Aangepast zoeken

dinsdag 18 december 2018

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

Het merendeel denkt geen hulp nodig te hebben

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.
Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 dat het Nibud maandag 10 december 2018 publiceert.
Het Nibud roept gemeenten op mensen met geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat mensen professionele hulp nodig hebben zodra ze achterlopen met het betalen van de huur of de hypotheek of bijvoorbeeld dreigen afgesloten te worden van energie.

34% van de mensen met ernstige betalingsproblemen krijgt geen hulp

1,5 miljoen huishoudens (21%) hebben betalingsproblemen. De ene helft heeft lichte problemen, de andere helft ernstige. Van hen krijgt 34 procent geen enkele hulp. Vooral om die laatste groep, ruim 240.000 huishoudens maakt het Nibud zich zorgen. ‘De problemen zijn dusdanig groot, dat zij er zonder hulp niet uit komen,’ aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Dit zijn mensen bij wie bijvoorbeeld de energie is afgesloten, of waarbij beslag op het loon is gelegd. Als je bedenkt dat onder deze huishoudens ook veel alleenstaanden met kinderen zijn, begrijp je dat wij ons daar grote zorgen om maken. Zij verdienen het om zo snel mogelijk de hulp te krijgen die ze nodig hebben.’

Problemen verergeren

Het Nibud ziet in het onderzoek dat het type problemen ernstiger wordt. In 2009 had een enkeling te maken met het afsluiten van energie of het leggen van een loonbeslag. Inmiddels heeft 5 à 7 procent van alle huishoudens hiermee te maken. Ook groeit de groep huishoudens die de huur of hypotheek te laat betaalt, van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018.

Vroegsignalering: schadeverzekering is een belangrijk signaal

Uit het onderzoek blijkt dat de problemen echt ernstig zijn als mensen de schadeverzekering niet meer betalen. Daarom adviseert het Nibud dat verzekeraars meer gaan samenwerken met organisaties die zich bezighouden met vroegsignalering en schuldhulpverlening. Directeur Vliegenthart: ‘Geldproblemen zorgen voor zoveel stress binnen een huishouden dat we zo snel mogelijk moeten zien te voorkomen dat de problemen erger worden. Daarmee ondervangen we veel persoonlijke ellende, maar voorkomen we ook maatschappelijke kosten. En nu we zien dat mensen niet weten waar ze om hulp kunnen vragen, moet de hulp naar de mensen toe komen. Het is belangrijk dat meerdere partijen met een signalerende functie samen gaan werken.’

2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond

Op dit moment hebben 2,6 miljoen huishoudens moeite met rondkomen. Dit aantal is gedaald, in 2015 kwam nog 45 procent moeilijk rond, nu 38 procent. Ook staan huishoudens minder vaak rood en wordt er minder geleend dan drie jaar geleden. Opvallend is daarom dat uit het Nibud onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met betalingsproblemen niet daalt. En dat het soort problemen lijkt te verergeren. Met name jongeren tot 35 jaar, alleenstaanden met kinderen en de hogere inkomensgroepen hebben relatief gezien het vaakst ernstige betalingsproblemen. Het is voor het eerst dat het Nibud ziet dat de hogere inkomens vaker ernstige betalingsproblemen hebben dan de andere inkomensgroepen.

Rood staan:

In 2015 stond de helft van de huishoudens nooit rood.
In 2018 staat 61 procent van de huishoudens nooit rood.

Lenen:

In 2015 had 43 procent van de huishoudens een lening.
In 2018 heeft 34 procent van de huishoudens een lening. (Nibud)


Meer dan de helft van de huurders komt met moeite rond

Huurders hebben bovengemiddeld veel moeite om rond te komen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het NIBUD.


Vergeleken met voorgaande jaren komen  minder mensen met moeite rond. In 2015 was dit 45% van de mensen, nu nog 38% van de mensen. Huurders springen daar bovenuit. Maar liefst 53% van de huurders heeft moeite rond te komen. Bij huiseigenaren ligt dit percentage beduidend lager, op 26%. De Woonbond pleit dan ook al enige tijd voor het verlagen van woonlasten van huurders.
Stijgende lasten
Als reden voor de financiële problemen geven de meeste mensen (40%) aan dat het inkomen gelijk is gebleven terwijl de uitgaven zijn gestegen. Ook wijzen veel mensen (37%) op te hoge vaste lasten. 

