Aangepast zoeken

woensdag 26 juni 2019

Getuigen gezocht van schietincident in Den Haag

Den Haag - Na een melding van een schietincident aan de Rijswijkseweg, kruising met de Van Leeuwenhoekstraat dinsdagmiddag 25 juni rond 17:35 uur doet de politie onderzoek. Volgens ooggetuigen zouden er twee mannen beschoten zijn door een andere man. Zowel de slachtoffers, als de verdachte zijn gevlucht. Het is onbekend of er gewonden zijn. Er is nog niemand aangehouden.

De auto van een omstander werd geraakt door een kogel. Deze auto wordt nader onderzocht. Verder vonden agenten in de omgeving van de Trekweg de mogelijke achtergelaten vluchtscooter aan. Deze is in beslag genomen voor nader onderzoek. De politiehelikopter hielp mee in de zoektocht naar verdachten, maar die zijn hierbij niet aangetroffen. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in de omgeving van de Rijswijkseweg. Ook doen agenten er buurtonderzoek.

De politie zoekt getuigen van het schietincident.. Hebt u iets gezien of gehoord? Of bent u in het bezit van camerabeelden? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.

dinsdag 25 juni 2019

PARKPOP SATURDAYNIGHT GEEFT WARM WEER ADVIES


­čî× WARM WEER ADVIES ­čî× We gaan een zonnige dag tegemoet bij Parkpop Saturday Night 2019! Daarom hebben wij extra maatregelen getroffen en willen wij je het volgende advies meegeven voor je bezoek.


PARKPOP GEEFT WARM WEER ADVIES

­čî× WARM WEER ADVIES ­čî× We gaan een zonnige dag tegemoet bij Parkpop 2019! Daarom hebben wij extra maatregelen getroffen en willen wij je het volgende advies meegeven voor je bezoek.
NVWA: Opnieuw verboden gebruik van sulfiet in vlees

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft opnieuw verboden gebruik van sulfiet in vlees aangetoond. 50 Procent van de 42 geïnspecteerde vleesverwerkende bedrijven (voornamelijk slagerijen) waarvan bekend was dat ze sulfiet hadden afgenomen van een leverancier in additieven, bleek sulfiet toe te voegen aan vlees. Sulfiet kleurt het vlees mooi rood, maar mag volgens de additievenwetgeving niet aan vlees worden toegevoegd. Alle bedrijven die deze overtreding hebben begaan, hebben een boete gekregen.

Inspectieresultaten

De NVWA voerde dit jaar in een risicogerichte actie bij 42 vleesverwerkende bedrijven (voornamelijk slagerijen), controle uit op het gebruik van het additief sulfiet in rundergehakt, hamburgers, saucijzen, tartaar, poulet en andere vleesbereidingen. De NVWA selecteerde de slagerijen op basis van afnemerslijsten die zij opvroeg bij bedrijven die het additief sulfiet verhandelen. 6 Slagers gaven al direct bij de inspectie toe dat zij sulfiet gebruikten.
De NVWA nam per bedrijf 1 of meer monsters die werden geanalyseerd in het NVWA-laboratorium. Bij de 42 bedrijven zijn in totaal 134 monsters genomen van rundergehakt en gehaktachtige vleesbereidingen. In 52 van de genomen monsters, afkomstig van 21 afzonderlijke bedrijven, is de aanwezigheid van sulfiet aangetoond. Er werden gehaltes aangetroffen tot 4.000 mg/kg sulfiet.
Ook in 2018 bleek al bij een soortgelijke gerichte actie dat 13 van de 21 slagerijen het verboden sulfiet gebruikten in vlees. Ook toen betrof het een gerichte controle bij slagerijen die sulfiet hadden aangekocht.

