donderdag 19 januari 2017

Schriftelijke vragen over ontbreken nachtapotheek in Zoetermeer

Naar aanleiding van een artikel in het AD (http://www.ad.nl/…/roep-om-nachtapotheek-in-zoetermeer~a6c…/) heeft Zoetermeer Vooruit in december vorig jaar contact gezocht met de Directievoorzitter van het Lange Land ziekenhuis, de heer Booden. Juliette Meurs-Troch: “als gemeenteraadslid sta ik voor het welbevinden van onze inwoners en in dat kader wilde ik graag het gesprek met hem aangaan om te zien of we er samen wellicht voor kunnen strijden om weer een nachtapotheek in Zoetermeer te bewerkstelligen. Een grote stad als Zoetermeer heeft naar onze mening recht op een zelfstandig basisziekenhuis, met laagdrempelige spoedeisende hulp, inclusief een nachtapotheek”. De heer Booden gaf aan bekend te zijn met het vraagstuk maar er als ziekenhuis geen directe bemoeienis mee te hebben. Dit is iets dat valt onder de Stichting eerstelijns Gezondheidszorg Zoetermeer (SGZ). In dat kader zou het thuis kunnen horen in het Zorghartoverleg, het bestuurlijk overleg van alle zorginstellingen (inclusief de SGZ) met de gemeente Zoetermeer. Vandaar dat Zoetermeer Vooruit schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld.

 Geacht college,

Afgelopen december stond een opvallend en verontrustend bericht in het Algemeen Dagblad over het feit dat we in Zoetermeer (naar blijkt al jaren) geen nachtapotheek meer hebben. Dit betekent dat onze inwoners, indien ze tussen 00:00 en 08:00 uur medicijnen nodig hebben, naar Gouda, Delft of Den Haag moeten reizen. Een grote stad als Zoetermeer heeft naar onze mening recht op een zelfstandig basisziekenhuis, met laagdrempelige spoedeisende hulp, inclusief een eigen nachtapotheek.

De openstelling van een nachtapotheek is weliswaar geen gemeente-aangelegenheid maar iets dat onder de Stichting eerstelijns Gezondheidszorg Zoetermeer (SGZ) valt. Van de directievoorzitter van het Lange Land ziekenhuis hebben wij begrepen dat het Lange Land ziekenhuis alleen een apotheekfunctie binnen de muren van het ziekenhuis heeft en in tegenstelling tot veel andere ziekenhuizen (nog) geen poliklinische apotheekservice. Ook zij hebben geen directe bemoeienis met dit vraagstuk alhoewel zij hier wel een rol in zouden willen vervullen.


Zoetermeer Vooruit heeft daarom de volgende vragen aan het college.


  1. Is het college het met Zoetermeer Vooruit eens dat een stad als Zoetermeer recht heeft op een nachtapotheek?
  2. We hebben begrepen dat dit een onderwerp is dat in een Zorghartoverleg (het bestuurlijk overleg van alle zorginstellingen, inclusief SGZ, met de gemeente Zoetermeer) zou passen. Kan het college aangeven wanneer het eerstvolgende overleg gepland staat?
  3. Is het college bereid in dat overleg de (on)mogelijkheid van openstelling van een nachtapotheek in Zoetermeer op de agenda te laten plaatsen c.q. aan de orde te stellen? Zoetermeer Vooruit zou graag op de hoogte gebracht worden van een eventuele uitkomst na dat overleg.
  4. Is het college bereid zich hard te maken voor een nachtapotheek in Zoetermeer? En indien nodig hiervoor een voorstel voor te leggen aan de raad?
  5. Klopt het dat er zo’n drie jaar geleden al een brief uit is gegaan naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het feit dat toendertijd de dienstapotheek en de zorgverzekeraars niet tot overeenstemming konden komen over een kostendekkend tarief, met het verzoek te bemiddelen zodat de nachtapotheek open zou kunnen blijven? Zo ja, wat was de reactie? Zo niet, zou het college dan alsnog een dergelijk signaal af willen geven als blijkt dat dat nog steeds de oorzaak is waardoor er geen nachtapotheek is in Zoetermeer?

