zondag 14 februari 2016

Vijf dagen vluchtelingen opvang kost Zoetermeer 221.000 euro

Van donderdag 19 november 2015 tot en met dinsdag 24 november 2015 heeft de gemeente Zoetermeer gezorgd voor crisisopvang van 143 vluchtelingen in sporthal de Veur. De eerste groep van ruim 100 vluchtelingen vertrok op zondag 22 november en de laatste groep is op dinsdag 24 november vertrokken. De opvang is goed en zonder incidenten verlopen. De kosten zijn echter aanzienlijk te noemen. In het AD van vandaag zijn de uitgaven van een aantal gemeenten genoemd en ook wij hebben er een paar vergeleken. Het is ons opgevallen dat Zoetermeer hogere kosten heeft gemaakt.

 Hierover heeft de LHN de volgende vragen aan het college:

1. Ook Zoetermeer heeft de taak om vluchtelingen op te vangen. De kosten worden beperkt vergoed vanuit het Rijk. Wat vindt het college van het uiteindelijke bedrag voor rekening van Zoetermeer? Is ook het college hiervan geschrokken?

2. Het aantal vrijwilligers dat zich had aangemeld om te helpen bij de opvang, was overweldigend. Dat zegt iets over de betrokkenheid van onze inwoners! Desondanks zijn de kosten gemaakt voor personele inzet, over het totaal genomen, hoog. Kan het college dat verklaren?

3. Het COA vergoedt € 100,= per overnachting per vluchteling aan de gemeente. Voor Zoetermeer kwam dit uit op een bedrag van € 45.000,=. Dit betekent dat er 450 overnachtingen in totaal hebben plaats gevonden. Hieruit kan je concluderen dat de kosten per overnachting zijn uitgekomen op een bedrag van
 € 491,11 per vluchteling per nacht. Oorzaak is mede dat een groot aantal vluchtelingen al na drie dagen weer moesten vertrekken. Is hier nog een compensatie van het Rijk te verwachten?

4. De LHN vindt de kosten voor onze begroting hoog. Voor genoemde bedragen zou je deze mensen comfortabeler hebben kunnen opvangen in een plaatselijk hotel. Bij eventuele nieuwe opvang, welke maatregelen voor kostenbeheersing neemt het college dan?

 5. Het college stelde zich op het standpunt dat eerst de opvang goed geregeld moest worden en dat daarna werd gekeken naar de kosten. Vindt het college ook dat, bij eventuele nieuwe opvangtaken, college en raad zich op voorhand moeten uitspreken over het niveau van opvang en de te maken kosten?

De gemeente Woerden betaalde voor de opvang van een gelijk aantal vluchtelingen 105.520 euro

Opnieuw daling van misdaadcijfers Zoetermeer

Ook in 2015 is het aantal misdrijven verder afgenomen. Het totaal aantal misdrijven is in vergelijking met 2014 met 17% gedaald. Het aantal High Impact Crimes (dat zijn woninginbraken, geweld, straatroven en overvallen) is met 8% gedaald.

Ook werd er minder ingebroken in woningen. Sinds 2011 vertoont het aantal aangiftes van dit misdrijf een dalende lijn. Waren er in dat jaar nog 1.067 woninginbraken, in 2015 was dat aantal gedaald tot 490 woninginbraken. Dat is ten opzichte van 2014 een daling van 12%. De gemeente neemt al een aantal jaren samen met politie, woningcorporaties en vele vrijwilligers van onder andere WAS en Waaks! maatregelen om woninginbraken tegen te gaan. Deze aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen.

Het aantal oplichtingen en het aantal gevallen van diefstal/inbraak in schuren is ook gedaald. Er is wel een lichte stijging van de misdrijven openlijk geweld en winkelinbraak.

Burgemeester Aptroot: ”We werken samen met onze inwoners en partners aan het verbeteren van de veiligheid in Zoetermeer. Het is dan heel mooi als blijkt dat de misdrijfcijfers blijven dalen. Zoetermeer doet het wat betreft veiligheid goed vergeleken met andere gemeenten. Maar elk misdrijf is er één teveel. Wij blijven er daarom hard aan werken om dit lagere niveau vast te houden en zo mogelijk de misdrijfcijfers in 2016 verder te laten dalen.”

Veiligheid
De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Het is een taak van de gemeente om dit in samenwerking met diverse partijen te realiseren. Er wordt ingezet op preventie en er wordt opgetreden wanneer dat nodig is


The Hague Grand Prix in het Hofbad

Van 26 tot en met 28 februari organiseert The Hague Swimming de 3e editie van The Hague Grand Prix in zwembad het Hofbad. Het is een officieel Olympisch Kwalificatie Toernooi voor zwemmers die deze zomer aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro willen meedoen.