Rekeningen niet op tijd kunnen betalen

Van de respondenten kan 32% rekeningen niet altijd op tijd betalen. De groep huishoudens die de huur of hypotheek wel eens te laat betaalt groeide van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018. Het deel dat wel eens te laat is met het betalen van de energierekening steeg in dezelfde periode van 17% naar 19%. (Woonbond)


3,5 miljoen alleenwonenden in 2030

In 2030 zal Nederland naar verwachting 8,5 miljoen huishoudens tellen. Nu zijn dat er 7,9 miljoen. Volgens de huishoudensprognose komen er vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. Dat meldt het CBS op basis van de huishoudensprognose 2018-2060.
Vanaf 2030 zal het aantal huishoudens minder sterk groeien. In 2060 zullen er naar verwachting 8,8 miljoen huishoudens zijn. Dat is de meest waarschijnlijke uitkomst op basis van huidige inzichten. Door onvoorziene veranderingen in het gedrag van bijvoorbeeld uit huis gaan, samenwonen en uit elkaar gaan, kan het aantal huishoudens hoger of lager uitkomen. Ook onzekerheid in de demografische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van immigratie, werkt door in het aantal huishoudens en de samenstelling daarvan. Om inzicht te geven in de mate van onzekerheid van de cijfers zijn prognose-intervallen bepaald. Hoe verder in de toekomst, hoe groter de onzekerheid. In 2060 ligt het aantal huishoudens waarschijnlijk tussen 8,0 miljoen en 9,6 miljoen.

Ruim half miljoen meer huishoudens verwacht in 2030

Het aantal huishoudens neemt tussen 2019 en 2030 naar verwachting toe met 550 duizend. Dit zijn vooral eenpersoonshuishoudens. In 2030 zullen er 3,5 miljoen huishoudens uit een persoon bestaan, 406 duizend meer dan nu. Het aantal paren zonder kinderen neemt met 102 duizend toe, bij de andere typen huishoudens is de groei kleiner.

Meer huishoudens van ouderen

De voorziene groei van het aantal huishoudens komt voornamelijk voor rekening van 65-plussers. De grote naoorlogse generaties komen op leeftijd. Zij leven bovendien langer. Ook het aantal huishoudens met een referentiepersoon tussen 25 en 45 jaar neemt volgens de prognose tot 2030 toe. Deze huishoudens worden gevormd door de relatief grote generaties die zijn geboren in de jaren negentig en kort na de eeuwwisseling. 

Minder huishoudens worden juist verwacht bij de middelbare leeftijden (45 tot 60 jaar). Dit zijn kleinere generaties die zijn geboren na de sterke daling van het geboortecijfer begin jaren zeventig. Onder jonge twintigers voorziet de prognose eveneens minder huishoudens in 2030 dan nu. Zij verlaten het ouderlijk huis naar verwachting op wat latere leeftijd dan de afgelopen jaren.

Vooral meer oudere alleenwonenden

Bijna drie kwart van de huishoudens die er tot 2030 bij komen zijn eenpersoonshuishoudens. Ook dit zijn grotendeels ouderen die vaker dan mensen van middelbare leeftijd alleen wonen. Dat komt vooral door verweduwing, maar ook steeds vaker door scheiding.

Verhouding oudere alleenwonende mannen en vrouwen minder scheef

Het aantal oudere vrouwen dat alleen woont is groter dan het aantal mannen. Vooral vrouwen krijgen te maken met verweduwing. Zij worden gemiddeld ouder dan mannen en zijn doorgaans jonger dan hun partner. Dat zal ook in de toekomst zo zijn. Wel wordt de man-vrouwverhouding bij de alleenwonende ouderen naar verwachting wat minder scheef. In 2030 zal 65 procent van hen vrouw zijn, nu is dat 69 procent. Door de stijgende levensverwachting vindt verweduwing pas op hogere leeftijden plaats, waardoor ook vrouwen langer deel uitmaken van een paar. 

