Aangepast zoeken

vrijdag 21 februari 2020

Onderzoek naar afpersingsbrieven Den Haag en Wassenaar

Den Haag /Wassenaar - De politie onderzoekt het bezorgen van afpersingsbrieven op diverse adressen in Den Haag en Wassenaar in de periode van maandag 10 tot en met donderdag 20 februari 2020. De afperser eist in de brieven dat voor een bepaalde datum een geldbedrag naar hem/haar wordt overgemaakt. Als dit niet gebeurt, wordt er gedreigd met het plegen van strafbare feiten gericht op de ontvangers van deze brieven.

Heeft u zo’n brief ontvangen, of kent u mensen die een dergelijke brief ontvangen hebben of heeft u informatie die ons kan helpen, neem dan contact op met de Districtsrecherche Den Haag West (bureau Scheveningen) via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld misdaad Anoniem, via 0800-7000. Ook als u een brief heeft ontvangen maar inmiddels heeft weggegooid dan komen wij graag met u in contact. 

Wij willen u erop wijzen de brieven niet of zo min mogelijk met blote handen aan te raken, in verband met het veiligstellen van sporen.

Twee verdachten langer vast voor schietpartij in Zoetermeer

Zoetermeer - De twee Rotterdamse verdachten in het onderzoek zijn donderdag 20 februari voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Haagse rechtbank. Die heeft het voorarrest van de twee met veertien dagen verlengd.

Agenten hielden maandag 17 en dinsdag 18 februari twee mannen aan die worden verdacht van betrokkenheid bij een aantal schietincidenten bij uitgaansgelegenheden aan de Van der Hagenstraat en de Amsterdamstraat in Zoetermeer.

donderdag 20 februari 2020

Wet staat Grand Prix-teams niet toe door strandreservaat te rijden

Den Haag, 18 februari 2020 – De gemeente Noordwijk overtreedt waarschijnlijk de wet als zij toestaat dat drie Grand Prix-teams begin mei door het strandreservaat Noordvoort mogen rijden op weg naar het racecircuit in Zandvoort. Dat stellen de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid in Zuid-Holland. Volgens hen staan zowel de Algemene Plaatselijke Verordening als de Wet natuurbescherming een dergelijke verstoring van het dieren- en plantenleven ter plekke niet toe.

 Begin mei vindt de Dutch Grand Prix Formule 1-race plaats op het circuit in Zandvoort.  Ook de provincie Zuid-Holland krijgt te maken met de gevolgen van deze race. Veel bezoekers en ook drie Grand Prix-teams maken in die periode gebruik van hotels en campings in en rond Noordwijk.

 Die gemeente heeft laten weten dat ze van plan is de drie Grand Prix-teams toe te staan om drie dagen lang via het strand van Noordwijk naar Zandvoort te rijden. Daarbij doorkruisen ze onder meer het strandreservaat Noordvoort, een drie kilometer lang natuurgebied tussen beide gemeenten, precies op de grens van Zuid-Holland en Noord-Holland. Het is een stiltegebied voor onder meer vogels en zeehonden, waar mensen zo veel mogelijk worden geweerd. Het werd in mei 2019 officieel geopend.

 Volgens de ‘Strategische agenda Kust Zuid-Holland’ zijn de rustige stranden tussen Hoek van Holland en Noordwijk, die liggen voor Natura 2000-duingebied, toegevoegd aan het natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat geldt ook voor het strandreservaat Noordvoort voor het deel dat in Zuid-Holland ligt.

In een persbericht schrijft de gemeente Noordwijk dat er met natuurorganisaties overleg is gevoerd over het plan om door Noordvoort te mogen rijden. Daarvoor zou ontheffing worden verleend voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Maar in een artikel in het Noordhollands Dagblad van 13 februari valt te lezen dat de betrokken natuurorganisaties helemaal niet enthousiast zijn om die ontheffing te verlenen.

 De kwestie is voor de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Zij wijzen erop dat de APV niet de enige wettelijke regeling is waarmee in dit geval rekening moet worden gehouden. Want op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) zou de gemeente Noordwijk een zogeheten quick-scan moeten laten uitvoeren. Zo’n scan maakt onder meer inzichtelijk wat de mogelijke negatieve effecten zijn op beschermde diersoorten. Als daaruit blijkt dat er een Wnb-vergunning nodig is voor het verstoren van een beschermde diersoort (bijvoorbeeld de zeehond) of broedvogels, kan deze niet worden afgegeven, want er is geen enkel (wettelijk) belang voor zo’n verstoring.

 De Partij voor de Dieren en de PvdA willen daarom van het provinciebestuur weten of Noordwijk bij de provincie Zuid-Holland een quick-scan heeft ingediend voor het vervoer over het strand. En ook of Zandvoort hetzelfde heeft gedaan bij de provincie Noord-Holland. Ook vragen beide partijen het provinciebestuur aan welke voorwaarden het gemotoriseerd vervoer over het strand bij Noordvoort moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Wnb-vergunning.

