zaterdag 28 november 2015

Politie zoekt getuigen woningoverval Zaanstraat Den Haag

Den Haag - De politie onderzoekt een woningoverval gepleegd op vrijdagavond 27 november op de Zaanstraat.

Een onbekende man belde rond 16.30 uur aan bij de bewoonster. Die dacht dat er een bekende voor de deur stond. Ze opende de deur en werd direct belaagd door de overvaller. Hij eiste geld en mishandelde het slachtoffer, een 63-jarige Haagse. Daarna verliet hij het huis en vertrok in onbekende richting. Het is onbekend of de overvaller iets buit heeft gemaakt. In de woning was ook nog een 41-jarig familielid aanwezig. De politie heeft uitvoerig onderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer. Ook is er een buurtonderzoek gedaan.

Signalement

 • Man
 • Ongeveer 170 cm. lang
 • Normaal/sportief postuur
 • Korte zwarte 3/4 leren jas
 • Zwarte bivakmuts

Tips? Bel de politie

Heeft u iets opmerkelijks gezien op de Zaanstraat? Of heeft u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de verdachten? Belt u dan met de politie via 0900 8844. Liever Anoniem? Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.
(politie.nl)

vrijdag 27 november 2015

Celstraf geëist tegen 30-jarige man uit Zoetermeer voor omkoping van werkstrafbegeleider

De advocaat-generaal (OM) in Den Haag heeft in hoger beroep drie maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen een inmiddels 30-jarige man uit Zoetermeer. In de visie van het OM heeft hij zich als werkstrafbegeleider laten omkopen en valsheid in geschrift gepleegd. De strafbare feiten vonden plaats in Zoetermeer in de periode februari tot begin mei 2012.


Verkeerde overboeking primair verantwoordelijkheid klant

IBAN-rekeningnummers

Bij het overboeken van geld is de invoering van het juiste IBAN-rekeningnummer primair de verantwoordelijkheid van de klant. Het doet er niet toe of bij het rekeningnummer ook de juiste naam is opgegeven, alhoewel dat volgens Europese regels wel verplicht is. Tot die conclusie komt belangenorganisatie ANBO, die daarmee ook een signaal afgeeft richting consument. 

Geen enkele bank controleert
Geen enkele Nederlandse bank controleert bij het overboeken of de juiste naam aan het betreffende rekeningnummer is gekoppeld. Maar de invoering van IBAN-rekeningnummers leidt nog steeds tot foute overboekingen en frustraties bij consumenten. “En banken laten de consumenten in de waan dat er controle plaatsvindt”, stelde de Consumentenbond onlangs. Die is inmiddels een gesprek is aangegaan met Betaalvereniging Nederland om te kijken hoe consumenten beter geholpen kunnen worden bij een foute overboeking. Mogelijk gaan de banken vanaf 1 januari 2016 het aantal foute boekingen in kaart brengen en onderzoeken hoe groot het probleem is.

IBAN-omrekentool
“Vanuit het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) van de Nederlandse Vereniging van Banken -waar ook ANBO aan deelneemt- blijkt dat banken wel behulpzaam willen zijn”, laat directeur-bestuurder Liane den Haan weten. ”De officiële IBAN-omrekentool van de Nederlandse banken is daar een voorbeeld van. Eerder besloten de banken om de omrekentool niet meer aan te bieden. Het was volgens banken duur om de site in de lucht te houden. Maar dat besluit is gelukkig teruggedraaid. Uiteraard is het van belang dat banken heldere informatie geven en niet de indruk wekken dat zij overboekingen controleren.”

Gevaarlijke snelkookpan Tomado kan openbarsten

Marskramer heeft geconstateerd dat het overdrukventiel van de snelkooppan TOMADO 6 liter RVS niet goed functioneert. Hierdoor kan de snelkookpan onder hoge druk gaan scheuren of openbarsten. Dit kan ernstig letsel veroorzaken, zoals brandwonden.

 • Raadpleeg voor meer informatie de poster (pdf, 52 kB) van het bedrijf.