Bij alleenstaande 25- tot 65-jarigen zijn mannen in de meerderheid. Dit komt vooral doordat na een scheiding de kinderen meestal bij de moeder wonen, waardoor zij een eenoudergezin vormen en de man een eenpersoonshuishouden. Dit zal ook in 2030 nog zo zijn, al zijn er dan meer alleenstaande moeders op hogere leeftijden. Dit heeft te maken met de latere leeftijd waarop vrouwen aan kinderen beginnen. Maar jongvolwassenen blijven ook langer thuis wonen.

Meeste mensen wonen samen met anderen

De sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens kan de indruk wekken dat Nederland op weg is een land van eenlingen te worden. De meeste mensen wonen echter samen met een partner, kinderen of ouders. Zo'n 81 procent maakt deel uit van een meerpersoonshuishouden, 18 procent van de inwoners is alleenstaand. In 2030 zal volgens de prognose ruim 19 procent van de inwoners alleen een huishouden vormen. (cbs)

maandag 17 december 2018

Motorrijder overleden na eenzijdig ongeval in Den Haag

Den Haag - Een 29-jarige Hagenaar overleed zaterdag 15 december nadat hij op de Ockenburghstraat ongelukkig ten val kwam met zijn motor.
Omstreeks 20.25 uur kregen agenten de melding dat op de Ockenburghstraat een motorrijder ten val was gekomen in een flauwe bocht. Ter plaatse troffen zij de zwaargewonde Hagenaar aan. De man werd door ambulancepersoneel gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen, waarna zijn familie in kennis is gesteld.
Team Verkeer deed ter plaatse onderzoek en zal de exacte toedracht verder onderzoeken.

Waarschuwing voor malafide webwinkels

Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting heeft de afgelopen weken meerdere aangiftes ontvangen van malafide webwinkels die misbruik maken van de naam van KPN, Tele2, Kijkshop en Coolblue. De domeinnamen waarin de namen van deze ketens worden misbruikt worden altijd aangevuld met een toevoegsel zoals deals, shop, actie, nl, nederland, uitverkoop, webshop, online en nl. De misbruikte domeinnamen eindigen altijd met .com.

De laatste weken zijn de nagenoemde domeinnamen misbruikt:
www.kpn-deals[punt]com
www.kpn-webshop[punt]com
www.kpn-nederland[punt]com
www.tele2-deals[punt]com
www.tele2-nederland[punt]com
www.tele2-webshop[punt]com
www.tele2-nederland[punt]com
www.coolblue-deals[punt]com
www.coolblue-nl[punt]com
www.coolblue-shop[punt]com
www.kijk-shop[punt]com 
www.kijkshop-actie[punt]com
www.kijkshop-nl[punt]com
www.kijkshop-uitverkoop[punt]com

Misbruik keurmerken

Deze nepwebshops bieden electronica producten aan tegen aanlokkelijke prijzen. Er wordt misbruik gemaakt van diverse keurmerken zoals Thuiswinkel Waarborg, Q-shops Keurmerk en Webshop Keurmerk. Over het algemeen profileren deze nepwebshops zich via handelplaatsen zoals Speurders en Marktplaats. Daar worden valse advertenties geplaatst waarna een bezoeker wordt verleid om naar de betreffende nepwebshop te gaan.

Valse betaalinstructies

Wie een aankoop doet, ontvangt bericht waarin staat dat men kort erna een mail ontvangt met betaalinstructies. In die mail wordt verzocht om geld over te maken naar een bepaald bankrekeningnummer. Dit kan een Nederlands of een buitenlands (vaak Engels) bankrekeningnummer zijn. Ook kan gevraagd worden om te betalen via bitcoin.Daarnaast zijn er gevallen bekend dat men een betaalverzoek krijgt van de ING of de BUNQ. Hoewel dit legitieme betalingsmethoden zijn, is dit natuurlijk hoogst ongebruikelijk voor een webwinkel, zeker als men zich voordoet als gerenommeerde ketens. Een consument moet, als hij geconfronteerd wordt met een situatie zoals hiervoor omschreven, extra alert te zijn.

Maatregelen politie

Gezien de sterke onderlinge samenhang en gelijkenissen van de diverse nepwebshops sluit de politie niet uit dat mogelijk dezelfde verdachte(n) achter deze nepwebshops zit(ten). De politie probeert de betaalstroom te blokkeren en stuurt Notice and Take Downs naar de registrar en hostingsmaatschappijen. Handelsplaatsen zoals Marktplaats maar ook banken zoals de BUNQ zijn actief om de fraude via hun platform te voorkomen.