Als uit de quick-scan blijkt dat er een Wnb-vergunning nodig is, dan kan die niet worden verleend vanwege het ontbreken van een wettelijk belang, stellen Partij voor de Dieren en PvdA. Ook vragen zij zich af of Formule 1-races tot de sportactiviteiten horen die volgens de ‘Strategische agenda Kust Zuid-Holland’ kust in de duinen mogelijk moeten zijn. Ze vinden dat Zuid-Holland en Noord-Holland op dit punt met een eensluidende visie moeten komen en geen gemotoriseerd verkeer over het strand moeten toestaan.

Bescherming jonge maaltijdbezorgers moet beter

Vandaag kondigt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat ze aan de slag gaat met de regels voor maaltijdbezorgers onder de 16 jaar. Naar aanleiding van enkele ernstige ongelukken met jonge maaltijdbezorgers begin vorig jaar is de controle op maaltijdbezorging door de Inspectie SZW geïntensiveerd.

Uit die controles komt een zorgelijk beeld naar voren. Het blijkt dat er bij meer dan de helft van de geïnspecteerde bedrijven met jonge maaltijdbezorgers in dienst overtredingen zijn geconstateerd. Ook ziet de Inspectie SZW een verschuiving in de leeftijd: maaltijdbezorgers zijn steeds jonger. De Inspectie adviseert om maaltijdbezorging door kinderen onder de 16 jaar expliciet te verbieden.

Dit is een stevig signaal van de Inspectie. Ik neem dit zeer serieus en sluit een verbod ook zeker niet uit. Uit de inspectieonderzoeken is gebleken dat ook regels die klip en klaar zijn, worden overtreden. Helder moet zijn dat dit niet mag. Verder geeft de Inspectie aan dat er sprake is van een grijs gebied. Ik wil de regels zo aanpassen dat voor iedereen glashelder is over wat wel en niet mag. Dat wil ik zorgvuldig doen. Ik wil niet met één pennenstreek ook veilige bijbaantjes verbieden. Ik ga in gesprek met de Inspectie en bedrijven om voor de zomer duidelijkheid te krijgen over de regels. Intussen gaat de Inspectie door met intensieve controles.

Staatssecretaris Tamara van Ark

Eerste paal Jumbo distributiecentrum geslagen

Jumbo, Somerset Capital Partners, Zoetermeer en Lansingerland hebben de eerste paal geslagen voor het distributiecentrum van Jumbo op Bleizo. Het distributiecentrum gaat dienst doen als logistieke hub van waaruit klanten hun online bestelde boodschappen thuis kunnen ontvangen, naar verwachting vanaf begin volgend jaar.

Bleizo-voorzitter en wethouder Economische Zaken in Zoetermeer Jan Iedema is verheugd dat Jumbo zich op Bleizo vestigt. 'De komst is goed nieuws voor Zoetermeer, Lansingerland, en de regio. Jumbo is een sterk merk en een waardevolle toevoeging aan dit gebied dat zich voortvarend ontwikkelt. Met zonnepanelen op het dak zetten ze bewust in op duurzaamheid en door samenwerking te zoeken met onderwijs bevorderen ze de doorlopende leerlijn van student en werknemer.'

'De komst van Jumbo onderstreept nog eens dat de A12 Corridor een echte logistieke hotspot aan het worden is', stelt Kathy Arends, wethouder Economische Zaken in Lansingerland. 'Dat is goed voor onze economie. En onze inwoners kunnen straks van een online boodschappendienst gebruik maken. Dit mes snijdt aan vele kanten.'

Zoetermeerder aangehouden voor handel in verdovende middelen

Zoetermeer - De politie hield dinsdag 18 februari een 38-jarige verdachte uit Zoetermeer aan voor handel in verdovende middelen. Daarnaast zijn nog vier personen aangehouden die verdovende middelen afnamen van de verdachte.

Naar aanleiding van een tip startte het flexteam van district Zoetermeer-Leidschendam/Voorburg afgelopen maand een onderzoek naar de handel van verdovende middelen door de verdachte. Uit diverse observaties werd duidelijk dat de verdachte vanuit zijn auto de afnemers van verschillende soorten verdovende middelen en illegale medicijnen voorzag.

Na de aanhouding doorzocht het flexteam de woning van de 38-jarige verdachte en trof daar een grote hoeveelheid drugs (onder andere cocaïne, wiet, XTC en heroïne) en illegale medicijnen (kamagra en temazepam). Daarnaast zijn ook een twee vuurwapens en een stroomstootwapen aangetroffen. Agenten namen enkele luxe goederen in beslag.

