Aangepast zoeken

zondag 21 juli 2019

ZONDAGMIDDAG LIVE OP ‘t TERRAS bij JJ Music House

Zondagmiddag treedt de fameuze Van Piekeren op in de tuin van JJ Music House. Deze kleinkunstenaar jaagt alweer ruim een kwart eeuw achter zijn muzikale droom aan. Met zijn rauwe, doorleefde stem neemt de verhalenverteller en zanger je mee in zijn wereld. Hij wordt begeleid door gitarist Johan Fransen. De mannen zijn zeer muzikaal en hebben een creatief huwelijk, verslaafd aan het vermaken van het publiek.                

 Luisterend naar de bluesnummers van Blues Willis waan je je in de tijd van de harde werkers op de katoenvelden, een regenachtige dag op het station, verdriet om een verloren liefde… Kortom, muziek die je raakt en je niet snel zult vergeten. In de muziek van het duo, bestaande uit Freek Carels en Peter van den Heuvel, hoor je het respect, de liefde, passie en gevoel in iedere toon.  

 Dat er vele stromingen binnen de blues zijn, wordt duidelijk bij het het optreden van de formatie Painted Blues. Hun muzikale voorkeur blues

schurkt aan de soul en funk en een beetje rock. Deze groep fanatieke en ervaren muzikanten hebben elkaar gevonden en weten zelfs akoestisch een energieke set neer te zetten.

 Live op ’t Terras begint om 15.00 uur. De vrije entree maakt deze middagen voor iedereen toegankelijk.

zaterdag 20 juli 2019

OPENSTAANDE BOETE LEIDT NAAR GROTE DRUGSVANGST.

Surveillerende agenten van team Zoetermeer hielden afgelopen dinsdagmiddag een voertuig staande op de Provincialeweg N219 bij Zevenhuizen omdat de bestuurder mogelijk een openstaande boete zou hebben.
Tijdens de controle ontstond het vermoeden dat er zich verdovende middelen in het voertuig bevonden.

Bij een doorzoeking van het voertuig werd een grote hoeveelheid soft en harddrugs aangetroffen. De bestuurder werd aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Een speekseltest wees uit dat de bestuurder vermoedelijk onder invloed van cannabis het voertuig had bestuurd.

De aangetroffen drugs werd in beslag genomen en de districtsrecherche van Zoetermeer- Leidschendam/ Voorburg zal de zaak verder onderzoeken.

Bloedonderzoek moet uitwijzen of de grenswaarden van drugs in het verkeer zijn overschreden.
In verband met de openstaande boete bleek het rijbewijs van de bestuurder inmiddels te zijn gevorderd door de Officier van Justitie. Het was voor de man dus niet meer toegestaan om het voertuig te besturen.
Ook voor dit feit werd proces verbaal opgemaakt.

Wet gezichtsbedekkende kleding: vanaf 1 augustus

Nederland - Vanaf 1 augustus gaat de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in. De belangrijkste feiten op een rij:

Vanaf 1 augustus 2019 is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar vervoer en in gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Op deze locaties is het voor de sociale veiligheid en dienstverlening namelijk belangrijk dat iedereen elkaar kan herkennen en aankijken. Het is daarom niet toegestaan om kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm, bivakmuts of boerka.


Naleving

Controle op naleving van dit verbod ligt bij de medewerkers van de instelling waar het verbod geldt en bij het personeel van het vervoersbedrijf. Van hen wordt verwacht dat zij overtreders aanspreken, wijzen op het bestaan van het verbod en hen verzoeken de gezichtsbedekking te verwijderen of anders het pand te verlaten.

Bekeuring

Als hier geen gehoor aan wordt gegeven kan de medewerker de hulp van politie inschakelen. Ook de politie zal de betrokkene waarschuwen de gezichtsbedekking te verwijderen of de locatie te verlaten. Als dit niet het beoogde effect heeft, kan deze overgaan tot het uitschrijven van een bekeuring.

Melding maken

Wilt u melding maken van een persoon met gezichtsbedekkende kleding op een locatie waar dit verboden is, neem contact op met een medewerker van de locatie of personeel van het vervoersbedrijf.

Aangifte doen

Draagt u vanuit geloofsovertuiging gezichtsbedekkende kleding en wilt u als slachtoffer van een misdrijf op een politiebureau aangifte doen, dan zoeken we een alternatief. Zoals aangifte op een andere locatie of in een aparte ruimte op het politiebureau waar de gezichtsbedekkende kleding verwijderd kan worden en u met een vrouwelijke collega kunt spreken.