Wat kan je zelf doen?

Voordat u met iemand zaken doet via een handelssite of webshop, kunt u hier controleren of er meldingen over deze (ver)koper zijn gedaan. Dit kan op IBAN-nummer, e-mailadres, telefoonnummer of url van een webwinkel.

Nederland tevreden met uitkomsten klimaattop COP24

Nederland tevreden met uitkomsten klimaattop COP24

Nederland is tevreden over het resultaat van de VN-klimaattop COP24 in Polen. Op de top is afgesproken hoe landen laten zien dat zij het Klimaatakkoord van Parijs uitvoeren. ,,Dat is belangrijk. Bijna 200 landen hebben in Parijs hun handtekening gezet onder het internationale klimaatakkoord. Nu is het zaak dat iedereen die afspraken nakomt en invult met concrete maatregelen,’’ reageert minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.
De VN-top in Polen heeft geleid tot afspraken hoe landen gaan rapporteren over hun CO2-uitstoot en hun inspanningen om de uitstoot te verminderen. Nederland is tevreden dat is vastgelegd dat alle landen hiervoor uiteindelijk hetzelfde rapportagemodel zullen hanteren.
Landen moeten hun inspanningen voor het terugdringen van CO2-uitstoot vastleggen in nationale plannen. Tijdens COP24 is afgesproken op welke wijze landen het ambitieniveau van die plannen elke vijf jaar zullen verhogen. Ook is afgesproken dat de discussie over het financieren van klimaatbeleid verbreed zal worden om investeringen meer in lijn te brengen met de doelen van het akkoord van Parijs
Het is tijdens COP24 helaas niet gelukt om bestaande afspraken over de internationale handel emissierechten verder uit te werken. De onderhandelingen daarover zullen worden voorgezet in aanloop naar een volgende klimaattop.

Musicals, popconcerten en opera’s trekken meer publiek

Voorstellingen en concerten op Nederlandse podia trokken in 2017 18,5 miljoen bezoeken, 1 procent meer dan een jaar eerder. De grootste stijging (12 procent) zat in de belangstelling voor het muziektheater (musicals en opera’s). Ondanks de stijging lag het aantal podiumkunstbezoeken vorig jaar onder dat van recordjaar 2008. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe jaarcijfers.

Voorstellingen in het genre muziektheater trokken vorig jaar 2,9 miljoen bezoeken. Dit is 12 procent meer dan in 2016, maar nog altijd ruim een derde minder dan in topjaar 2008. Het merendeel van deze bezoeken, iets meer dan 80 procent, kwam voor rekening van musicals. Het steeg met 10 procent naar 2,3 miljoen. Met bijna 20 procent van het totale aantal muziektheaterbezoeken was het aandeel opera beduidend kleiner. Wel liet ook het operabezoek een stijging zien; het nam in een jaar met 13 procent toe naar 571 duizend in 2017.

In 2017 waren er 5,3 duizend muziektheatervoorstellingen te zien op de professionele podia. Het aantal musicalvoorstellingen steeg vergeleken met een jaar eerder met 13 procent naar 3,3 duizend. Het aanbod van opera’s groeide met 13 procent naar 2,0 duizend voorstellingen.


Popconcerten het meest bezocht

Het grootste deel van de bezoeken aan de Nederlandse professionele podia bestond ook in 2017 uit concertbezoek. Pop- en klassieke concerten trokken bijna 8,7 miljoen bezoeken. Dat is een stijging van 1 procent ten opzichte van 2016 en ruim een half miljoen meer dan in recordjaar 2008. Het leeuwendeel van het concertbezoek bestond uit bezoeken aan popconcerten, die met 6,9 miljoen ongeveer evenveel publiek trokken als een jaar eerder. Het aantal bezoeken aan klassieke concerten steeg tegelijkertijd met 5 procent naar 1,9 miljoen.

In 2017 werden 15,2 duizend popconcerten gegeven, 3 procent minder dan een jaar eerder. Er werden 4,7 duizend klassieke concerten geprogrammeerd, 9 procent meer dan in 2016.