De 38-jarige verdachte zit op dit moment vast en wordt vrijdag 21 februari voorgeleid voor de rechter-commissaris. De vier afnemers zijn inmiddels heengezonden.

woensdag 19 februari 2020

Consumenten kunnen in 2020 minder lenen

Consumenten die een lening willen afsluiten, kunnen volgens Independer in 2020 een stuk minder geld lenen dan vorig jaar. In sommige gevallen is de maximale lening nog maar de helft van wat in 2019 mogelijk was. Het Nibud vindt het geen probleem als consumenten een lening afsluiten, zolang de aflossing binnen hun financiële situatie past en blijft passen.

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) publiceerde eerder dit jaar nieuwe, strengere leennormen. Vergelijkingswebsite Independer maakte een overzicht van wat die betekenen voor de leningen die verschillende huishoudens kunnen afsluiten.

Uit de cijfers van Independer blijkt dat een alleenstaande met een kind, een netto inkomen van 1.900 euro en een huur van 400 euro, vorig jaar nog 24.060 euro kon lenen. In 2020 is dat 12.790, 47 procent minder. Een getrouwd stel met een kind, samen een netto inkomen van 3.500 euro en 1.000 euro aan bruto hypotheeklasten, kan 32 procent minder lenen. Dit jaar 43.050 euro in 2020, tegenover 63.400 euro vorig jaar.

Breng risico’s in beeld

Breng voor het aangaan van een lening altijd voor uzelf in kaart of de lasten van een lening in uw budget passen. Maak daarvoor een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Houd er ook rekening mee dat u eventuele tegenvallers kunt opvangen, zodat u daarvoor niet extra hoeft te lenen als het even tegenzit.

Totaalbedrag belangrijk

Uit Nibud-onderzoek naar persoonlijke leningen bleek dat de looptijd van de lening belangrijk is voor de manier waarop consumenten de lening ervaren. Hoe langer de looptijd, hoe meer de tevredenheid met de lening daalt. Van tevoren kunnen mensen zich vaak moeilijk voorstellen hoe het is om nog maandelijks te moeten betalen voor een bedrag dat ze allang hebben besteed. Het Nibud vindt het dan ook belangrijk dat kredietverstrekkers consumenten goed wijzen op het totaalbedrag (de lening inclusief de rente) en de looptijd van de lening.

Korpsleiding deelt zorg Rekenkamer over werkdruk

Nederland - De korpsleiding vindt net als de Algemene Rekenkamer dat de druk op de politiemensen al langere tijd te groot is. De zorgen daarover zijn al vaker geuit, ook door de eenheden. Maar de politie is het niet eens met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de korpsleiding een incompleet beeld zou hebben van de politiesterkte.

De politie heeft op alle niveaus goed zicht op de aanwezigheid van personeel om de op dat niveau gewenste sturing te kunnen doen. Bij een organisatie als de politie, met ruim 65.000 medewerkers, is het noodzakelijk dat leidinggevenden op alle niveaus weten hoe het staat met zaken als (ziekte)verzuim, bezetting en financiën. Die informatie is nodig om de beschikbare capaciteit van collega’s goed te kunnen inzetten en ook om beleid te maken en waar dat nodig is bij te sturen. De politie is al langer bezig om informatie beter en gemakkelijker beschikbaar te maken en op die manier de operatie en bedrijfsvoering dichter bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat informatie op het juiste moment, in de juiste vorm bij de juiste persoon terecht komt. Dat lukt steeds beter en helpt om open te zijn over de eigen prestaties en om daarvan te leren.

Gedeelde zorgen

De korpsleiding en eenheidsleidingen, maar ook de politievakbonden en de Centrale Ondernemingsraad (COR) hebben al vaker hun zorgen uitgesproken over de druk op wezenlijke politietaken, zoals het bieden van noodhulp, de handhaving van de openbare orde, de inzet van de wijkagent en de openstelling en bemensing van politiebureaus. Dat is en blijft een gedeelde zorg van iedereen betrokken bij de politie. Politiewerk is zwaar en onregelmatig. Het werk is fysiek en mentaal belastend en gaat altijd door: nachtdiensten, weekenddiensten, verschuivingen in roosters en overwerk zijn vaste onderdelen van het werk. Dit zijn belastende elementen en daar komt de capaciteitsdruk bij. De korpsleiding wil dat collega’s hun werk op een veilige, gezonde en verantwoorde manier kunnen doen. Daarom zijn er in de cao afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en veilig en gezond werken.

