Aangepast zoeken

woensdag 29 januari 2020

Onderzoek naar nieuw politiebureau in Zoetermeer

Zoetermeer - Het politieteam Zoetermeer krijgt een nieuw districtsbureau, dat ook de recherche huisvest. De gemeente Zoetermeer en politie-eenheid Den Haag tekenden 28 januari 2020 een intentieovereenkomst om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nieuw politiebureau in Zoetermeer te realiseren.

Het huidige politiebureau  aan het Burgemeester Wegstapelplein voldoet niet meer aan de eisen die de politie stelt aan de huisvesting. In de afgelopen periode zijn meerdere opties onderzocht. Voor een bureau dat geschikt is voor de politie nu en in de toekomst, blijkt de bouw van een nieuw pand de beste oplossing. De voorkeur voor de nieuwe locatie voor het nieuwe bureau gaat uit naar een deel van het huidige parkeerterrein aan de Denemarkenlaan. Vanaf deze centrale locatie heeft de politie goede aansluiting op de hoofdwegen van Zoetermeer. Als de verdere uitwerking  positief is en de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, start de bouw van het nieuwe politiebureau medio 2021. De verwachting is dat het nieuwe bureau in 2023 klaar is.

Goed Nieuws

Waldo de Boer, sectorhoofd van het district Zoetermeer – Leidschendam/ Voorburg is verheugd: “Ik ben erg blij dat ons districtsbureau een nieuwe, moderne locatie krijgt. Met het nieuwe pand zijn we goed voorbereid op de toekomst. Daarnaast is het goed nieuws voor de inwoners van Zoetermeer. Met dit nieuwe bureau zijn we goed in staat om de inwoners van de stad goed te blijven bedienen en de stad veilig en leefbaar te houden.”

Gezamenlijk belang

Burgemeester Charlie Aptroot is  tevreden dat er een nieuw  politiebureau komt. “Met deze intentieovereenkomst geven we aan dat we als politie en gemeente samen het belang zien van een up-to-date politiebureau in onze gemeente.  Ik hoop dat er over een aantal jaar een  nieuw, goed en mooi politiebureau staat.”


dinsdag 28 januari 2020

Partij voor de Dieren: zorgen over afschot reeën

Den Haag – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil weten waarom de provincie reeën laat afschieten, hoeveel dieren worden afgeschoten en waar. Reeën zijn wettelijk beschermd, maar worden door jagers ook voor consumptie aangeboden. Dat mag nooit de reden zijn voor afschot en de Partij voor de Dieren wil weten hoe de provincie dit waarborgt. 

 De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen vijf jaar drie keer voor langere tijd een ontheffing verleend om reeën te laten afschieten. De huidige ontheffing ging in op 20 december 2019 en loopt tot 1 december dit jaar. Opmerkelijk genoeg waren er ook enkele (korte) periodes waarin er niet op de reeën mocht worden gejaagd. Of er in die periodes wel of geen reeën zijn afgeschoten, is niet duidelijk.

 Deze gang van zaken is voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Zo wil de partij van het provinciebestuur weten wat de huidige reeënstand is in Zuid-Holland, hoeveel reeën er de afgelopen vijf jaar zijn afgeschoten, wanneer en op welke locatie.

 Een reden voor het afschot kan de verkeersveiligheid zijn. De Partij voor de Dieren vraagt daarom hoeveel aanrijdingen met reeën er de afgelopen vijf jaar zijn geweest, wanneer en waar. De partij wijst er op dat reeën vanwege de jacht in paniek de weg op kunnen rennen, waardoor de verkeersonveiligheid juist wordt vergroot. Zijn er daarom maatregelen getroffen om dit te voorkomen, wil de partij weten.

 Reeën kunnen soms schade veroorzaken aan bijvoorbeeld gewassen. Is dat de afgelopen vijf jaar voorgekomen en zo ja, om hoe veel schade gaat het dan, vraagt de Partij voor de Dieren zich af.

 Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Wij weten dat afgeschoten reeën voor consumptie worden gebruikt. Als dat zo is, dan levert de verkoop van reeën dus geld op. Terwijl reeën een wettelijk vastgelegde beschermde status hebben, waarop de provincie moet toezien. De ontheffing voor afschot van reeën mag nooit worden gebruikt vanuit de perverse prikkel van consumptie. Ik wil weten hoe de provincie dit waarborgt!”

Gemeenten verdienen meer dan miljard euro met parkeergeld

Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2020.

De onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste gemeentelijke heffingen. Samen zijn ze met 8,0 miljard euro in 2020 goed voor bijna drie kwart van alle heffingen. De inkomsten uit de ozb behoren tot de algemene middelen van een gemeente, de afvalstoffenheffing en rioolheffing niet.

Opbrengst afvalstoffenheffing stijgt meer dan 8 procent

De opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing is dit jaar naar verwachting 2,0 miljard euro. Dit is 8,3 procent meer dan in 2019. Ook in 2019 begrootten gemeenten al een toename, toen van 5,5 procent. De stijging van de reinigingsheffingen komt vooral door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval. Hiermee is een einde gekomen aan een reeks van jaren waarin de begrote opbrengst van de reinigingsheffingen op totaalniveau in Nederland nauwelijks veranderde.

De begrote opbrengst ozb neemt in 2020 met 4,7 procent toe tot 4,3 miljard euro. Dit is de grootste stijging in zeven jaar. De verandering van de opbrengst ozb wordt bepaald door de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed (WOZ-waarde), van het aantal panden, en door de tariefontwikkeling. De tarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Uit rioolheffingen ontvangen gemeenten dit jaar 1,7 miljard euro. Dit is 2,1 procent meer dan in 2019, een toename die overeenstemt met de gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,9 procent over de afgelopen vijf jaar.

Opbrengst toeristenbelasting neemt met bijna 40 procent toe

Niet alleen de inkomsten uit de ozb, ook die uit de toeristenbelasting behoren tot de algemene middelen van een gemeente. Gemeenten begroten dit jaar 411 miljoen euro aan toeristenbelasting. Dit is 117 miljoen euro meer dan in 2019, een toename van 39,7 procent. De stijging komt voor drie kwart voor rekening van Amsterdam. In de hoofdstad wordt aan toeristenbelasting 199 miljoen euro begroot. Hiermee is de toeristenbelasting in 2020 in Amsterdam voor het eerst een grotere inkomstenbron dan de ozb, die dit jaar naar verwachting 178 miljoen euro oplevert. Tot 2020 bracht de toeristenbelasting alleen in zes kleine kustgemeenten - de vijf Waddeneilanden en Veere - meer op dan de ozb. In 2020 wordt bijna de helft van de toeristenbelasting die voor heel Nederland is begroot in Amsterdam geïnd.

Meer dan 1 miljard euro aan parkeerheffingen

De opbrengst van de parkeerheffingen stijgt in 2020 naar verwachting met 9,6 procent tot ruim 1,0 miljard euro. De begrote stijging van 89 miljoen euro voor alle gemeenten tezamen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan Amsterdam (+39 miljoen euro), Rotterdam (+13 miljoen euro) en Den Haag (+12 miljoen euro). Amsterdam begroot aan parkeergelden dit jaar 321 miljoen euro. Dit is bijna een derde van alle gemeentelijke parkeergelden. Voor Amsterdam vormen de parkeergelden een belangrijke inkomstenbron. Voor heel Nederland maken de parkeergelden nog geen 10 procent uit van de begrote inkomsten uit gemeentelijke heffingen, voor de hoofdstad is dit bijna 31 procent.maandag 27 januari 2020

Bestuurder rijdt in op agenten bij alcoholcontrole in Delft

Delft - Een 52-jarige man uit Schipluiden werd zondagmorgen 26 januari aangehouden nadat hij op de Westvest was ingereden op agenten die daar een alcoholcontrole hielden. Doordat zij op tijd wisten weg te springen, zijn zij niet gewond gemaakt. Beide agenten hebben aangifte gedaan.