Daling bezoek aan toneel

Het toneelbezoek is in 2017 met 8 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Met 1,9 miljoen bezoeken aan 11,5 duizend voorstellingen is zowel het aanbod als de belangstelling voor toneel sinds eind jaren negentig niet zo laag geweest. Ook dansvoorstellingen werden in 2017 minder goed bezocht dan een jaar eerder. Het aantal bezoeken aan de 2,6 duizend voorstellingen daalde met 7 procent naar 700 duizend.

Meer werk bij professionele podia

In 2017 werkten 22,6 duizend personen bij de professionele podia. Dit waren zowel werknemers als ingehuurd personeel en vrijwilligers en stagiaires. Dat is 4,2 procent meer dan een jaar eerder en een kwart meer dan in 2008. Een hoger aantal is door het CBS nog nooit gemeten. De meest recente toename is vooral toe te schrijven aan de groei van het aantal werknemers in loondienst. In 2017 waren dat er 8,1 duizend, bijna 600 meer dan in 2016 (+7,5 procent). Het aantal werknemers in loondienst is echter nog altijd bijna 2,0 duizend lager dan in 2008.
Ongeveer de helft van de nieuwe medewerkers in loondienst is technisch personeel. Ook het aantal vrijwilligers en stagiaires en het aantal ingehuurde krachten (zzp en uitzendkrachten) nam toe in 2017. Sinds 2008 zijn deze aantallen met respectievelijk 90 procent en 85 procent toegenomen.
In 2017 namen werknemers in loondienst 71 procent van de gewerkte uren voor hun rekening. Vrijwilligers werkten 17 procent van het totale aantal uren, ingehuurde krachten 12 procent.

Bedrijfsomzet stijgt, inkomsten uit horeca groeien

Niet alleen het aantal bezoeken steeg in 2017, ook de bedrijfsomzet van de professionele podia ging omhoog naar 519 miljoen euro. Dit was 7 procent hoger dan een jaar eerder en lag een kwart boven de bedrijfsomzet van 2008. Deze omzetgroei is vooral te danken aan de groei van de publieksgebonden inkomsten. Daar onder vallen entree, garderobe en merchandising. In 2017 bedroegen deze inkomsten 328 miljoen euro, 15 procent meer dan in 2008.
Nog sterker groeiden de inkomsten uit verhuur (78 procent) en de horecaopbrengsten (38 procent). Nooit eerder was de horecaomzet bij de podia zo hoog: 124 miljoen euro. Het aandeel subsidies in de baten van de podia is al voor het derde jaar op rij stabiel (38 procent). In 2008 was dit nog 42 procent.
(Cbs)Vijf jaar NIX brengt normverandering roken en drinken op gang

Op 1 januari is het precies vijf jaar geleden dat de leeftijdsgrens voor roken en drinken werd verhoogd naar 18 jaar. In deze periode is er veel veranderd, blijkt uit een recente peiling in opdracht van het ministerie van VWS. Zo vindt ongeveer driekwart van de ouders en tieners het ‘normaal’ dat je pas mag roken en drinken vanaf 18 jaar. 78,2% van de ouders vindt dit tegenover 75,4% van de jongeren. De afgelopen jaren is het gebruik van alcohol onder tieners teruggelopen. Sinds 2011 gaat het in de totale groep 12- t/m 16-jarige scholieren om ongeveer een derde minder: van 38% naar 25%. Maar er is ook nog veel winst te behalen. Daarom start vandaag de campagne ‘Iedereen heeft het over NIX’ om drinken en roken onder minderjarigen ook de aankomende jaren verder terug te brengen.
Ondanks dat de term NIX een begrip is, blijft het soms lastig om ‘nee’ te zeggen. En dan met name bij het drinken van alcohol. Veel pubers komen vroeg of laat in de verleiding. Bij het kerstdiner is het makkelijker om hier controle op te houden, dan wanneer een minderjarige met vriendjes op pad gaat. Tijdens de feestdagen knijpt een klein deel van de ouders een oogje toe wat betreft het drinken van alcohol. Ongeveer 1 op de 20 ouders (5,6%) zegt dat hun minderjarige kind tijdens de feestdagen bij uitzondering wel mag drinken.
“Het is goed te zien dat NIX zo is ingeburgerd in de afgelopen vijf jaar,” zegt staatsecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “We zien dat het alcoholgebruik onder jongeren terugloopt de laatste jaren maar helaas zijn er nog steeds minderjarigen die roken of drinken, soms ook overmatig. Voor je gezondheid is dat gewoon niet goed. Een verandering van de sociale norm kost natuurlijk ook tijd. Met de nieuwe campagne streven wij ernaar het percentage van drinkende of rokende jongeren verder terug te dringen. Een van belangrijkste succesfactoren hiervoor is dat ouders en hun kind(eren) blijven praten over roken en drinken.”