Landen die meedoen aan dit internationale toernooi zijn Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië. Ook vindt 1 van de 5 Paralympische kwalificatietoernooien voor Rio 2016 plaats. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud.

Aanvang wedstrijden

  • Vrijdag 26 februari, 16.00 uur.
  • Zaterdag 27 februari, 9.00 uur.
  • Zondag 28 februari, 16.00 uur: laatste finales.
De entree voor bezoekers van The Hague Grand Prix is aan de zijkant van het zwembad.

Kaartverkoop

De kaartverkoop vindt plaats bij de entree voor het publiek bij het zwembad vanaf vrijdag 26 februari, 14.30 uur. Het is niet mogelijk vooraf kaarten te bestellen.
De prijzen voor toeschouwers van The Hague Grand Prix zijn:
  • € 6 voor sessie.
  • € 10 voor series & finales.
  • € 18,50 voor passe-partout (3 dagen).

Meer informatie

zaterdag 13 februari 2016

Kabinet: rust in ambulancesector

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten een wetsvoorstel in te dienen om de werking van de Tijdelijke wet ambulancezorg met twee jaar te verlengen. Deze wet is ingegaan in 2013 en wordt nu verlengd tot en met 2019. In de tijdelijke ambulancewet is geregeld dat per regio één ambulancevoorziening is aangewezen die de ambulancezorg uitvoert en de meldkamer ambulancezorg in stand houdt.

Op dit moment is er nog volop discussie over de acute zorg in Nederland. Zo is nog niet duidelijk welke rol zorgverzekeraars kunnen gaan spelen in de acute keten en hoe de landelijke meldkamer precies georganiseerd gaat worden. Ook wordt er hard gewerkt aan het vergroten van de transparantie over kwaliteit in de ambulancezorg. Een grote verandering in de organisatie is daarbij niet bevorderlijk.

Het kabinet wil daarom de tijdelijke wet voor een beperkte periode verlengen en daarmee de bestaande verantwoordelijkheden nog even in stand houden. Dit zorgt voor rust in de ambulancesector en geeft de mogelijkheid om op basis van de uitkomsten van de lopende discussies te bepalen wat het beste is voor de toekomst van de ambulancezorg in Nederland.
(rijksoverheid.nl)

Politie voorkomt uitreis Syrie na inbeslagname telefoon

Den Haag - In opdracht van het Openbaar Ministerie in Rotterdam nam de politie donderdag 4 februari in Den Haag een telefoon van een 16-jarig meisje in beslag. Onder leiding van de rechter-commissaris vond vervolgens een huiszoeking plaats. Hierdoor werd een uitreis naar Syrië voorkomen.

Naar aanleiding van dit handelen door de politie-eenheid Den Haag, in opdracht van het Openbaar Ministerie in Rotterdam, is commotie ontstaan onder andere op social media. De politie benadrukt dat zij niet zelfstandig personen van straat haalt, maar direct na het verzoek van het Openbaar Ministerie heeft gehandeld. De politie voerde de uitdrukkelijke instructie van het Openbaar Ministerie Rotterdam uit, om de werkende telefoon van het 16-jarige meisje in beslag te nemen. Vervolgens vond een huiszoeking plaats onder leiding van een rechter-commissaris. Terrorisme heeft top-prioriteit waardoor de politie direct handelt op het moment dat het Openbaar Ministerie dit noodzakelijk acht.

De advocaat van het 16-jarig meisje, de heer Ruperti, meent dat er sprake zou zijn van vrijheidsberoving, mishandeling en belediging. Door dit te stellen verdraait advocaat Ruperi de feiten. De politie benadrukt dat hier geen sprake van is. De verantwoordelijkheid voor deze actie ten aanzien van het meisje is geinitieerd door het Openbaar Ministerie Rotterdam. De politie-eenheid Den Haag heeft hier uitvoering aan gegeven en deze opdracht op correcte wijze uitgevoerd. De uitspraken van de advocaat Ruperti heeft geleid tot een oproep tot een demonstratie in de wijk Hoefkade. De politie staat in verbinding met de mensen in deze wijk, de samenwerking verloopt voortreffelijk en dit wil de politie graag zo houden.
(politie.nl)

Zes aanhoudingen na oproep tot demonstratie Schilderswijk Den Haag


Den Haag - De aankondiging van een mogelijke demonstratie, die zou plaatsvinden op de Hoefkade, zorgde zaterdag 13 februari voor veel berichtgeving op zowel social media als oploop in de omgeving van de Hoefkade. De politie hield zes personen aan.