Verschil criminaliteit stad en land gedaald

De verschillen tussen de stad en het platteland waarin mensen het slachtoffer worden van criminaliteit zijn steeds verder afgenomen. Ook de verschillen tussen de regio’s zijn in dit opzicht gedaald. Het verschil in veiligheidsbeleving tussen de regio’s neemt ook af. Dit meldt CBS.

Minder slachtoffers van criminaliteit in grote steden


Vroeger hadden inwoners van grote steden vaker de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden dan bewoners van het platteland. Dat verschil is de laatste jaren minder groot geworden. Vooral in de grote steden is het slachtofferschap gedaald. Alleen Amsterdam, waar 29 procent van de bewoners slachtoffer was, springt er nog bovenuit. Het aandeel inwoners in Rotterdam, Midden-Nederland (met Utrecht als centrumgemeente) en Den Haag dat vorig jaar slachtoffer was, is vergelijkbaar met andere, ook minder verstedelijkte politieregio’s.

Daling slachtofferschap sterkst in Rotterdam

In alle politieregio’s nam het slachtofferschap tussen 2006 en 2014 af. In Rotterdam was de daling het sterkst en nam de ervaren criminaliteit met ruim een derde af. In de andere (zeer) sterk verstedelijkte regio’s rond de grote steden (Midden-Nederland, Den Haag en Amsterdam) was eveneens sprake van een forse daling. Oost-Brabant noteerde de minste relatieve daling. Ook in andere minder verstedelijkte regio’s zoals Zeeland- West-Brabant, Noord-Holland en Limburg was de daling minder sterk.   

Regionale verschillen onveiligheidsgevoelens nog sterker afgenomen


Meer nog dan bij het slachtofferschap van criminaliteit worden bij de onveiligheidsgevoelens de regionale verschillen steeds kleiner. De criminaliteitsbeleving in de sterk verstedelijkte gebieden in en rondom de vier grote steden is sterker gedaald dan in minder verstedelijkte gebieden. In Den Haag en Rotterdam voelden de meeste mensen zich wel eens onveilig in 2006 (55 procent);  in Noord-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Holland het minst (36 procent). Vorig jaar lagen deze percentages veel dichter bij elkaar; Amsterdam, Den Haag, Limburg en Midden-Nederland waren met 39 procent koplopers en Noord-Nederland sloot de rij met 31 procent.

Criminaliteitsbeleving sterkst gedaald in Den Haag en Rotterdam


In nagenoeg alle politieregio’s voelen minder mensen zich onveilig in vergelijking met 2006. In Den Haag en Rotterdam was de daling in deze periode het sterkst. Waar Amsterdammers relatief het vaakst slachtoffer zijn van criminaliteit, voelen zij zich vergeleken met inwoners van veel andere regio’s niet vaker onveilig.
(cbs.nl)

Nieuw Haags Festival in 2016: DiverCity

Den Haag krijgt vanaf volgend jaar een nieuw kunst- en cultuurfestival: DiverCity. De eerste editie van dit multiculturele festival vindt plaats op zondag 3 juli 2016 in het Zuiderpark. De diversiteit van Den Haag staat centraal tijdens DiverCity.

Kunst en cultuur kunnen een brug slaan tussen mensen met een verschillende achtergrond.Tijdens DiverCity ontmoeten de diverse culturen uit Den Haag en omgeving elkaar om verschillen én overeenkomsten op een laagdrempelige manier met elkaar te vieren.

Gratis toegankelijkHet eendaagse festival mikt voor de eerste editie op bezoekers uit Den Haag en wijde omgeving en is gratis toegankelijk. De organisatie van DiverCity werkt samen met verschillende Haagse culturele organisaties. Over enkele maanden wordt bekend hoe het programma op gebied van kunst en cultuur, live-optredens van lokaal talent en grote internationale artiesten er precies uit zal gaan zien.