Professionaliseren capaciteitsmanagement

De politie deelt de conclusie van de Rekenkamer dat op ieder niveau binnen het korps zicht moet zijn op de inzetbaarheid van collega’s om de juiste besluiten te kunnen nemen. Om daar goed inzicht in te krijgen heeft de politie intern het prestatiedashboard ontwikkeld. Dat dashboard is sinds november 2018 live en is een belangrijke stap in het professionaliseren van capaciteitsmanagement bij de politie. Deze aanpak, zoals ook beschreven in de kamerbrief van september 2019, laat zien dat het prestatiedashboard de leidinggevenden en de medewerkers op ieder niveau in de organisatie zicht geeft op de factoren die de inzetbaarheid beïnvloeden. Met het dashboard kan de politie inzichtelijk maken hoeveel uren inzet er kan worden geleverd met de politiecapaciteit. Zo was in 2019 de operationele bezetting 50.402 fte, waaronder 4.125 fte aspiranten. De operationele inzetbaarheid exclusief aspiranten was 68,7%. Voor het berekenen van de inzetbaarheid wordt rekening gehouden met allerlei redenen waardoor medewerkers niet inzetbaar zijn, zoals ziekte, verlof, of het volgen van een opleiding.

Verschillen per eenheid

De Rekenkamer concludeert dat de inzetbaarheid en inplanbaarheid van politiemensen ongelijk is verdeeld tussen eenheden en basisteams. Dat klopt en dat is van alle tijden. De politie heeft daarom herhaaldelijk gevraagd om meer lokale flexibiliteit. Het is aan de teams om te kijken hoe collega’s het beste kunnen worden ingezet. De korpsleiding kan niet voor 167 basisteams de roosters bepalen en de dienstlijsten bijhouden. Met één druk op de knop kunnen we dankzij het dashboard zien hoe het met de inzetbaarheid is gesteld, maar het is vervolgens niet aan de korpsleiding om te bepalen hoe collega’s in wijk x of y worden ingeroosterd. Die afweging moet op lokaal niveau, samen met de lokale gezagen, worden gemaakt. Inplanbaarheid is ook niet iets dat je simpel op nationaal niveau kan berekenen door allerlei specifieke variabelen, zoals nachtdienstontheffing, vaste vrije dagen en persoonlijke beperkingen van collega’s. ‘Het rapport wekt de indruk dat er teveel informatie mist voor afgewogen keuzes in de top van de politie – en dat deze keuzes ook op dit niveau thuishoren. De korpsleiding deelt dat beeld en die norm niet,’ zo staat in haar reactie.

dinsdag 18 februari 2020

Bijna 9 op de 10 Nederlanders van 15 jaar of ouder zeggen gelukkig te zijn

Bijna 9 op de 10 Nederlanders van 15 jaar of ouder zeggen gelukkig te zijn. Dit aandeel is door de jaren heen zeer stabiel. Naast kenmerken zoals het hebben van een partner en een als goed ervaren gezondheid, zijn ook persoonlijkheidskenmerken gerelateerd aan het gerapporteerde geluksniveau van mensen.

Mensen met een Nederlandse achtergrond zeggen vaker gelukkig te zijn dan mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Naast het hebben van een partner, een als goed ervaren gezondheid, vertrouwen in instanties en mensen en de mate van contact met vrienden, zijn ook persoonlijkheidskenmerken gerelateerd aan het gerapporteerde geluksniveau van mensen. Volgens dit onderzoek is de kans groter dat mensen zeggen gelukkig te zijn naarmate zij ook extraverter en emotioneel stabieler zijn. Ook andere persoonlijkheidskenmerken, zoals altruïsme (onbaatzuchtigheid) en consciëntieusheid (eerlijk- en zorgvuldigheid), blijken een positief verband met de mate van gerapporteerd geluk te hebben. Dit heeft onder andere te maken met omgevingsfactoren zoals het huishoudensinkomen en het hebben van een partner en met de levenshouding die mensen hebben, zoals veel vertrouwen in de medemensTwee verdachten aangehouden voor schietincidenten bij uitgaansgelegenheden Zoetermeer

Zoetermeer - Agenten hielden maandag 17 en dinsdag 18 februari twee mannen aan die worden verdacht van betrokkenheid bij een aantal schietincidenten bij uitgaansgelegenheden aan de Van der Hagenstraat en de Amsterdamstraat in Zoetermeer.

De eerste verdachte, een 20-jarige man uit Rotterdam, werd maandagochtend aangehouden in zijn woonplaats. De tweede verdachte, een 19-jarige man uit Rotterdam, werd dinsdagochtend aangehouden in de Penitentiaire Instelling (PI) in Schiedam. Beide verdachten zijn overgebracht naar een politiebureau waar zij worden gehoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De schietincidenten bij uitgaansgelegenheden in Zoetermeer hebben voor de politie de hoogste prioriteit. Burgemeester Aptroot is dan ook blij dat de verdachten zijn aangehouden: “De schietincidenten zijn onacceptabel. Goed werk van de politie dat zij de verdachten hebben opgespoord.”

Gratis ads