Na de inbeslagname van een mobiele telefoon van een 16-jarig meisje, op donderdag 4 februari, ontstonden de afgelopen dagen verschillende berichtgevingen in de (social) media. Vervolgens circuleerde zaterdag op social media een aankondiging van een demonstratie om 16.00 uur op de Hoefkade. In gesprek met de afzender van deze aankondiging gaf de politie aan dat, op last van de burgemeester, demonstreren op de Hoefkade niet was toegestaan. Wel werd het alternatief geboden om te demonstreren in het Huygenspark.
Tot een daadwerkelijke demonstratie kwam het niet, maar er verzamelden zich wel tientallen personen op de Hoefkade en op het Hobbemaplein.

Op de Hoefkade hielden agenten drie mannen (25, 29 en 30 jaar) aan, omdat zij geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om de locatie te verlaten. In de buurt van het Hobbemaplein hielden agenten nog eens drie jongens van 14 jaar uit Den Haag aan voor openlijk geweldpleging. Het drietal gooide stenen naar een voorbij rijdende tram en gooide een ruit in van een abri. De politie bracht alle verdachten naar het politiebureau voor verhoor. In de wijk sneuvelde een winkelruit.

De politie onderzoekt deze vernieling en verzoekt getuigen contact op te nemen via 0900-8844.
De politie zorgde direct na aankondiging van de demonstratie voor verbinding in de wijk. Wijkagenten gingen in gesprek met de wijkbewoners en legden de situatie uit. Ook bezocht de politie de diverse moskeeën en gingen buurtvaders de straat op om in gesprek te gaan met jongeren.
(politie.nl)

Overval avondwinkel Den Haag

Den Haag - Twee mannen overvielen vrijdag 12 februari om 18.15 uur een avondwinkel aan de Stille Veerkade. De eigenaar van de winkel raakte hierbij lichtgewond.
De eigenaar van de avondwinkel zag dat er twee mannen met gezichtsbedekking zijn winkel binnen liepen waarna ze hem bedreigden met een wapen. Het slachtoffer raakte in gevecht met een van de overvallers en raakte daarbij lichtgewond. De verdachten verlieten de winkel met geld uit de kassa. Nadat zij de winkel hadden verlaten achtervolgde een getuige de overvallers in de richting van de Paviljoensgracht. Het lukte deze getuige om een van de overvallers vast te grijpen. De andere overvaller gaf de getuige een klap. De getuige raakte hierbij licht gewond. De overvallers gingen er vervolgens vandoor in de richting van de Doubletstraat. De recherche onderzoekt de overval en zoekt getuigen. 

Signalement

Van de overvallers is het volgende signalement bekend.

Verdachte 1: Man van vermoedelijk Antilliaanse afkomst met een lengte van ongeveer 1.75 mtr. De man was geheel in het zwart gekleed en droeg sportschoenen.

Verdachte 2: Man van vermoedelijk Somalische afkomst met een lengte van ongeveer 1.65 mtr. De man was geheel in het zwart gekleed. 

Tips? Bel de politie!

Bent u getuige geweest van deze overval of heeft u andere informatie, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met M Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
(politie.nl)

Slachtoffer woningbrand Hoevenbos Zoetermeer met ernstige brandwonden naar ziekenhuis

Vanmiddag is rond half vier door nog onbekende oorzaak brand uitgebroken in een galerijflat aan het Hoevenbos. De bewoonster raakte daarbij ernstig gewond.
Bij aankomst van de brandweer was er sprake van een uitslaande brand in een flatwoning op de elfde etage.
De bewoonster bleek nog in de woning aanwezig te zijn. Zij werd door de brandweer uit de woning gered en daarna met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.
Ook twee politieagenten, die als eerste bij de woning aankwamen en door de plotselinge uitbreiding van de brand werden overvallen, zijn in verband met ademhalingsklachten voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
De brand zelf was vervolgens snel onder controle. De brandweer heeft tijdelijk vier omliggende woningen moeten ontruimen.
De politie stelt onderzoek in naar de oorzaak van de brand. 

vrijdag 12 februari 2016

Nachtwerkzaamheden aan RandstadRail in Oosterheem

Woensdagnacht 17 februari en donderdagnacht 18 februari vinden werkzaamheden plaats op het traject van de RandstadRail ter hoogte van het Oosterheemviaduct. De geluidsmaatregelen van de proefopstelling, die daar sinds vorig jaar zijn, worden aangepast. De werkzaamheden gaan gepaard met veel geluidsoverlast. De duur van deze overlast wordt zoveel mogelijk tot een minimum beperkt.

