimited!
© Jeancarlo Nunes Dos Anjos
Geneitha Russell gekroond tot Zomercarnaval Queen 2017
Afgelopen zaterdag kwam de strijd om de kroon en de felbegeerde titel 'Zomercarnaval Queen' ten einde.  Tijdens de Queen Election op 15 juli ging de stem van de jury en de publieksstemmen uit naar Geneitha Russell en is zij gekroond tot Zomercarnaval Queen 2017.  Zij zal op de eerste praalwagen de straatparade leiden en ons (inter)nationaal vertegenwoordigen. Het belooft een weer een kleurijk spektakel te worden op zaterdag 29 juli!
De Zomercarnaval schoen is eindelijk binnen!
Mascolori heeft 50 paar Zomercarnaval schoenen laten maken dus wees er snel bij om deze schoenen te kunnen dragen tijdens Rotterdam Unlimited!  Of natuurlijk op een ander zonnig moment. Ga naar de Mascolori Store of shop ze online! Wees snel want voordat je het weet zijn ze op! 
Reis met korting naar Rotterdam Unlimited!
Kom je op vrijdag 28 of zaterdag 29 juli met de trein naar Rotterdam Unlimited, koop dan online je Rotterdam Unlimited Retour. Dan reis je met 20% korting naar Rotterdam. Je stapt uit op Rotterdam CS en binnen enkele stappen sta je dan middenin Rotterdam Unlimited. Klik hier voor de treinkaartjes met 20% korting!
YESS! LATIN WEEKENDER!!
 Latin Weekender, het leukste latin evenement van Nederland, gaat door!  Van 6 t/m 9 oktober 2017 zal Center Parcs Limburgse Peel tot een tropisch zomerparadijs  worden omgetoverd. Vier dagen gevuld met de lekkerste salsa, bachata, kizomba, latin pool party en nog veel méér! Het perfecte weekend voor alle latin liefhebbers.
Info & boeking: www.latinweekender.com
Rotterdam Unlimited 
Wanneer:                      25 t/m 29 juli
Waar:                            Binnenstad Rotterdam
Minimale leeftijd:          Alle leeftijden

DeScorpio's Column: Onnodig zakelijke mensen

Onnodig zakelijke mensen. Ik krijg er de bibbers van.
Zelf heb ik dagelijks veel telefonisch en e-mail contact met allerlei verschillende mensen.
Ik kan mij zeer goed aanpassen aan het niveau van mijn gesprekspartner, qua inhoud, maar ook qua taalgebruik.

Maar soms vind ik dat ik dat niet hoef. Soms vind ik dat ik gewoon mezelf kan zijn. Dat de situatie niet serieus genoeg is om de zakelijke blaaskaak uit te hangen.
Is mijn gesprekspartner op dat moment nog steeds onnodig zakelijk, verziekt dat goed mijn humeur.

Voorbeeld? Ok, doen we!

Na de jaarlijkse afrekening van mijn stookkosten moest ik een bedrag bij betalen. Dat is te begrijpen, omdat je soms nu eenmaal meer stookt dan vooraf gepland. Ik stuurde keurig een e-mail naar de desbetreffende instantie, waarin ik vroeg om een betaling in termijnen.  
Op die mail is nooit gereageerd door het bedrijf, herinneringen heb ik nooit ontvangen en zodoende ben ik het helemaal vergeten. Stom van me.
Gisteren trof ik een envelop in mijn brievenbus aan, afkomstig van een deurwaarder.

Ik scheurde de envelop open en explodeerde haast van woede. 70 euro extra kosten!? Terwijl zij degenen zijn die nooit op mij hebben gereageerd.

De volgende ochtend belde ik hen om te vragen hoe dit zo is gekomen.
Geloof het of niet, maar het arrogante stuk vreten aan de andere kant van de lijn wilde niet eens met mij praten. Ze zei dat het in handen van de deurwaarder was en dat ze mijn mail nooit heeft ontvangen.

Ja hoor, dacht ik, het is goed met je. Ik stuur soms wel 400 mailtjes per week. Ze komen allemaal aan, maar toevallig is dat ene mailtje nooit bij je aan gekomen? Sorry, maar zo goedgelovig ben ik niet. Ze zat me dus gewoon in de zeik te nemen.

De deurwaarder was gelukkig een stuk vriendelijker en bijzonder behulpzaam. De rekening is betaald en het probleem is opgelost.
Toch heb ik een zure smaak in m’n mond van de manier waarop het is gegaan. Ik voel me behandeld als de eerste de beste wanbetaler.

We wonen met z’n allen op dezelfde planeet. Meningsverschillen, zelfs ruzies, zijn te verwachten. Maar onnodig elkaar het bloed onder de nagels vandaan halen en expres dwars zitten, waarom moet dat nu?
We maken het elkaar zo verschrikkelijk moeilijk en creëren problemen waar die er helemaal niet waren. Waarom!? Omdat we uit het oog zijn verloren wat nu echt belangrijk is?

Of misschien zit ik er wel naast en is geld belangrijker geworden dan de normale interactie tussen twee mensen. Misschien ben ik naïef, te zacht, teveel gefocust op mensen en mensen-dingen. 

Misschien moet ik meer zijn zoals anderen. Over lijken gaan en alles doen om een slaatje te slaan uit andermans fouten en verdriet. Net zoals dat stomme bedrijf en die weinig sociaal onderlegde medewerker.

Ik hoop dat ze stikken in mijn geld.

Lou DeScorpio

Gratis ads

NOS.nl binnenlands nieuws