Omstreeks 05.30 uur waren de agenten op de Westvest bezig met een alcoholcontrole. Terwijl zij bezig waren met de blaastest van een bestuurder, zagen zij in de verte een automobilist aan komen rijden. Omdat er niet voldoende plek op de weg was voor deze bestuurder om er veilig langs te kunnen rijden, ging één van de agenten op het wegdek staan om hem een stopteken te geven. In plaats van dat de man echter stopte of zijn vaart minderde, reed hij met onverminderde snelheid door over de verkeerde weghelft en de middenberm en maakte ondertussen met zijn arm een beweging naar de agent om aan te geven dat deze aan de kant moest gaan. De bestuurder reed rakelings langs het voertuig wat op dat moment gecontroleerd werd en doordat de agent wegsprong kon hij voorkomen dat hij door de bestuurder zou worden aangereden. Ook een tweede agent wist maar net te voorkomen dat hij door de voorbijrazende bestuurder geraakt werd. Beide agenten zijn direct in de auto gesproken om de bestuurder te volgen en wisten hem na een korte achtervolging aan te houden op de Rotterdamseweg. De verdachte is ingesloten voor verhoor, hij blies op het bureau 380 ugl. Beide agenten hebben aangifte gedaan tegen de verdachte. De recherche onderzoekt de zaak.

Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak
De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Ook als er aanwijzingen zijn dat het geweld is gepleegd onder invloed van alcohol of drugs, kunnen verdachten zwaardere straffen krijgen.

Geweld tegen politieagenten wordt niet geaccepteerd
De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politieambtenaren hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

zaterdag 25 januari 2020

Drie inbrekers aangehouden in Nootdorp dankzij alerte melder

Nootdorp - De politie kreeg donderdag 23 januari rond 02.00 uur een inbraakmelding aan de Zonnehof. In de omgeving hielden agenten drie verdachten aan voor poging inbraak in een parkeergarage. Het ging om twee 25-jarige mannen uit Dordrecht en Zoetermeer en een 26-jarige verdachte uit Breda. Aan de toegangsdeur ontdekten agenten verse schade.

Een bewoner werd wakker van slijpgeluid en zag in het trappenhuis van de gezamenlijke parkeergarage drie onbekende personen lopen. Omdat hij een inbraak vermoedde, belde hij gelijk de politie en gaf daarbij de signalementen op van de verdachten. Agenten zagen in de nabije omgeving een auto rijden met daarin drie personen die aan de signalementen voldeden. Hierna zijn de drie aangehouden. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.

Getuigen gezocht
Mogelijk zijn nog meer verdachten betrokken bij de poging inbraak. De melder vermoedde dat er nog minimaal een vierde verdachte in een tweede auto wegreed toen de politie aankwam op het Zonnehof. Hebt u iets opvallends gezien? Bel 0900-8844.

Inbrekerswerktuigen
De politie ging donderdagochtend 23 januari op zoek naar inbrekerswerktuigen. Ook zochten agenten in een sloot aan de Zonnehof. Daar troffen agenten goederen aan die voor onderzoek in beslag zijn genomen. Mocht u in de omgeving nog inbrekerswerktuigen – zoals een slijptol of koevoet - vinden, neem dan direct contact op met politie Pijnacker-Nootdorp via 0900-8844.