Zeven kwekerijen opgerold tijdens hennepactiedag in Den Haag

Den Haag - Tijdens een speciale ‘hennepactiedag’ in Den Haag Zuid troffen agenten donderdag 18 juli zeven hennepkwekerijen en één hennepdrogerij aan. In totaal namen zij 1.041 hennepplanten en 1.850 gram droge toppen in beslag.

De actiedag vond plaats in het werkgebied van het politiedistrict Den Haag Zuid. Agenten van het zogenoemde Flexteam en de vier wijkteams uit het gebied gingen samen met fraudespecialisten van netbeheerder Stedin, de gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling en medewerkers van de Dienst Roerende Zaken op pad.


Stroomdiefstal

Tijdens de actiedag bleek dat in acht panden de Opiumwet werd overtreden. In vier van deze panden was sprake van diefstal van stroom. In een van de hennepkwekerijen troffen agenten ook nog gasflessen aan, die worden gebruikt voor CO2-toevoeging. In één pand werd geen hennep aangetroffen, maar was wel sprake van stroomdiefstal. In het tiende pand werd niets aangetroffen.

Gevaar voor brandveiligheid

Een illegale hennepkwekerij kan gevaar opleveren voor de omliggende panden. Bij de teelt wordt vaak gebruik gemaakt van illegaal afgetapte stroom, waarbij de stroominstallaties slecht zijn aangelegd. Dit levert een ernstig gevaar op voor de brandveiligheid. Ook kan schade aan omliggende woningen ontstaan door bijvoorbeeld lekkages of kan overlast worden veroorzaakt door stank en schimmelvorming. Vermoedt u een hennepkwekerij bij u in de buurt? Bel dan met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

vrijdag 19 juli 2019

Getuigen schietincident Lage Morsweg gezocht

Leiden - De politie onderzoekt een schietincident op de Lage Morsweg op donderdagmiddag 18 juli. Bij het schietincident raakte niemand gewond.

Rond 17.30 uur kregen agenten de melding dat er zou zijn geschoten op een woning aan de Lage Morsweg. Toen de agenten daar arriveerden troffen zij enkele inslagen in de woning aan. Direct is een plaats delict ingericht en is er onderzoek verricht in en rondom de woning. Op dit moment is er nog geen verdachte aangehouden en heeft de recherche de zaak volop in onderzoek.  

Getuigenoproep
Heeft u op donderdag 18 juli rond 17.30 uur iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Lage Morsweg? Of heeft u andere informatie dat het onderzoek verder kan helpen, bijvoorbeeld camerabeelden? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000.

Agent mishandeld in politiebureau

Den Haag - Een agent raakte woensdagavond 17 juli in het politiebureau Scheveningen gewond toen hij werd mishandeld door een 27-jarige man uit Den Haag. De man was eerder op de avond aangehouden voor de belediging van een agent.

Bij binnenkomst op het bureau weigerde de verdachte mee te werken en beledigde hij hierbij meerdere agenten. Bij zijn insluiting verzette de 27-jarige man zich hevig door een agent hard bij zijn hand te pakken. De agent liep hierbij letsel aan zijn hand op en is vervolgens voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan. 

Geweld
Geweld tegen politiemensen tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig (communicatie)beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen we naar voren en gaan we de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers.

Jongere minder vaak, oudere vaker gelukkig dan in 1997

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent. De ervaren mate van geluk en tevredenheid met het leven van de totale Nederlandse bevolking is de afgelopen twee decennia nauwelijks veranderd. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS, waarmee voor het eerst lange-termijnontwikkelingen worden beschreven van het ervaren welzijn van Nederlanders.

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent. Onder 55- tot 65-jarigen steeg tussen 1997 en 2018 het aandeel dat zegt gelukkig te zijn van 84 procent naar 89 procent. In 1997 waren mensen jonger dan 55 jaar nog vaker gelukkig dan 55-plussers, in 2018 is dat niet meer het geval. 

Vooral meer 25- tot 35-jarigen tevreden met het leven


In 2018 was 86 procent van de volwassenen in Nederland naar eigen zeggen tevreden met het leven. Dat is iets hoger dan in 1997, toen84 procent zich tevreden toonde. Het percentage volwassenen dat tevreden is met het leven, is de afgelopen 21 jaar het sterkst gestegen onder 25- tot 35-jarigen: van 79 naar 85 procent. In 1997 was het aandeel tevredenen onder hen nog het laagst van alle leeftijdsgroepen, in 2018 is er geen verschil meer met de andere leeftijdsgroepen. Ook onder 35- tot 45-jarigen en onder 65- tot 75-jarigen is de ervaren tevredenheid licht toegenomen ten opzichte van 1997.