Juliëtte Meurs-Troch

Zoetermeer legt integraal beheer en onderhoud wijken Oosterveem en Rokkeveen in handen van BAM

Zoetermeer – De gemeente Zoetermeer en BAM Infra hebben donderdag 19 januari een overeenkomst getekend voor het integraal onderhoud en beheer van de wijken Oosterheem en Rokkeveen. De overeenkomst behelst tevens het areaal van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar met optie tot verlenging met drie jaar. BAM start per 1 maart 2017 met de werkzaamheden.

De gemeente heeft met BAM prestatieafspraken gemaakt. Uitgangspunt is dat de inzet van BAM leidt tot meer kwaliteit van de omgeving en de biodiversiteit. De regie voor het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte blijft liggen bij de gemeente. De integrale werkwijze van BAM is gericht op de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. Daaronder vallen onder meer groen, bestratingen, straatmeubilair en speelvoorzieningen. In het beheer zijn tevens de uitvoering van kleinschalig herstel, het afhandelen van klachten en meldingen, het areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie en het aanleveren van verbetervoorstellen belangrijke onderdelen.

Wethouder Marc Rosier: "Bij onze inzet voor mooie, schone wijken hebben we een goede partner gevonden voor Oosterheem en Rokkeveen. BAM heeft hierin ruime ervaring en hun inzet op social return en duurzaamheid maakt dat ze absoluut een goede partner zijn voor Zoetermeer. En natuurlijk hadden ze ook een goed bod".

Social return
BAM is door de gemeente geselecteerd op basis van een EMVI aanbesteding. Belangrijke toetsingscriteria waren omgevingsmanagement, social return en duurzaamheid. In haar plan speelt BAM in op de ruimte die de gemeente biedt om met de bewoners eigen verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de openbare ruimte. Nauwe samenwerking met bewoners en gemeente is daarin cruciaal. BAM zet voor het onderhoud in totaal elf mensen in die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Op het punt van duurzaamheid wil BAM de biodiversiteit vergroten en afval reduceren.

Geografisch Informatie Systeem
Transparantie en voorspelbaarheid zijn kernwaarden voor de manier van samenwerken met alle betrokkenen. BAM zet in de gehele beheerketen beproefde systemen in om de gemeente te faciliteren in haar regierol. Een goed voorbeeld is de inzet van het Geografisch Informatie Systeem (GIS), dat de staat van het areaal en de voortgang van het  onderhoudswerk continu via internet inzichtelijk maakt.

Man (32) bedreigd en mishandeld, drie verdachten aangehouden

Voorburg - Op woensdagavond 18 januari omstreeks 21:40 uur werd een 32-jarige Voorburger bedreigd en mishandeld door twee mannen, bij een woning aan de Van Lodensteijnstraat. De verdachten vluchtten weg per auto. Na een achtervolging stopte het voertuig in Amsterdam en werden de drie inzittenden aangehouden voor hun betrokkenheid bij de bedreiging en mishandeling. De recherche onderzoekt de zaak.

Het slachtoffer opende de voordeur en zag twee onbekende mannen staan. Een kort gesprek tussen de drie volgde, maar eindigde uiteindelijk in een bedreiging en mishandeling van het slachtoffer. Toen de twee mannen vertrokken per auto, volgde een achtervolging tot in Amsterdam. Omstreeks 22:15 uur stopte het voertuig op de Fosfaatweg en werden de drie inzittenden aangehouden. Politieagenten brachten de verdachten, een 19-jarige vrouw uit Amsterdam, een 22-jarige man uit Amsterdam en een 28-jarige man uit Almere, over naar politiebureau Leidschendam-Voorburg voor verhoor. De politie is nog op zoek naar getuigen. 

Getuigen

De districtsrecherche van Leidschendam-Voorburg-Zoetermeer zoekt getuigen van deze bedreiging en mishandeling. Hebt u iets gezien of gehoord of hebt u meer informatie, neem dan contact op met de recherche district Leidschendam-Voorburg-Zoetermeer via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

Vrouw beroofd van tas in Rijswijk

Rijswijk - Twee onbekende mannen beroofden woensdag 18 januari om 22.30 uur op de Hammarskjoldlaan een vrouw van haar handtas.

Het slachtoffer liep op de Hammarskjoldlaan toen twee in het donker geklede mannen plotseling haar handtas wegnamen. De mannen renden weg in de richting van de Van Mooklaan. De recherche onderzoekt de straatroof. 