In welke situaties kan ik contact opnemen met 112?
In geval van spoed. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is of wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Door 112 te bellen kan iemands leven gered worden, kan de politie de daders van een misdrijf aanhouden of kan een misdrijf worden opgelost doordat de dader(s) kan worden betrapt.

vrijdag 24 januari 2020

Wijziging parkeertarieven en parkeertijden voor Centrumgebied

Per 1 januari 2020 zijn de parkeertarieven gewijzigd en de parkeertijden voor betaald parkeren in het centrumgebied verruimd. Deze zijn als volgt:

Nieuwe betaald parkeertijden

De betaald parkeertijden zijn per 1 januari 2020 verruimd van 09.00 - naar 23.00 uur (ma t/m za). De betaald parkeertijd op zondag is niet gewijzigd (12.00 - 17.00 uur). Ook de betaald parkeertijden rondom de Dorpsstraat zijn hetzelfde gebleven (ma t/m za van 09.00 – 18.00 uur en vrijdagavond van 18.00 – 21.00 uur).

Nieuwe parkeertarieven

Het uurtarief in het centrumgebied is verhoogd van € 1,50 naar € 2,40. Het dagtarief is verhoogd van
€ 7,00 naar € 11,10. Deze nieuwe parkeertarieven gelden ook voor het gebied rondom de Dorpsstraat.

Leges

Het tarief voor een eerste bewonersvergunning in het centrumgebied is verhoogd van € 16,00 (alleen legeskosten) naar € 45,00 (€ 29,00 en € 16,00 legeskosten). Kijk voor meer informatie over de nieuwe betaald parkeertijden en tarieven op: https://www.p1.nl/parkeren/zoetermeer.

donderdag 23 januari 2020

Wetsvoorstel maakt overstappen van internet- en telefonieaanbieder eenvoudiger

Vanaf komende zomer gaan Nederlandse internet-, telefonie- en tv-aanbieders aan consumenten nog een half jaar lang toegang tot hun oude e-mailadres(sen) bieden, nádat een klant is overgestapt. Deze afspraak binnen de sector is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) om overstappen naar een andere provider voor consumenten en mkb’ers eenvoudiger en aantrekkelijker te maken.

Naast deze afspraak heeft staatssecretaris Keijzer ook diverse wijzigingen van de Telecommunicatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Nieuw is onder andere dat ondernemers schriftelijk toestemming moeten geven voor een overstap naar een andere provider, ook als ze daar telefonisch een aanbod voor hebben gekregen. Hiermee wordt lijnkaping aangepakt. Bij dit fenomeen, ook bekend als slamming, wordt een zakelijke klant geconfronteerd met een overstap naar een andere telecomaanbieder zonder dat hij hierom heeft gevraagd of hier bewust mee heeft ingestemd, vaak door misleiding. Consumenten zijn hier door het Burgerlijk Wetboek al tegen beschermd.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Consumenten stappen niet snel over van internet- of telefonieaanbieder. Bijvoorbeeld, omdat ze steeds vaker een combinatie van internet, tv, mobiele/vaste telefonie en bijvoorbeeld muziekstreaming afnemen. Ik wil graag toe naar een situatie waar meer aanbieders een kans krijgen en consumenten bewuster zijn van keuzemogelijkheden. Met deze wettelijke maatregelen bescherm ik bovendien kleinere ondernemers tegen misleidende overstappraktijken.”

Doorsturen van e-mails verlaagt drempel om over te stappen

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van EZK blijkt dat angst bij consumenten om de toegang tot hun e-mail te verliezen, als ze van aanbieder wisselen, een drempel is om over te stappen. Het behoort samen met gebrek aan inzicht in inhoudelijke of prijsverschillen of de internetsnelheid zelfs tot de belangrijkste redenen.

De aanbieders hebben op verzoek van de staatssecretaris met elkaar afgesproken om vanaf deze zomer nog zes maanden toegang tot de e-mail te bieden, nadat de consument is overgestapt. Nu is dat nog één maand. Bovendien wordt wettelijk vastgelegd dat providers zorgen dat de levering van internet, telefonie en tv niet langer dan één werkdag wordt onderbroken. Dit neemt een andere angst weg die in het onderzoek naar boven kwam: veel consumenten zijn bang om bij een overstap tijdelijk geen internetverbinding te hebben.