Welzijn bevolking al twee decennia nagenoeg onveranderd

Het deel van de 18-plussers dat zegt gelukkig te zijn ligt iets hoger, en schommelde in deze periode tussen 87 procent en 89 procent.Tevredenheid en geluk houden tussen 1997 en 2018 gelijke tred en volgen al 21 jaar een vergelijkbaar, vrijwel stabiel patroon.(cbs)

donderdag 18 juli 2019

Spoedeisende hulp voor 99,8 procent Nederlanders op tijd bereikbaar

99,8% van de inwoners van Nederland kan binnen 45 minuten per ambulance naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH Spoedeisende Hulp ) van een ziekenhuis worden gebracht. Dit percentage is gelijk aan vorig jaar. Dat blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van spoedeisende hulp van hetRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 
Uit de analyse blijkt dat er op de peildatum (maart 2019) in Nederland in totaal 87 Spoedeisende hulpposten (SEH ) zijn. Hiervan zijn 83 locaties 24 uur per dag geopend en vier alleen overdag en in de avond, maar niet ’s nachts. Ten opzichte van april 2018 (peilmoment vorige analyse) heeft ons land twee SEH’s minder en één SEH is van 24/7-uurs naar dag/avond openstelling gegaan.
Ruim 33 duizend mensen zijn langer dan drie kwartier onderweg om bij een SEH-post te komen. Deze mensen wonen bijna allemaal op de Nederlandse Waddeneilanden, maar ook in Baarle-Nassau, Steenwijk, Sluis en Sudwest Friesland.

Acute verloskunde

Op 75 ziekenhuislocaties in Nederland wordt 24 uur per dag acute verloskunde aangeboden. Dat zijn er vijf minder dan in 2018.  Het bereikbaarheidsmodel laat zien dat – ook wat acute verloskundige zorg betreft – 99,8% van de Nederlandse inwoners binnen 45 minuten per ambulance naar het ziekenhuis kan worden gebracht. Ook hierbij geldt dat vrijwel alle inwoners, die een langere reistijd hebben, op de Nederlandse Waddeneilanden en in Baarle-Nassau, Steenwijk, Sluis en Sudwest Friesland wonen. 
De norm van 45 minuten wordt gehanteerd om ervoor te zorgen dat de spreiding van de acute ziekenhuiszorg in Nederland gegarandeerd wordt. De bereikbaarheidsanalyses geven aan dat de situatie stabiel is in vergelijk met voorgaande jaren. Daarmeewordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Maak van de zomervakantie één groot feest!

Yes! Het is zomervakantie. Dat betekent even geen school. Bij de speel- en stadsboerderijen, Zoetermeer Sport en Speelmeer kunnen uw kinderen één groot feest van de zomer maken.

Speel- en stadsboerderijen

We vieren zes weken lang feest op speelboerderij Het Buitenbeest met thema's uit verschillende landen. Kom ook op ons fiësta (feest) in Mexico, Brazilië, Azië, Australië, Holland en in Italië? Dieren- en knutselliefhebbers zijn elke woensdag op De Weidemolen en De Balijhoeve van harte welkom. Voor speurneuzen ligt er een dierenspeurtocht klaar. Wie van pannenkoeken houdt moet zeker op De Weidemolen langskomen!

Wijktuin Rokkeveen

Kinderen met groene vingers en die het leuk vinden om zelf een zomerbloemstukje (24 juli) en goudsbloemzalf (28 augustus) te maken zijn van harte welkom op wijktuin Rokkeveen.

Sport en spel

Heerlijk lekker lang sporten en spelen in een zomers zonnetje kan bij Zoetermeer Sport. Geef u kinderen op voor Natuursprong in het Balijbos en het Sportfestival, bestel de SportMAILbus of laat ze kennismaken met vier verschillende sporten bij Sport4you outdoor. De Combinatiefunctionarissen Sport staan klaar, met een sportief programma!

Speelmeer

In de laatste week van de zomervakantie is er het 'Speelmeer 20 jaar!' Noteer alvast in uw agenda: van maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus is het groot feest in sportcentrum De Veur. Meer informatie op www.speelmeer.nl.