Tips? Bel de politie!

Bent u getuige geweest van deze straatroof of heeft u andere informatie die voor de recherche van belang is? Bel dan met de districtsrecherche Delft-Westland via 0900-8844.

Dodelijk ongeval A13

Delft - Een 55-jarige man uit Sliedrecht is vanochtend bij een ongeval op de A13 om het leven gekomen. Hij bestuurde een vrachtwagencombinatie die door nog onbekende oorzaak in de berm terecht kwam. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

De chauffeur  reed donderdag 19 januari omstreeks 06.00 uur op de A13 ter hoogte van Delft toen de vrachtwagencombinatie door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De vrachtwagencombinatie kantelde en kwam in de berm terecht. Hulpdiensten en omstanders verleenden eerste hulp. De chauffeur overleed  echter terplaatse. De A13 werd gedeeltelijk afgesloten en wordt in de loop van de dag vrijgegeven. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Dankwoord familie politieagent Mario Prosperi

Den Haag /Boskoop - Vandaag was de uitvaart van onze collega Mario, die op maandag 9 januari overleed aan de gevolgen van een tragisch ongeval tijdens de nieuwjaarsnacht. Voor de laatste keer wil de familie langs deze weg het woord richten tot iedereen die de afgelopen weken met hen heeft meegeleefd:

Beginscherm livestream afscheidsdienst Mario Prosperi
"Via dit bericht willen wij als naaste familie van Mario voor een laatste keer onze oprechte dank uitspreken aan iedereen die ons de afgelopen tijd gesteund heeft: vrienden en bekenden, collega's van Mario en vele totaal onbekenden. We waren compleet verrast door de enorme aandacht die hem, en daarmee ook ons, ten deel viel. Alle steunbetuigingen en reacties waren overweldigend en ontroerend tegelijk.

Omdat Mario na zijn ongeluk ineens landelijk nieuws werd en tot op de dag van vandaag in de belangstelling heeft gestaan, hebben wij er als familie bewust voor gekozen zijn afscheid in beeld te laten brengen. Op die manier hebben wij alle mensen die zo intens met ons hebben meegeleefd en ons enorm gesteund hebben hopelijk een beetje deelgenoot gemaakt van zijn uitvaart. Mario heeft vandaag een afscheid gekregen zoals hij dat verdiende.

Vanaf nu is Mario weer gewoon 'van ons' en zullen wij, buiten de schijnwerpers van de (social) media, een manier moeten vinden om zijn verlies een plek te geven...


Bedankt."

Haagse hof spreekt naaktlopers Delftse Hout vrij

De verdachten die werden vervolgd voor naaktrecreatie medio 2013 in de Delftse Hout zijn vrijgesproken. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist. Een eerdere vrijspraak door het Haagse hof was door de Hoge Raad vernietigd, waarna het hof een nieuwe beslissing moest geven. Ook nu komt het hof tot een vrijspraak.

De naaktrecreatie vond plaats op een deel van een ligweide, dat in het verleden specifiek was aangewezen als plek voor naaktrecreatie. Het hof heeft geoordeeld dat deze plek, hoewel nu niet meer officieel daarvoor aangewezen, medio 2013 niet kon worden aangemerkt als een voor naaktrecreatie ongeschikte plaats.

Eis: 22 maanden cel voor overval op Rijswijkse Bruna

Een 36-jarige Hagenaar hoorde vandaag voor de Haagse rechter 22 maanden cel (waarvan 6 voorwaardelijk) tegen zich eisen. Volgens de officier van justitie heeft hij op 23 april 2016 de Bruna aan de Herenstraat in Rijswijk overvallen.