Samen stad
DiverCity wordt georganiseerd door Ducos Productions in opdracht van de gemeente Den Haag. Wethouder Rabin Baldewsingh (Integratie): ,,DiverCity biedt de mogelijkheid om door middel van cultuur verbinding te leggen tussen bevolkingsgroepen. Hagenaars uit alle windstreken presenteren zich tijdens dit nieuwe festival en maken kennis met elkaars culturele achtergrond. Ik hoop dat DiverCity bijdraagt aan het samen stad zijn''.

Met een zeer gevarieerd activiteitenaanbod wil DiverCity op 3 juli een breed en cultureel divers publiek aantrekken. Het evenement in het Zuiderpark heeft de ambitie om binnen enkele jaren aan te sluiten bij bestaande grootschalige nationale en internationale publieksevenementen. Het festival moet dan ook publiek vanuit de rest van Nederland aantrekken.

Agent trekt dienstwapen bij aanhouding 23-jarige Zoetermeerder met vuurwapen in Den Haag


Den Haag - De politie hield donderdagavond op het Hobbemaplein twee mannen aan die kort daarvoor in de tram een andere man met een vuurwapen hadden bedreigd.


Een 25-jarige Hagenaar zat donderdagavond 26 november in tram 2 toen de twee mannen binnen kwamen. De mannen rookten een sigaret en de Hagenaar zei daar wat van. De mannen waren daar duidelijk niet van gediend en een van hen toonde de Hagenaar dat hij een vuurwapen in zijn broeksband had zitten.

De Hagenaar stapte bij de eerstvolgende halte uit en ging direct naar de politie om aangifte te doen van de bedreiging. Via de portofoon werd doorgegeven dat agenten op straat uit moesten kijken naar het tweetal. Op het Hobbemaplein zag een agent de twee vermoedelijke verdachten uit de tram stappen. Hij sommeerde hen te stoppen en hun handen te laten zien. Toen ze dit weigerden, trok de agent zijn pistool en sommeerde hen nogmaals, waaraan ze alsnog gehoor gaven. De agent hield de twee mannen, een 21-jarige Voorburger en een 23-jarige Zoetermeerder aan.

De 23-jarige verdachte had een vuurwapen bij zich. Het wapen wordt door vuurwapenexperts onderzocht. De twee mannen zijn overgebracht naar het politiebureau.
(politie.nl)

Kabinet: 14.000 woningen, kostendelersnorm voor bijstand, geen recht op huurtoeslag voor vergunninghouders

De VNG, het IPO en het kabinet hebben afspraken gemaakt om de problemen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie in verband met de verhoogde asielstroom waar Nederland mee te maken heeft, samen op te lossen. De problemen spelen voornamelijk op lokaal niveau, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid deze op te lossen. Daarom start er een intensieve en blijvende samenwerking tussen Rijk, gemeenten en provincies op nationaal en regionaal niveau. De gekozen oplossingen zijn sober en rechtvaardig, waarbij de kosten voor de maatschappij zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Doorstroming vergunninghouders