Folder

De zomervakantiefolder 'Maak van jouw zomervakantie één groot feest!' is op alle basisscholen uitgedeeld. De folder niet ontvangen of zitten uw kinderen niet in Zoetermeer op de basisschool? Haal de folder dan op bij de speel- en stadsboerderijen, het Stadhuis-Forum of download deze via www.zoetermeer.nl/vakantiefolder.

TERRA ART PROJECTS - Magisch behang en skateboardkunst in het park

Tijdens vier weekenden van ‘Zondag in ’t Park’, presenteert Terra Art Projects een verrassend kunstprogramma. Jonge en gevestigde kunstenaars, designers en makers tonen en maken werk in de expositieruimte (naast ’t Park) en in de Terra Art Box, een omgebouwde zeecontainer op de festivallocatie.

27 en 28 juli: Maarten van Overbeek en Floortje van Roon- van Overbeek
Deze zomer geeft TERRA de sleutel van het TERRATORIUM aan jonge kunstenaars uit Zoetermeer! Vier weekenden lang zullen zij hier afwisselende expo’s laten zien. 

Zelfbenoemd Pop Shove-it artist Maarten van Overbeek, haalt zijn inspiratie van de straat (graffiti, skateboarden en punk) en uit het museum (popart, de Cobra-beweging, Shepard Fairey, Mr. Brainwash, enz.). Ook laat hij zich inspireren door muziek van 'The Clash', vintage punkposters en albumcovers uit de jaren '70 en begin '80. Maarten is afgestudeerd vormgever aan SintLucas in Boxtel. Hij heeft daar leren werken met verschillende materialen en methodes. Zo gebruikt hij canvas met inkt en spuitbus, en papier met alles wat hij kan vinden: stickers, oud-papier, verf, potloden, inkt en meer!

Keramiste Floortje van Roon-van Overbeek maakt haar steengoedwerk op ambachtelijke wijze op de draaischijf in haar eigen atelier Kleischalig (www.kleischalig.nl). Inspiratie haalt zij uit de natuur, maar ook uit het ritme van patronen om ons heen. Zij gebruikt in haar werk spreekwoorden uit het Swahili, die in goud worden aangebracht. Floortje is altijd op zoek naar manieren om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. De vormen van haar werk zijn strak en minimalistisch, net als het kleurgebruik en de decoraties. Floortje is afgestudeerd in Gouda aan de Ambachtelijke Opleiding Keramische Technieken.

28 juli: Flirt Jewels en MagicWall
TERRA verzorgt dit jaar de kunstprogrammering tijdens het kleinschalige festival ‘Zondag in ’t Park’. Kunstenaars en designers brengen hun werk actief onder de aandacht van het publiek vanuit de Terra Art Box midden in het park.

Corinne van Kamp van Flirt Jewels en Barbara Termorshuizen van MagicWall (www.magical-wall.com) dompelen je deze zondag met hun prachtige, mysterieuze creaties onder in een fijne fantasiewereld. “Misschien hebben cynici gelijk en is het leven geen sprookje, maar dat betekent niet dat je niet je eigen wonderland kunt creëren.”

Flirt (www.flirtjewels.nl) is het merk van Corinne van Kamp, afgestudeerd goudsmid aan de Vakschool in Schoonhoven. “Ik werk graag met eerlijke materialen, echte parels en edelstenen die zo min mogelijk gekleurd of verbeterd zijn, het liefst unieke stukken. Metalen, zoals goud en zilver, moeten duurzaam en zoveel mogelijk Fairtrade zijn. Omdat mijn sieraden vaak ergens op geïnspireerd zijn, krijgen ze altijd een naam. Dit geeft ze een eigen identiteit. De verschillende sieradenlijnen die gemaakt worden symboliseren hoe ik de wereld zie. Met mooi weer, hoop ik een demonstratie te kunnen geven van het gietproces.”

MagicalWall (www.magical-wall.com), aanbieder van handgeschilderd behang én gedrukte behangrollen, is ontsproten uit de oneindige fantasie van Barbara, tevens eigenaar van BART Illustration. Haar wonderlijke werelden tekent Barbara letterlijk op uit intuïtieve inspiratie. Geen droombeeld buiten het bereik van haar fantasie. 

De Terra Art Box in het park is geopend van 13-19 uur. De Pop up expo (in de galerie) op zaterdag van 13-17 uur en op zondag van 13-19 uur. Locatie: Dorpsstraat 12 (het festivalterrein ligt hierachter). De toegang tot beide expo’s is gratis. Meer info: www.zondagintpark.nl en www.terra-artprojects.com. 

Gratis ads