Verdachten van overval op pakketbezorger aangehouden in Den Haag

Den Haag - De recherche van Den Haag-Zuid hield woensdagmorgen 22 januari drie verdachten aan op verdenking van het plegen van een gewapende overval op een pakketbezorger. Het gaat om Hagenaars van 15, 18 en 20 jaar.

De overval gebeurde op zaterdag 11 januari op de Tesselschadelaan. Het slachtoffer was omstreeks 15.25 uur bezig met het bezorgen van pakketjes toen hij bij zijn bestelauto werd bedreigd door meerdere mannen met messen en een vuurwapen. De mannen namen pakketten weg uit de bestelauto en renden daarna weg.

Buurtonderzoek
De recherche is na de melding direct een onderzoek gestart. Informatie uit een buurtonderzoek leidde uiteindelijk naar een 17-jarige verdachte uit Den Haag die dinsdag 14 januari werd aangehouden. Hij is vrijdag 17 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het onderzoek werd voortgezet waarna het spoor uitkwam bij de nu aangehouden verdachten. In hun woningen werd een doorzoeking gedaan waarbij er ondermeer gegevensdragers in beslag zijn genomen voor verder onderzoek. De verdachten zitten vast voor verder verhoor en worden vrijdag 24 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Vooral werkenden met kinderen gaan er in 2020 op vooruit

Vooral werkenden met kinderen gaan er dit jaar in koopkracht op vooruit. Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met 1,5 tot 2,5 procent, maar er zijn ook gezinnen die er 3,5 tot 4,5 procent op vooruit gaan.

De uitkeringen gaan ook omhoog, maar blijven achter bij de loonstijgingen. De koopkrachtstijging voor mensen met een uitkering en gepensioneerden is dan ook lager, vaak minder dan 1 procent. Dat laten de nieuwste koopkrachtberekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zien.

Nauwelijks koopkrachtstijging voor niet-werkenden

De prijzen stijgen met gemiddeld 1,6 procent en de gemiddelde loonstijging is 2,8 procent. Veel werkenden profiteren van de verhoging van de arbeidskorting. Mensen met een bijstandsuitkering gaan er nauwelijks op vooruit. Hun koopkrachtstijging blijft steken onder de 1 procent, wat betekent dat zij per maand slechts 10 tot 20 euro meer te besteden hebben. Voor veel gepensioneerden met alleen AOW of daarbij een klein pensioen geldt hetzelfde. Daarnaast blijft hun koopkrachtstijging achter doordat de pensioenen opnieuw niet worden geïndexeerd.

Huurtoeslag en energie

De harde inkomensgrens voor de huurtoeslag is vervallen. In plaats daarvan wordt de grens nu inkomensafhankelijk afgebouwd en hierdoor komen meer huishoudens voor huurtoeslag in aanmerking. Het Nibud adviseert mensen om op toeslagen.nl een proefberekening te maken om te zien of zij in 2020 huurtoeslag kunnen krijgen. Op dezelfde site kunnen zij de toeslag vervolgens zelf aanvragen. Voor veel huishoudens zal de energierekening lager zijn omdat de belasting op energie dit jaar omlaag gaat.

Meer huishoudens krijgen kindgebonden budget

Meer huishoudens met kinderen hebben in 2020 recht op kindgebonden budget. Dat komt doordat de inkomensgrens voor stellen met kinderen is verhoogd. Hierdoor hebben meer mensen met een hoger inkomen recht op het maximale kindgebonden budget. De beperkingen die de kinderbijslag kende voor 16- en 17-jarigen, vervallen. Daardoor is er geen maximum bedrag meer dat zij mogen bijverdienen. Ook blijven hun ouders kinderbijslag ontvangen als zij al voor hun 18e studeren in het hoger onderwijs. Eerder verviel in dat geval het recht op kinderbijslag. Om dit te compenseren, wordt de kinderbijslag dit jaar niet geïndexeerd.