De gemeente laat het absorberend profiel van de proefopstelling aanpassen om te kijken of een vereenvoudigde variant vergelijkbaar geluid reducerend effect heeft.

Proefopstelling

Sinds september 2015 vindt er een proef met geluidsmaatregelen plaats op het Oosterheemviaduct ter hoogte van de Benthuizenstraat om te kijken of hiermee het geluid voldoende wordt verminderd. Om controle te houden op de geluidsmaatregelen laat de gemeente de proefopstelling en een aantal geluidsmeters staan tot 1 oktober 2016.

Dijksma: 10 miljoen euro extra tegen agressie in het openbaar vervoer

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) trekt eenmalig 10 miljoen euro extra uit om agressie in het openbaar vervoer te verminderen. Een groot deel hiervan zit in het pakket aan maatregelen dat NS met bonden is overeengekomen om agressie tegen conducteurs en machinisten tegen te gaan. Onder meer door de inzet van flexibele veiligheidsteams mede mogelijk te maken. De vakbond voor rijdend personeel (VVMC) legt het akkoord nog voor aan de leden. Dijksma wil met het eenmalige bedrag de maatregelen voor meer sociale veiligheid versnellen. Dat bedrag komt bovenop de eerder afgesproken maatregelen voor sociale veiligheid die nu in gang zijn gezet.

Dijksma: "Ik ben blij dat de NS met de bonden tot overeenstemming is gekomen om agressie op het spoor aan te pakken. Machinisten, conducteurs en andere mensen werkzaam in het ov doen maatschappelijk belangrijk en moeilijk werk. Dan is er maar één devies: voor die mensen hebben we allemaal respect en je blijft met je handen van ze af. Daarom trek ik 10 miljoen euro uit voor extra maatregelen in het openbaar vervoer die versneld moeten zorgen voor minder geweld en een veilige reis voor personeel en reiziger.”

Pakket aan maatregelen

Een groot deel van het geld gaat naar de inzet van flexibele veiligheidsteams. Deze teams zijn gedurende de avond in te zetten op verschillende trajecten voor de veiligheid van het gehele openbaar vervoer. Dijksma wil zo bijdragen aan de veiligheid van alle medewerkers in het openbaar vervoer en van de reizigers. Verder wordt gedacht aan een SMS-alert app zoals eerder door de Tweede Kamer is voorgesteld en aan extra bemensing bij poortjes die nog niet in gebruik genomen zijn. Omdat bij deze laatste maatregel juist veel stations zitten waar ook andere vervoerders rijden, heeft dit ook een positief effect op de veiligheid van medewerkers van andere spoorbedrijven. De extra maatregelen komen bovenop de acht maatregelen die in maart 2015 zijn afgesproken, zoals cameratoezicht en intensivering van de samenwerking tussen NS en politie.

Veiligheidsdoelstelling in het ov
Tegelijkertijd moet de sociale veiligheid met alle spelers in het openbaar vervoer verder worden aangepakt. Daarom gaat de staatsecretaris binnenkort in gesprek met zowel NS, stad- en streekvervoerders, vakbonden en decentrale overheden om te komen tot een veiligheidsaanpak waarin concrete, ambitieuze, maar ook realistische doelstellingen worden afgesproken.

Daderaanpak


In samenhang met het al afgesproken maatregelenpakket staat voor het vervolg een intensieve daderaanpak centraal, waarbij het ministerie van Veiligheid en Justitie nauw betrokken wordt. Centraal doel is om de acties van iedereen die met deze groep van (potentiële) daders te maken heeft op elkaar te laten aansluiten. Zo wordt voorkomen dat het probleem van het ene gebied op het andere wordt afgewenteld. Ook wordt de relatie met het dossier verwarde personen sterker gelegd. Het budget dat het ministerie ter beschikking heeft voor alle beleidswensen tot 2028 is zeer gering. De keuze om deze eenmalige bijdrage te doen, maakt de ruimte voor andere wensen kleiner. De staatssecretaris geeft prioriteit aan het uitvoeren van maatregelen voor sociale veiligheid, omdat zij het onacceptabel vindt dat de veiligheid van medewerkers en reizigers in het geding is.
(rijksoverheid.nl)

Gratis ads