Sulfiet

Sulfiet is één van de 14 allergenen die volgens de etiketteringsregels duidelijk moeten worden vermeld als ze aan een levensmiddel zijn toegevoegd (bij meer dan 10 mg per 100 gram). Ook bij de verkoop van onverpakte levensmiddelen (bijvoorbeeld via de toonbank), moet de consument deze informatie krijgen. Geen enkel bedrijf dat sulfiet gebruikte, verstrekte deze informatie aan de consument. Consumenten die overgevoelig zijn voor sulfiet kunnen milde, maar ook heftige reacties zoals hartkloppingen en huiduitslag krijgen als zij levensmiddelen met toegevoegd sulfiet eten.

Maatregelen

Alle bedrijven die sulfiet in vlees gebruikten hebben een bestuurlijke boete gekregen, zowel voor het illegaal gebruik van sulfiet als voor het niet vermelden van een allergene stof. Het vlees waarvan bij de inspectie al duidelijk werd dat er sulfiet aan was toegevoegd, is direct uit de verkoop gehaald en mag alleen als dierlijk bijproduct worden gebruikt.
De NVWA roept de branchevereniging Koninklijke Slagers Nederland (KNS) en de Vereniging van Keurslagers op om haar leden aan te spreken op het niet toegestane gebruik van sulfiet.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
Het minimumloon stijgt van € 1.615,80 naar € 1.635,60 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2019 herzien.


Gemeenten betalen eerste 6 maanden huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water, licht van nieuwkomers

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.
Voor een goede start van de inburgering kunnen gemeenten straks, conform het regeerakkoord, al op het asielzoekerscentrum beginnen met het inburgeringstraject. Ook gaan gemeenten de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit de bijstand betalen.
Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat statushouders de eerste maanden vaak nog niet financieel zelfredzaam zijn. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Hier staat tegenover dat inburgeraars die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel te maken krijgen met sancties, zoals een boete.
Het kabinet wil dat statushouders snel een persoonlijk inburgeringsaanbod op maat krijgen. Gemeenten worden daartoe wettelijk verplicht. Op basis van een brede intake spreken gemeenten met de inburgeraar af welke inburgeringsroute wordt afgelegd. Dat wordt vastgelegd in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Het blijft de verantwoordelijkheid van nieuwkomers om binnen de termijn van drie jaar te voldoen aan de inburgeringsplicht.
In het nieuwe stelsel combineren inburgeraars taallessen met (vrijwilligers)werk of stage.
De norm voor het taalniveau gaat in de nieuwe situatie omhoog, van A2 naar B1. Jonge inburgeraars (tot 28 jaar) kunnen een andere route volgen: zij krijgen intensieve taallessen en volgen tegelijkertijd vakken als rekenen, Engels en studievaardigheden.
Het doel is dat zij in gemiddeld anderhalf jaar de inburgering afronden en instromen in het vervolgonderwijs. Tot slot is er een kleine groep inburgeraars voor wie deze twee routes allebei niet haalbaar zijn. Zij gaan in het nieuwe stelsel meer tijd besteden aan het leren van de taal, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Ook zij zullen in het nieuwe stelsel hun inburgering afsluiten met een certificaat. In het nieuwe stelsel worden geen ontheffingen op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen meer verleend.
Naast de taaltrajecten gaan alle inburgeraars meer tijd besteden aan het actief kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Daarnaast zullen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking komen met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.
Ook voor gezinsmigranten gaan er zaken veranderen. Om hen beter bij de samenleving te betrekken en hen beter te ondersteunen, worden zij in de nieuwe situatie actiever begeleid door gemeenten. Wel blijven gezinsmigranten zelf hun taallessen en –examens betalen, waar nodig met een lening van DUO.
Het nieuwe inburgeringsstelsel kan alleen een succes worden als het goed uitvoerbaar is. Gemeenten zullen daarom geoormerkt geld krijgen van het Rijk. Daar is eerder structureel €70 miljoen voor uitgetrokken. Gemeenten die zorgen voor een succesvolle inburgering worden financieel beloond. Minister Koolmees hoopt snel weer met de VNG om de tafel te zitten over de financi├źn van het nieuwe inburgeringsstelsel.
Op verzoek van de Tweede Kamer kijkt de minister naar de mogelijkheid om Turkse nieuwkomers inburgeringsplichtig te maken.
Hij schrijft in een Kamerbrief daarover hoopvol te zijn.
Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel na de zomer naar de Raad van State te sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De wet moet 1 januari 2021 ingaan.