Goed checken

Mensen die kinderbijslag ontvangen én in aanmerking komen voor het kindgebonden budget hebben dit in december al automatisch voor de eerste keer ontvangen. Het Nibud adviseert hen om het inkomen waarop de Belastingdienst de hoogte van de tegemoetkoming heeft gebaseerd, goed te checken. “De Belastingdienst kijkt naar het verzamelinkomen van 2018. Als je salaris in de tussentijd hoger of lager is geworden, moet je dat meteen doorgeven,” zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Zo voorkom je dat je achteraf veel geld moet terugbetalen. Je kunt je inkomen beter wat te hoog inschatten dan te laag, dan kan het bij de definitieve beschikking alleen maar meevallen.”

Nibud Koopkrachtberekenaar

In de Nibud Koopkrachtberekenaar zijn de nieuwste cijfers verwerkt. In deze tool is te zien hoe de koopkracht voor 117 veel voorkomende huishoudens verandert. Het Nibud adviseert huishoudens om met behulp van het Persoonlijk Budgetadvies (op persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl) en een jaarbegroting na te gaan welke keuzes zij dit jaar kunnen maken.

woensdag 22 januari 2020

Museum Volkenkunde in Leiden zoekt 6000 plastic flessen en hulp bij het maakproces van het werk van kunstenaar George Nuku

21 februari 2020 opent Museum Volkenkunde in Leiden de grote overzichtstentoonstelling EEN ZEE VAN EILANDEN - Topstukken uit Oceanië. Intrigerende oude objecten als altaarbeelden en gigantische visserskano’s én hedendaagse kunst van internationale musea uit o.a. Parijs en Stuttgart en de eigen wereldberoemde collectie laten de culturele rijkdom van Oceanië zien. 

Een van de kunstwerken is BOTTLED OCEAN 2120 van beeldend kunstenaar George Nuku. De toonaangevende Maori kunstenaar, afkomstig uit de Ngāti Kahungunu-stam Nieuw-Zeeland, heeft inmiddels meer dan 50 grote projecten voor internationale musea en kunstinstellingen op zijn naam staan. Zijn van gerecycled plastic zaalvullende installatie stelt een denkbeeldige onderwaterwereld vol zeedieren voor. Het werk drukt tegelijk hoop én een waarschuwing voor de toekomst uit. 

Nuku komt in de weken voor de opening werken aan zijn installatie. Hiervoor is het museum op zoek naar 6000 plastic flessen en geïnteresseerden die mee willen werken aan het kunstwerk. 

Plastic flessen verzamelen
Centraal in dit werk staat een grote ‘totem’. Samen met publiek gaat Nuku werken aan een sprookjesachtige onderwaterwereld van koraal, zee-anemonen en kwallen tot vissen in uiteenlopende soorten en maten. Allemaal gemaakt van plastic flessen. Hiervoor zijn ongeveer 6000 frisdrankflessen nodig. Verschillende grote bedrijven hebben hier al gehoor aangegeven. Ook bezoekers en geïnteresseerden kunnen tot op de dag van vandaag hun plastic fles(sen) langsbrengen, schoongespoeld en ontdaan van de etiketten.

Meewerken aan het kunstwerk
Wie George Nuku een uurtje of een middag wil meehelpen bij het maken van zijn installatie kan zich aanmelden via de website van Museum Volkenkunde. Iedereen vanaf 8 jaar (kinderen onder begeleiding) is welkom om met Nuku en de plastic flessen aan de slag te gaan. De toegang is gratis, men dient zich wel vooraf in te schrijven en wie meewerkt krijgt een uitnodiging voor de feestelijke opening op 20 februari a.s..
Meer informatie over het aanmelden is te vinden op www.volkenkunde.nl.

Gratis ads