Voor de korte termijn is het van belang dat de doorstroming van zogeheten vergunninghouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, vanuit de asielzoekerscentra (AZC’s) naar huisvesting in de gemeenten op gang komt en er rust ontstaat. Veel vergunninghouders houden plekken bezet waar het COA nieuwe asielzoekers zou willen plaatsen, die nu eerst in (nood)opvanglocaties moeten worden ondergebracht. Het Rijk en de andere overheden hebben afspraken gemaakt deze groep spoedig te huisvesten, onder de randvoorwaarden dat dit niet mag leiden tot verdringing van de woningzoekenden in de sociale huursector en dat de extra kosten moeten worden beteugeld.
 • Voor in totaal 14.000 vergunninghouders kan er daarom, als de lokale omstandigheden erom vragen, sobere , kleinschalige huisvesting bovenop de huidige woningvoorraad gebouwd worden: voor het realiseren daarvan is een subsidie voor de verhuurder beschikbaar.
 • Vergunninghouders kunnen in onzelfstandige woonruimtes worden ondergebracht, waarbij vergunninghouders (tenminste 4 met elkaar) voorzieningen delen. Daarbij geldt de kostendelersnorm voor de bijstand en is er geen recht op huurtoeslag.
 • Het Rijk maakt het verhuren van leegstaande rijkspanden mogelijk voor een periode van 10 jaar. Verhuurders krijgen subsidie om panden geschikt te maken voor bewoning. Corporaties mogen onder voorwaarden diensten leveren in gebouwen die door anderen ter beschikking zijn gesteld.
 • Gemeenten kunnen per 1 januari het Gemeentelijk VersnellingsArrangement (GVA) inzetten om statushouders in tijdelijke woonvoorzieningen te bekostigen: de statushouders hebben dan geen woonlasten en krijgen zak- en leefgeld. De maximale termijn wordt 24 maanden vanaf datum vergunningverlening.
 • Commissarissen van de Koning zijn als Rijksheer gevraagd een rol te spelen in de inrichting van regionale regietafels waar de nationale afspraken worden uitgevoerd. Daarmee wordt gestimuleerd dat er regionaal wordt samengewerkt en gemeenten hun taakstelling onderling kunnen verevenen. Als gemeenten zich onttrekken aan hun taakstelling dan zijn alle partijen het eens dat die gemeenten daar financieel nadeel van ondervinden. Daarvoor wordt een regeling uitgewerkt.

Opvang asielzoekers

Behalve over de doorstroming van statushouders uit de AZC’s naar huisvesting in gemeenten zijn er ook afspraken gemaakt over uitbreiding van de noodopvangcapaciteit voor asielzoekers.
 • Om ervoor te zorgen dat nieuwe asielzoekers de komende tijd een bed aangeboden kan worden is afgesproken dat er voor eind 2015 per veiligheidsregio 500 extra noodopvangplekken worden gerealiseerd voor een periode van 3-6 maanden.
 • Daarnaast moeten er voor 1 februari 2016 plannen klaar liggen voor 2500 extra opvangplekken per provincie waar asielzoekers langer dan een jaar kunnen verblijven. Met de wens grote 1500+ locaties in te richten wordt flexibel omgegaan: 200+ mag ook, als onderdeel van een grotere vestiging.
Overheden willen bereiken dat door meer noodopvangplaatsen te realiseren in beperkt aangepaste kantoren, hallen en paviljoens, de crisisnoodopvang van maximaal 72 uur volgend jaar niet meer nodig is. Tegelijkertijd zijn er ook afspraken gemaakt om noodscenario’s uit te werken, zodat bij een onvoorziene zeer hoge instroom is vastgelegd welke locaties in zo’n situatie in gebruik genomen kunnen worden.

Het Rijk heeft besloten om voor het jaar 2015 met terugwerkende kracht het normbedrag voor de crisisnoodopvang van 40 euro per persoon per nacht te verhogen naar 100 euro per persoon per nacht.
Speciale aandacht wordt gegeven aan minderjarige asielzoekers. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat erop inzetten om in 2016 de omschakeling naar kleinschalige opvang voor minderjarige asielzoekers te realiseren. Het streven is minderjarigen niet in de (crisis)noodopvang terecht te laten komen. Uitgangspunt is de jongeren zo min mogelijk over te plaatsen zodat er continuïteit zit in de opvang, begeleiding en school. Als een minderjarige asielzoeker 18 jaar wordt, zorgt de gemeente voor huisvesting.

Integratie en werk

Behalve over opvang en huisvesting hebben de verschillende overheden afspraken gemaakt om extra te investeren in de maatschappelijke begeleiding van statushouders om hun praktische hulp te bieden bij hun integratie, participatie en het organiseren van zorg. Daarvoor komen extra middelen beschikbaar voor de gemeenten (het bedrag gaat van 1000 euro naar 2370 euro per persoon). Deze uitbreiding van de maatschappelijke begeleiding zorgt voor een extra impuls voor integratie.