Minder zelfdodingen in 2018

In 2018 daalde het aantal zelfdodingen met bijna 5 procent tot 1 829, waarvan 1 176 mannen en 653 vrouwen. Het aantal mannen dat een einde aan hun leven maakt, is al jaren ongeveer twee keer zo hoog als het aantal vrouwen. Onder mannen waren er echter 10 procent minder zelfdodingen dan een jaar eerder, onder vrouwen nam het aantal iets toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
In 2018 maakten 1 829 inwoners van Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam af, van 81 in 2017 tot 51 in 2018. Onder personen van 20 tot 40 jaar en onder vrouwen is het aantal zelfdodingen iets toegenomen.

Met 10,6 zelfdodingen per 100 duizend inwoners is het zelfdodingscijfer in 2018 terug op het niveau van 2012. Begin jaren tachtig was het zelfdodingscijfer het hoogst (14,5 per 100 duizend mensen) en in 2007 het laagst, namelijk 8,4 per 100 duizend inwoners.

Afname zelfdodingen bij jongeren en mannen van 40 tot 60 jaar

Onder jongeren tot 20 jaar nam het aantal zelfdodingen af, van 81 in 2017 tot 51 in 2018. Daarmee is het aantal zelfdodingen onder jongeren na een stijging in 2017 terug op het niveau van 2016 en de jaren daarvoor. Onder 20- tot 40-jarigen steeg het aantal zelfdodingen van 400 in 2017 tot 464 in 2018.

In 2018 was het aantal zelfdodingen van mensen tussen 40 en 60 jaar 12 procent lager dan in 2017. In deze leeftijdsgroep nam alleen het aantal zelfdodingen onder mannen af, met 20 procent van 581 in 2017 naar 469 in 2018.

Heb jij hulp nodig? 
Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

maandag 24 juni 2019

Update: 0900-8844 en 112 weer volledig bereikbaar

Nederland - De storing waardoor 112 en 0900 8844 niet bereikbaar waren, is verholpen. Beide nummers zijn weer bereikbaar.

Update: 112 komt weer langzaam op gang

Update: 112 komt weer langzaam op gang. Tot we zeker weten dat het netwerk weer stabiel is, blijft 088-6628240 bereikbaar voor spoedgevallen.

Lichaam Anja Schaap terug in Nederland

Katwijk - Het lichaam van Anja Schaap is terug in Nederland. Het onderzoek naar wat haar is overkomen, gaat door.

Anja Schaap raakte woensdag 29 mei vermist in Katwijk. Sindsdien heeft de politie uitvoerig onderzoek gedaan. Daarbij is onder meer op verschillende locaties in de gemeente tevergeefs naar haar gezocht. Hierbij kreeg de politie volop hulp van onder andere het Veteran Search Team en medewerkers van Staatsbosbeheer, KNRM, Reddingsbrigade Katwijk, Kustwacht en brandweer. Op 18 juni vond de bemanning van een Duits schip het lichaam van Anja in de Noordzee boven de Waddeneilanden.


Onderzoek gaat door

Het onderzoeksteam gaat verder met het onderzoek. Daarin richt het team zich op de vraag wat er met Anja is gebeurd en hoe zij in het water terecht is gekomen. Ook gaat het team door met het onderzoeken van de meer dan 180 tips die het heeft ontvangen. Het lichaam van Anja is aan de familie vrijgegeven.

Gratis ads