Laagdrempelig gespreksonderwerp

In de eerste jaren van NIX was het voor ouders nog wel eens onwennig om het gesprek over roken en drinken te openen. Dat is duidelijk niet meer het geval: 98,3% van de ouders heeft er geen probleem mee. We zijn in Nederland inmiddels zo gewend om over het onderwerp te praten, dat het vaak terloops ter sprake komt (40%). Voor veel gezinnen blijkt aan tafel tijdens het eten het populairste moment om over drinken te praten (38%). Daarnaast zijn ouders het meestal met elkaar eens als het gaat om drinken onder de 18. In minder dan 1 op de 10 gezinnen verschillen de ouders hier onderling van mening over (9,2%).

Verandering sociale norm op gang

Ook de campagne-effectonderzoeken van NIX18 van 2013 tot 2018 bevestigen dat de sociale norm voor roken en drinken verandert. Het aantal jongeren (12-17 jaar) dat nooit drinkt is sinds 2013 met 14,3% toegenomen. In 2013 gaf 56% van de jongeren aan nooit te drinken. Nu is dit 64%. Ook het aantal jongeren dat nooit rookt is met 5,7% gestegen. In 2013 zei 88% van de jongeren nooit te roken, inmiddels is dit 93%.

Over de campagne

De nieuwe campagne geeft ouders een steuntje in de rug en laat zien dat praten over niet roken en drinken onder de 18 heel vanzelfsprekend is. Iedereen heeft het er over en vaak zijn kinderen al meer op de hoogte dan de ouders zelf. In de campagne spelen naast pubers ook jongere broertjes en zusjes een rol. Want ook zij groeien immers op met NIX.

Gemeente wil 88 bomen omhakken aan de Werner von Siemensstraat

Zoetermeer Vooruit maakt zich grote zorgen. Zoetermeer Vooruit heeft gezien dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is gedaan voor het kappen van 88 bomen ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein aan de Werner von Siemensstraat 1 (WB20180796 ontvangen 4 december 2018). Dit bericht verbaasd en verontrust ons ten zeerste en we hebben daarover de volgende vragen gesteld aan het college:
  • Klopt het dat er een aanvraag is ingediend om 88 bomen te kappen voor een parkeerterrein aan de Werner von Siemensstraat?
  • In de aanvraag wordt, voor zover ons bekend, niet gesproken over herplant van bomen ter vervanging van deze 88 te kappen bomen. Kan de wethouder aangeven waar, wanneer en hoeveel bomen herplant gaan worden ter compensatie van de kap?
  • Indien er niet gesproken is over compensatie van de 88 bomen, kan de wethouder dan aangeven waarom niet en of zij bereid is dit wel te verplichten aan de aanvrager.
  • Indien de herplant niet verplicht gesteld kan worden, kan de wethouder dan aangeven waarom niet.
Naar onze mening moet er in Zoetermeer herplant plaatsvinden van bomen die gekapt worden. Wij hebben er geen begrip voor als dat in dit geval niet zou hoeven. We zijn dan ook erg benieuwd naar de reactie van wethouder Groeneveld.

vrijdag 14 december 2018

KISS-TRIBUTE “KISS MY S”! Live in JJ Music House


Vrijdagavond vertolken de 4 bevriende Kiss fans en gepassioneerde muzikanten hun “Kiss”helden. Onder de naam Kiss my S zetten zij een spetterende en actieve show neer met scheurende gitaren, beukende drums en meerstemmige vocalen. Zonder schmink en kostuums maar wél met alle klassiekers op de playlist. Een avondje “KISS MY S” is voor de Kiss fan een absoluut feest der herkenning en voor de neutrale bezoeker gewoon een vette rockband!

Aanvang van deze tributenight is 21.00 uur.

Info JJmusichouse

Gratis ads