Van vluchtelingen die (tijdelijk) in Nederland mogen blijven verwacht het kabinet een actieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Mensen met een verblijfsvergunning zullen als onderdeel van hun inburgeringsexamen in de toekomst een participatieverklaringstraject moeten doorlopen.
De participatieverklaring vormt het beginstuk van de inburgering en is onderdeel van de maatschappelijke begeleiding door gemeenten. Vergunninghouders wordt gewezen op hun rechten en plichten. Daarnaast worden zij in aanraking gebracht met bijvoorbeeld potentiële werkgevers, welzijnsorganisaties en verenigingen. Doel is een snelle inburgering., integratie en instroom op de arbeidsmarkt.

Onderwijs, gezondheid en zorg


Verder is afgesproken dat voor de oplossing van de ingebrachte knelpunten ten aanzien van het onderwijs aan asielkinderen een ondersteuningsteam - waarin onder meer de VNG, het ministerie van OCW, de sectorraden voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging van schoolleiders - op korte termijn oplossingen gaan bieden. Ook voor de vraagstukken op de terreinen van zorg, jeugdhulp en ondersteuning gaat een werkgroep aan de slag. Onderzocht gaat worden of er aanvullende preventieve aandacht nodig is voor vluchtelingenkinderen die traumatische ervaringen moeten verwerken.
(vng.nl)

Hagenaar aangehouden na mishandeling

Den Haag - Een 59-jarige man uit Den Haag is aangehouden nadat hij een 20-jarige vrouw had geslagen met een aluminium staaf. De mishandeling volgde op een verkeersruzie in de 2e Sweelinkstraat op woensdagmiddag 25 november.

Een man en een vrouw reden op een scooter over het trottoir, wat de aanleiding vormde voor de verkeersruzie. Toen de ruzie uit dreigde te monden in een handgemeen sprong de 20-jarige vrouw ertussen. Zij kreeg een por met de aluminum buis en raakte gewond. Gewaarschuwde agenten hielden de Hagenaar aan, de vrouw werd naar het ziekenhuis vervoerd. De Hagenaar wordt  voorgeleid voor de rechter-commissaris.
(politie.nl)

donderdag 26 november 2015

Het is ontoelaatbaar om iemand asiel te geven die zich aan ernstige feiten schuldig heeft gemaakt

“Het is ontoelaatbaar om iemand asiel te geven die zich aan ernstige feiten schuldig heeft gemaakt.” Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij maakt het mogelijk om sneller een asielvergunning in te trekken of te weigeren van mensen die in Nederland een misdrijf hebben gepleegd.

De staatssecretaris maakt het mogelijk om een asielvergunning te weigeren of in te trekken als iemand onherroepelijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tenminste zes of tien maanden, afhankelijk van de mate van bescherming die zij krijgen. Het is daarbij mogelijk om de strafmaat van verschillende veroordelingen bij elkaar op te tellen. Ook rekt de staatssecretaris de termijn waarbinnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet hebben beslist op een asielaanvraag maximaal op als er nog een strafproces loopt.

Voor een beperkte groep vluchtelingen die op grond van het vluchtelingenverdrag meer bescherming geniet komt de grens liggen bij een onvoorwaardelijke en onherroepelijke gevangenisstraf van tien maanden, dit was voorheen 24 maanden. Hierdoor kan de verblijfsvergunning nu ook worden geweigerd of ingetrokken bij delicten als het verspreiden van kinderporno of het opzettelijk toebrengen van zeer zwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen (niet zijnde een vuurwapen). Voor de vluchtelingen zal de grens echter te komen liggen bij een onvoorwaardelijke en onherroepelijke gevangenisstraf van zes maanden, dit was voorheen 18 maanden. Dan gaat het om delicten als openlijke geweldpleging die zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft of om personen die zich zeer frequent schuldig maken aan delicten als tasjesroof of insluiping.


Deze maatregelen zullen ook van toepassing zijn op minderjarige asielzoekers, als zij onder het volwassenenrecht zijn berecht.
(rijksoverheid.nl)


Gratis ads