woensdag 18 januari 2017

WINTEREXCURSIE OP ZONDAG 22 JANUARI 2017

Hoewel de Natuurtuin Zoetermeer op het ogenblik gesloten is voor individuele bezoekers, gaan de maandelijkse rondleidingen op de 4e zondag van ieder maand gewoon door.  De volgende rondleiding is op zondagmiddag, 22 januari van 2 tot 3 uur. Verzamelen bij het Westpunt in het Westerpark.
Onder leiding van deskundige gidsen van de Vrienden van Natuurtuin kunnen bezoekers kennisnemen van de Natuurtuin in winterrust. Rust is in de natuur een rekkelijk begrip want ook nu zijn de eerste tekenen van het komende groeiseizoen zichtbaar. Omdat het riet is weggemaaid en  er flink gesnoeid en gekapt is, zijn de diverse miniatuurlandschappen beter zichtbaarder dan ooit. De verlande veenplas is nadat hij in november is uitgebaggerd ook weer goed herkenbaar.  De nieuwste aanwinst van de Natuurtuin, een prachtig bijenhotel, is ook de moeite van het bekijken waard. Kortweg niet alleen voor nieuwelingen maar ook voor kenners een pracht mogelijkheid om dit pareltje van het Westerpark te bezoeken.
Deelname aan de rondleiding is gratis. Kinderen zijn meer dan welkom. Helaas is het gebied minder goed toegankelijk voor hen die niet goed ter been zijn en voor kinderwagens e.d.  Honden zijn niet toegelaten.
Ook bij ‘slecht’ weer gaat de excursie door. Omdat na het begin van de wandeling het hek van de tuin dichtgaat is het van belang om op tijd aanwezig te zijn.
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer stuur dan een mailtje aan info@vriendennatuurtuinzoetereer.nl met de vermelding Nieuwsbrief.

Actie tegen afschieten Damherten Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)Zo'n 150 actievoerders en buurtbewoners demonstreerden zondag 15 januari 2017 in Zandvoort tegen het afschieten van duizenden damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De actie is een initiatief van Animal Rights, De Faunabescherming en Piep Vandaag. Animal Rights directeur Robert Molenaar: "de veelal tamme damherten kunnen geen kant op. Ze worden door de wandelaar bewonderd en door de boswachter neergeschoten. Zie hier een bizar staaltje natuurbeheer in ons land."

JURIDISCHE STRIJD

Begin dit jaar heeft de rechter bepaald dat de jacht op de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen mag doorgaan. Dit tot grote teleurstelling van de Faunabescherming die een rechtszaak had aangespannen om het afschieten van de damherten te voorkomen. De Faunabescherming gaat in hoger beroep.
De reden voor de gemeente Amsterdam om over te gaan tot afschot van de dieren is omdat de damherten schade zouden toebrengen aan andere dieren en planten en voor overlast in het verkeer en de omgeving zorgen. Lees hier onze argumenten.

DE PRAKTIJK

Boswachters zullen drie dagen in de week door het terrein rijden om de veelal tamme damherten met een geluidsdemper neer te knallen. De geluidsdemper is vooral bedoeld om de wandelaars niet te storen. Uit het Faunabeheerplan blijkt dat ze eerst het jong doodschieten en daarna de moeder. De mannetjes worden voorlopig met rust gelaten.

MONSTERKLUS

Drie herten worden per uur gedood, drie dagen lang, in totaal zestig damherten per week. In de ontheffing die is verleend staat dat er tot en met eind maart geschoten mag worden. Bij elkaar zullen dan zo'n 700 van de 3000 damherten afgeknald zijn voor het begin van de lente. Vanaf september zal de jacht zich weer hervatten. Uiteindelijk moeten er over 5 jaar nog zo'n 600 tot 800 damherten over zijn.
"Het komt vooral neer op rondjes rijden en schieten. Het is gewoon een klus, een monsterklus," aldus de betrokken boswachter in het magazine van de jagersvereniging.

TEGENGELUID

"Het is dieptriest dat zulke prachtige dieren rücksichtslos worden afgeschoten. Het is een koude en kille schijnoplossing. De damherten zullen zich weer snel voortplanten waardoor er weer gejaagd gaat worden: elk jaar laat je de jager los in de duinen. Er ontbreekt een duidelijke visie hoe we op een diervriendelijke en harmonieuze wijze met de flora en fauna om moeten gaan in ons land," aldus Molenaar.
VOOR HET GEWEER
Animal Rights vindt dat wilde dieren erbij horen in ons land. Dat houdt ook in dat ze een plek opeisen in het landschap. Wanneer hun wereld in botsing komt met de onze dan is het hek van de dam. Zonder pardon worden de wilde dieren afgeknald.
Molenaar: "We komen letterlijk op voor de rechten van wilde dieren. We springen voor het geweer van de jager als het nodig is. Het is geen woorden maar daden bij Animal Rights."(animalrights.nl)

Gratis ads

NOS.nl binnenlands nieuws